Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Захист даних

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Установка захисту комірки:команда

Сервис ð Защита ð Защитить лист (книгу).

Відключення захисту комірки:

• виділяють блок комірок;

• виконують команду Формат ðЯчейки ðЗащита;

• у діалоговому вікні «Формат ячеек», виключають прапорецьЗащищаемая ячейка.

Рішення нелінійних алгебраїчних рівнянь

 

Підбір параметразасіб пошуку розв’язку рівняння з одним невідомим з використанням методу ітерацій.

Нехай f(x)=5х3-20sinх+3ex. Підібрати такі значення x, при якому виконується рівність f(x) =0.

Порядок розв’язку нелінійних алгебраїчних рівнянь:

1) Побудова таблиці значень функції та її графіку

2) Визначення відрізків локалізації коренів:

, , .

 

 

3) Побудова таблиці початкових значень коренів

4) Виконуємо команду Сервис ð Подбор параметра

Рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь

 

Порядок розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь:

1) Представляємо вихідні дані у вигляді матриці

 

А – матриця коефіцієнтів при невідомих;

В – стовпчик вільних членів.

 

2) Знаходимо детермінант матриці А (=МОПРЕД(A2:D5))

3) Обчислюємо обернену матрицю А-1:

- Виділяємо комірки для розташування оберненої матриці;

- звертаємось до майстра функцій і вибираємо функцію МОБР:

4) Натискаємо клавішу F2 ð CTRL-SHIFT-ENTER:

 

 

5) Знаходимо розв’язок за формулою Y=А-1В:

- виділяємо комірки для результату;

- за допомогою майстра функцій вибираємо функцію МУМНОЖ;

6)Натискаємо клавішу F2 ð CTRL-SHIFT-ENTER:

 

 

Рішення системи нелінійних алгебраїчних рівнянь

Поиск решения – команда, що дозволяє знайти найкращий (оптимальний) розв’язок, що задовольняє цілий ряд обмежень на параметри. Базується на ітераційних методах. Поиск решениядає можливість використовувати одночасно кілька змінюваних параметрів (до 200).

Розв’язати систему нелінійних алгебраїчних рівнянь :

.

Порядок розв’язку системи нелінійних алгебраїчних рівнянь:

1) Підготовка вихідних даних до розв’язку

2) Вибираємо Сервисð Поиск решения та встановлюємо відповідні параметри для пошуку розв’язку:

 

Натискаємо Выполнить та отримуємо шуканий розв’язок:

 

 

Знаходження екстремуму функції

 

f(x,у)=

Правила знаходження екстремуму функції:

1) Підготовка даних

2) Вибираємо Сервисð Поиск решения та встановлюємо відповідні параметри:

 

 

Натискаємо Выполнить та отримуємо шуканий розв’язок:

 

Задачі лінійного програмування

Підприємство випускає 2 види продукції П1 і П2 і використовує для цього 3 типи сировини С1, С2 і С3. Запас сировини обмежений. Відомі витрати кожного типу сировини на одиницю кожного виду продукції, собівартість та ціна реалізації одиниці кожного виду продукції (таблиця 1).

Побудувати математичну модель задачі та знайти оптимальний план випуску продукції, щоб прибуток був максимальним.

Таблиця 1

Вид сировини Витрати сировини на одиницю продукції Запас сировини
П1 П2
С1 12 3 684
С2 10 5 690
С3 3 6 558
Ціна реалізації, грн. 28 16  
Собівартість, грн. 22 14  
           

Послідовність рішення задач лінійного програмування:

1) Побудова математичної моделі (цільова функція і обмеження, що накладаються);

- введення позначень: х1 обсяг випуску 1-ї продукції,

х2 обсяг випуску 2-ї продукції.

Цільова функція (прибуток):

z = ,

z =

Обмеження на ресурси :

2) Занесення вихідних даних до Exel

3) Резервуємо комірки під результат, заносимо формули для цільової функції та формули для обмежень

4) Вибираємо

Сервис ð Поиск решенияð Параметры

Висновок: щоб отримати найбільший прибуток при наявних ресурсах, підприємство повинно виготовляти 45 одиниць продукції П1 та 48 одиниць продукції П2. При цьому прибуток складатиме 366 одиниць прибутку.

Робота зі списками та базами даних

 

Список - це сукупність рядків, що містять однотипнідані.

База даних- список, що має заголовки колонок.

 

 

Поля– це колонки таблиці.

Записи - рядки таблиці.

Імена полівназви колонок таблиці.

 

Обмеження, що накладаються на структуру бази даних:

· імена полів не повинні повторюватися;

· записи повинні містити дані;

· інформація полів (колонок) повинна бути однорідною, тобто тільки цифри чи тільки текст.

Заповнення бази даних - команда Данные Þ Форма

Вікно форми бази даних

 

Вирішувані задачі:

- упорядкування - сортування даних;

- фільтрація - пошук інформації з визначених критеріїв.

 

Упорядкування даних: Данные Þ Сортировка

 

 

 

Фільтрація даних: Данные Þ Фильтр Þ Автофильтр

 

Наприклад знайдемо прізвища студентів, що починаються на букву “С” чи букву “Ю”, вік яких менше 20 років.

Для повернення вихідного стану списку

Данные ð Фильтр ð Отобразить все

Використання розширеного фільтру:

Наприклад, знайдемо студентів механіко-математичного факультету жіночої статі, вік яких менше 20 років.

1) скопіювати в довільний рядок заголовки колонок, що фільтруються: Факультет, Вік і Стать;

2) записати під ними умови добору;

 

 

3) помістити курсор в область бази даних і задати команду

Данные ð Фильтр ð Расширенный фильтр;

 

Результат фільтрації:

Результат добору студентів механіко-математичного факультету жіночої статі, молодших 20 років

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.