Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості структури і методики уроків добукварного періоду

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Незважаючи на те, що уроки добукварного періоду умовно поділені за основною метою на підготовчі — до читання і до письма, структура і методика проведення їх мають багато спільного. Це пояснюється тим, що читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, особливо на початковому етапі оволодіння ними, мають багато спільних структурних компонентів.

І підготовка до читання, і підготовка до письма вима­гають сформувати в учнів первинні уявлення про речення, слово, склад, наголос, звуки і букви. Оволодіння прийо­мами звукового аналізу і звукового синтезу, які є важли­вою основою для формування у дітей свідомих навичок читання й. письма, має здійснюватись у тісному взаємо­зв'язку. А це означає, що робота над цими прийомами мав місце на всіх без винятку уроках добукварного періоду.

Подібними є ці уроки і за своєю структурою, яка має враховувати особливості протікання психічних процесів у шестирічних дітей. У зв'язку з обмеженими можливос­тями дітей цього віку зосереджувати увагу на навчаль­них об'єктах учитель повинен частіше змінювати види навчальної роботи, вносити в процес виконання навчаль­них завдань елементи ігрової діяльності.

Динамічні паузи та фізкультурні хвилинки на уроках добукварного періоду найдоцільніше будувати із застосу­ванням мовленнєвих дій — проказуванням віршів, потішок, лічилок тощо.

Незважаючи на те що кожен урок добукварного пері­оду має свою основну тему й мету, до їх змісту вноситься кілька видів робіт, спрямованих на закріплення засвоєно­го дітьми на попередніх уроках.

Лекція№ 3 (2 години)

Букварний період навчання грамоти, його завдання. Структура уроку букварного періоду, методика його проведення.

План лекції.

1. Значення і завдання букварного періоду.

2. поділ букварного періоду навчання грамоти на етапи.

3. Особливості першого етапу.

4. Робота за сторінкою букваря.

5. особливості роботи на другому етапі букварного періоду.

6. Наочність в період навчання грамоти.

7. Після букварний період навчання грамоти.

 

Рекомендована література

1. Антипець В.П. Використання дидактичних матеріалів на уроках грамоти.- ж-л "Початкова школа", №9, 1990р.

2. Артюх Н.П. Як навчати дітей зливати літеру у склади і слова. - ж-л "Початкова школа", №9, 1993р.

3. Баршай Л.С. Урок навчання грамоти в 1 класі. - ж-л "Початкова школа",№9, 1993р.

4. Воскресенська Н.О. Використання звукового аналізу слів під час вивчення орфографічного матеріалу. - ж-л "Початкова школа",№2, 1994р.

5. Воскресенська Н.О., Тимченко Л.І. Навчання грамоти. - ж-л "Початкова школа", №11, 1996р.

6. Деркач Н.І. Звукова робота в період навчання грамоти шестилітніх.- ж-л "Початкова школа", №11, 1990р.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.