Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Види вправ з лексики й методика їх проведення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Серед різноманітних вправ, яківикористовуються вчителем з метою піднесення мовленнєвої куль­тури школярів, помітне місце повинні посідати вправи з лексики. Такі вправи спрямовані на розширення словника учнів, а також на вироблення у них уміння вибирати із свого словникового запасу для висловлення думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання.

У процесі виконання лексичних вправ перед дітьми, з одного боку, розкривається багатство рідної мови, а з дру­гого — діти вчаться вживати ці слова у своєму мовленні.

У зв'язку з тим що теоретичний матеріал з розділу «Лек­сика», за винятком синонімів і антонімів, у початкових класах не вивчається, основним під час засвоєння лексич­них відомостей є виконання дітьми різних вправ.

Вправи з лексики можна класифікувати за такими кри­теріями:

І. За дидактичною метою. Вправи, які використовує вчитель під час роботи над словом, спрямовані на усвідом­лення школярами функції слова у мовленні. З огляду на це можна розрізняти:

1. Вправи, розраховані на пояснення значення слів:

— пояснити значення слова клас у такому тексті:

Значень слова клас багато:

Перше — це шкільна кімната,

Друге — група школярів,

підлітків чи малюків,

Клас об'єднує людей

спільних поглядів, ідей.

Класи знають футболісти,

і пілоти, й хокеїсти.

Клас каюти визначають,

І у класи діти грають.

— виписати спочатку слова, вжиті в прямому, а потім у переносному значенні:

Ще сонно диха тихий сад,

Ще сплять навколо квіти.

Ще не прокинулась роса

в бузковому суцвітті.

Спить чоловік, і діти сплять

у затишних кімнатах.

(А. Костецький)

прочитати речення, пояснити значення підкресле­них слів:

Соняшник за тином головусхилив (В. Сосюра). Голова розпочав шкільні збори.

— відгадати загадку, пояснити, які предмети названі с ловом-відгадкою:

Зрізаю я траву, колосся;

в дівчат я сплетена з волосся;

а ще я суші довга стрічка,

що забігає в море, річку.

(А. Арсірій)

2. Вправи, розраховані на формування навичок ужи­вання слів у власному мовленні:

— скласти речення з різними значеннями багатознач­ного слова (наприклад, машина, голка),

— скласти речення з кількома словосполученнями (на­приклад, срібний голос, срібний іній, срібні ложки),

— описати два предмети, використовуючи, зокрема, антоніми (великий, новий і маленький, старий будинки).

II. За характером розумових операцій, які здійснюють учні під час роботи зі словом, слід розрізняти:

1. Аналітичні вправи (аналіз текстів: визначення не­відомих слів, уточнення відтінків значення слів, з'ясуван­ня мети вживання того чи іншого слова тощо). Наприклад: прочитати вірш Г. Бойка. Користуючись довідкою, пояс­нити значення виділених слів:

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.