Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Визначення джерела збудження 

У нормі водієм ритму є синоатріальний (СА) вузол.

Синусовий ритм характеризується:

1) наявністю у ІІ-му стандартному відведенні позитивних зубців Р, які передують кожному комплексу QRS;

2) постійною однаковою формою всіх зубців Р в одному і тому ж відведенні;

3) наявністю негативних Р зубців в aVR-відведенні.

За відсутності цих ознак діагностуються різні варіанти несинусового ритму.

 

5. Оцінка функції провідності

При оцінці функції провідності необхідно:

• виміряти тривалість зубця Р, яка характеризує швидкість проведення електричного імпульсу по передсердях;

• тривалість інтервалу PQ (R) (швидкість проведення по передсердях, атріовентрикулярному вузлу і системі Гісса);

• загальну тривалість шлуночкового комплексу QRS (проведення збудження по шлуночках).

Отримані результати порівняйте з нормою.

Показники нормальної ЕКГ людини

 

Найменування параметра Значення параметра елементів ЕКГ
Зубець Р Інтервал PQ Сегмент PQ Зубець Q Комплекс QRS Зубець S Інтервал QT Сегмент ST Зубець Т Інтервал RR
Амплітуда, мВ 0,05.. 0,25 - - 0..0,02 0,3..1,6 0..0,03 - - 0,25..0,6 -
Тривалість, с 0,06.. 0,11 0,12.. 0,2 0,04.. 0,08 0,02.. 0,03 0,06.. 0,1 0,03.. 0,06 0,35.. 0,44 0,06.. 0,15 0,1..0,25 0,3..

 

  1. Визначення положення електричної вісі серця

За результатами розрахунку амплітуд зубців Q, R, S в двох відведеннях побудувати середню електричну вісь серця , як це показано на рис.1.2.

Кути при основі перевернутого рівностороннього трикутника (трикутника Ейнтховена ) [2] відповідають правій ( А ) і лівій ( В) рукам, а кут при вершині (С) - лівій нозі пацієнта. Точка О - центр трикутника , а точки О1, О2, О3 - її проекції на сторони трикутника. Від точки О1 на стороні АВ (І відведення) відкласти вправо відрізок, рівний алгебраїчній сумі амплітуд зубців Q, R, S, виміряних на ЕКГ в І відведенні: О1X1 = R1- ( Q1 + S1) . З точки Х1 відкласти перпендикуляр до АВ.

Від точки О3 на стороні ВС ( ІІІ відведення) відкласти вниз відрізок , рівний алгебраїчній сумі зубців Q, R, S, виміряних в ІІІ відведенні ЕКГ: О3X3 = R3- (Q3 + S3) . З точки X3 , відкласти перпендикуляр до ВС до перетину з перпендикуляром АВ з точки X1. Точка перетину двох перпендикулярів (К) - кінець вектора, яка відображає середню електричну вісь серця. Його початок - центр трикутника. Таким чином , ОК - шукана середня електрична вісь серця.

Для визначення положення серця в грудній порожнині потрібно знайти кут ( α ) між відрізком ОК і горизонтальною прямою, яка паралельна АВ і проходить через центр трикутника (О). Положення серця прийнято вважати нормальним , якщо кут α лежить в межах від 30 ° до 60 °.

Рис.1.2 - Побудова середньої електричної вісі серця в трикутнику Ейнтховена

 

Примітка!

Варіанти положення електричної вісі серця:

• нормальне: 30 °> α <69 °,

• вертикальне: 70 °> α <90 °,

• горизонтальне: 0 °> α <29 °,

• різке відхилення вісі вправо: 91 °> α <± 180 °,

• різке відхилення вісі вліво: 0 °> α <-90 °.

 

Висновки (ЕКГ заключення)

Ритм серцевих скорочень _______________________________________________________.

(правильний, неправильний)

ЧСС = ______________ уд. вхвилину, _____________________________________________________________________________.

(нормо-, бради-, тахікардія)

Ритм _____________________________________________________________________________.

(синусовий, несуносовий)

Проведення збудження по передсердям (1), по передсердям, атріовентрикулярному вузлу і системі Гіса (2), по шлуночках (3) _____________________________________________________________________________.

(в нормі, прискорене, уповільнене)

Положення електричної вісі серця _____________________________________________________________________________.

(нормальне, вертикальне, горизонтальне, різке відхилення вісі вправо, різке відхилення вісі вліво)
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.