Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

За рівнем самостійностіа) колективні:

- попрацюйте в групах: Прочитайте. Визначте, що це: текст чи окремі речення.
Доведіть свою думку. Наведіть з тексту приклади вживання іменників у прямому і
переносному значенні. Усно проаналізуйте виділені слова;

- попрацюйте в групах: Прочитайте вірш. Поставте запитання за його змістом і
дайте на них відповіді. Знайдіть іменники чоловічого роду, вжиті в орудному
відмінку однини, поясніть їх закінчення;

- прочитайте і порівняйте два описи рослини; в якому тексті прикметники та інші
частини мови вживаються в прямому і переносному значенні, а в якому - тільки в
прямому; пошукайте приклади художніх і наукових текстів у підручниках з
читання, математики, поясніть роль прикметників в них;

б) самостійні:

- прочитай текст, випиши з нього дієслова минулого часу;

- розглянь схеми іменників жіночого роду у формі називного відмінка однини: на
яку відмінність між іменниками вказують схеми? Добери іменники, що відповідають схемам.

- постав іменники берег, молоко, рух, друг, крук, чех у давальному і місцевому
відмінках і запиши, простеж і підкресли чергування.

Цікаві вправи з граматики

- продовжіть ланцюжок слів іменників чоловічого роду, при чому кожне наступне
слово має починатися зі звука, яким закінчується попереднє: з'їзд - дим - мир -
Рим ...;

- згадайте загадки, прислів'я, приказки в яких є прикметники;

- ребуси з числівниками: гіа, пі2л, мі100, 40а ...;

- які частини треба додати до кореня весел-, щоб утворені слова відповідали на
питання що? який? що робити?.

 

 

Лекція № 17(2 години)

Система роботи над елементами синтаксису та пунктуації

План лекції.

1. Методика розкриття синтаксичних понять.

2. Методика навчання учнів встановлювати смисловий і граматичний зв'язок між словами у реченні.

3. Система роботи щодо засвоєння елементів пунктуації.

4. Методика синтаксичного і пунктуаційного розборів у початковій школі.

Рекомендована література

1. Голубицька В.В. Опанування частин мови у 2 класі.- ж-л "Початкова школа",№1,
1989р.

2. Ґудзик І.П. Робота над змістом твору.- ж-л "Початкова школа",№11, 1993р.

3. Гурська В.В. Лінгвістичні казки на уроках мови.- ж-л "Початкова школа",№4,
1991р.

4. Демченко Г.С.Опанування багатства рідної мови.- ж-л "Початкова школа",№8,
1990р.

5. Демченко Г.С. Розвивальні засоби на уроках мови.- ж-л "Початкова школа",№6,
1987р.

6. Демченко Г.С. Урок "Числа іменників".- ж-л "Початкова школа",№3, 1994р.

7. Деркач Н.І. Методичні вказівки до "Таблиць з української мови для 3 класу 4-
річної початкової школи".- ж-л "Початкова школа",№№1-3,1993р.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.