Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Частини мови

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

- розгляньте таблицю, спробуйте сформулювати правило про те, в яких іменниках
жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення —і, а в яких - -й;
у процесі спостережень зверніть увагу на кінцевий приголосний основи іменника в
початковій формі (4 кл., ст. 72 впр. 143 ):

 

Називний відмінок Родовий відмінок
дорога дороги
куля кулі
вежа вежі

- проспостерігайте, в якому тексті прикметники та Інші частини мови вживаються в прямому і переносному значенні, а які тальки в прямому;

Лексика:

- вправи, спрямовані на усвідомлення школярами функції слова у мовленні. Вправи на спостереження виконуються учнями перед вивченням певного правила і використовуються в будь-яких розділах.

б) для закріплення:

Вправи на закріплення використовуються після вивчення певного матеріалу і можуть використовуватися в будь-якій формі: усні, письмові, самостійні, творчі, цікаві та ін.

в) формування умінь і навичок:
Лексика:

формування умінь і навичок вживання слів у власному мовленні:

- скласти речення з різними значеннями багатозначного слова;

- описати 2 предмети, використовуючи синоніми.
Частини мови:

- наведіть приклади іменників, що означають назви предметів, які можна побачити, уявити, помацати чи почути; які іменники означають те, про що можна лише подумати?;

- випиши прикметники і розбери, ставлячи кожен у формі називного відмінка однини.

Будова слова:

- спиши текст, вставляючи пропущені закінчення слів;

- випиши з тексту споріднені слова, познач у них основу і корінь.
2. За змістом навчального матеріалу

а) лексичні вправи:

- пояснити значення слова клас у різних реченнях (слово клас виступає у таких значеннях: шкільна кімната, група школярів, об'єднання людей, клас каюти);

- виписати слова, вжиті в прямому, а потім в переносному значенні;

- прочитати речення, пояснити значення підкреслених слів: Соняшник схилив голову. Голова розпочав шкільні збори.

б) на будову слова і словотвір:

- визначте закінчення у словах;

- поставте слова, що в дужках, у потрібній формі, виділіть закінчення;

- випишіть спочатку близькі за значенням, а потім однокореневі слова;

- доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова;

- доберіть слова за поданими схемами;

- утворіть від поданих іменників прикметники.

в) вправи на частини мови:

- записати подані слова у два стовпчики “Однина” і “Множина”;

- визначити відмінки іменників у поданому тексті;

- відшукайте у тексті займенники, визначте їх особу, число; у займенників 3-ї особи однини рід;

- утворити словосполучення, до складу яких входять числівники;

- виписати з тексту дієслова з прислівниками.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.