Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розкриття інформації у фінансовій звітності

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про

— підприємство;

— дату звітності і звітному періоді;

— валюту звітності і одиниці її вимірювання;

—відповідну інформацію щодо звітного і попереднього періодів;

—облікову політику і підприємства і її змінах;

—консолідацію фінансових звітів;

—припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

—обмеження щодо володіння активами;

—участь в спільних підприємствах;

—виявлених помилках минулих років і пов'язаних з ними коректуваннях;

—переоцінці статі фінансових звітів;

—іншої інформації, розкриття якої передбачене відповідними Положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

— найменування, організаційно-правову форму і місце знаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адреса офісу);

— короткий опис основної діяльності підприємства;

— найменування органу управління, у віданні якого знаходиться підприємство, або назва його материнської (холдингової) компанії;

— середню чисельність персоналу підприємства на звітний період.

Кожен фінансовий звіт повинен містити дату, за станом на яку приведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складений фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і слідства цього повинні бути розкриті в примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності повинні бути вказані валюта, в якій відображені елементи звітності, і одиниця її вимірювання. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинне розкрити причини цього і методи, використані для перекладу фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинне освітлювати вибрану облікову політику шляхом опису:

— принципів оцінки статі звітності;

— методів обліку окремої статі звітності.

Інформація, яка підлягає розкриттю, приводиться безпосередньо у фінансових звітах або примітках до них.

У примітках до фінансових звітів належить розкривати:

— облікову політику підприємства;

— інформацію, яка не приведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою згідно відповідним Положенням (стандартам);

— інформацію, яка містить додатковий аналіз статі звітності, необхідний для забезпечення її ясності і доцільності.

Бухгалтерські звіти і баланси підписують керівник (власник) і головний бухгалтер, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби — фахівець, що веде облік.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.