Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Хто кричав?

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Йшов з лікарні Гнат селом,

А дружки й спитали:

— Що, брат, боляче було,

Коли зуби рвали?

— Ні, — хлопчина їм сказав, —

Не дуже боліло…

— А чого ж то ти горлав

В лікаря щосили?

— Так тож лікар заволав,

Бо я став брикаться,

Йому щипці поламав,

І … вкусив за пальця!

Довідка: голосно кричати, голосно покликати, звер­татися до когось із запитанням, передавати словами думки.

2. Синтетичнівправи (складання речень із словом, вжитим у певному значенні, дописування речень, виконан­ня різних творчих вправ). Наприклад:

— дібрати синоніми до слова нероба, виправити речен­ня, використовуючи синоніми: Ледар усе життя ледарює. Тільки нероба нічого не робить;

— до виділених слів дібрати антоніми і поставити їх у тексті замість крапок: У великої річки був брат —... струмок. Близькі родичі, вони були зовсім різними. Стру­мок вузенький, а річка ... . Струмок швидко мчав з гори, а річка... несла свої води. Та все ж мілководийструмок і... річка були вірними друзями.

3. Вправи на порівняння текстів чи речень, у яких від­бувалася заміна одних слів на інші (усунення недоречних повторювань, уживання емоційно забарвленої і образної лексики тощо).

Наприклад: Прочитай речення, записані в лівій і пра­вій колонках. Які з них потребують редагування, а які — ні? Чому?

III. За ступенем самостійності у виконанні слід роз­різняти вправи:

1. Розраховані на спостереження за вживанням і зна­ченням окремих слів у готових реченнях чи текстах:

— з казки «Рукавичка» виписати синоніми до слова прийти;

пояснити значення прислів'їв або відгадати загадку і виписати антоніми парами, зокрема у прислів'ї Не хвались, як починаєш, а хвались, як кінчаєш або в загадці Г. Бойка про віск: У вогні я розмокаю, у воді я висихаю.

2. Конструктивні вправи (складання словосполучень із поданих слів, введення в речення антонімів, заміна одних слів іншими тощо). Наприклад:

— прочитати текст, замінити підкреслені слова антоні­мами. Яку пору року буде тепер описано?

Прийшла весна. Зазеленіли дерева. Дні сіпали довгими, а ночі короткими. Прилетіли перелітні птахи. У по­лях починається гаряча пора;

— скласти можливі словосполучення з словами багряний, багровий (прапор, рубець);

— доповнити речення порівняннями (наприклад: Усе було вкрите білим снігом, мов ...).

3. Творчі вправи (складання словосполучень, речень із потрібним словом, розповідей за опорними словами тощо). Наприклад:

— скласти кілька словосполучень з багатозначними сло­вами (за вибором учнів);

— скласти текст, використовуючи дані вчителем слова чи словосполучення: Київ, столиця України, місто-герой.

За формою виконання вправи з лексики бувають усні і письмові.

Дані критерії розпізнавання лексичних вправ дають змогу охарактеризувати не різні вправи, а кожну. Зокрема, вправа «Прочитати текст. Назвати в ньому слова, вжиті в переносному значенні» є за дидактичною метою вправою на пояснення значення слів; за характером розумових опе­рацій — аналітичною; за ступенем самостійності — на спо­стереження за вживанням і значенням слова в поданому тек­сті; за формою виконання — усною.

Робота над вивченням лексичного матеріалу в початко­вих класах має велике загальноосвітнє і практичне значен­ня. Вивчення її розширює знання учнів про мову, знайомить з одиницею мови — словом, є головним джерелом збагачен­ня словника дітей. Вивчення лексики розвиває увагу учнів до значення і вживання слів, виховує у них потребу у від­борі необхідного слова для точного висловлення думки, чут­тя мови. Через інтерес до лексики виховується інтерес до мови в цілому.

 

Лекція13(2 години)

Методика вивчення розділу "Будова слова". Методика вивчення розділу “Слова. Значення слова”

План лекції.

1. Значення і завдання роботи над вивченням морфемної будови слова.

2. Вивчення основи слова і закінчення.

3. Вивчення кореня слова.

4. робота над афіксами.

5. Методика опрацювання елементів лексики:

а) завдання опрацювання розділу "Слово. Значення слова";

б) робота над словом; прийоми тлумачення значень слів;

в) робота над багатозначністю слів;

г) вивчення синонімів, антонімів, омонімів;

д) види вправ з лексики.

Рекомендована література

1. Сапун Г.М. Збірник диктантів з української мови для початкових класів. -
Тернопіль, 1996.

2. Шкуратяна Н.Г. Методика вивчення орфографії. - К.: Рад. школа, 1985. 9 25.
Бадер В.І. Вивчення теми "Прислівник" у 4 класі.- ж-л "Початкова школа",№4,
1993р.

3. Бадер В.І. Граматико-стилістична робота при вивченні іменника.- ж-л
"Початкова школа", №3, 1987р.

4. Бадер В.І. Ознайомлення учнів зі стилістичними різновидами текстів.- ж-л
"Початкова школа" ,№ 12, 1987р.

5. Бадер В.І. Робота над текстом при вивченні теми "Дієслово" у 3 класі.- ж-л
"Початкова школа" ,№2, 1994р.

6. Бадер В.І. Робота над текстом при вивченні теми "Іменник" у 3 класі.- ж-л
"Початкова школа" ,№4, 1990р.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.