Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Рекомендації вчителеві початкових класів щодо організації процесу аудіювання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Орієнтовна послідовність роботи може бути такою:

1.Хорове опрацювання нових слів і словосполу­чень, які зустрічаються в тексті, пояснення їх зна­чення і запис на дошці. Бажано, щоб навіть для слаб­ших учнів їх було не дуже багато.

2. Введення учнів у ситуацію (формулювання за­дачі). Комунікативне завдання добирається з урахуванням мовних можливостей і зацікавлень учнів та виходячи зі змісту тексту.

3.Процес слухання тексту І виконання завдання.
Текст озвучує сам учитель або диктор (як диктор іноді може записуватись і сам учитель). На особливу увагу заслуговує питання темпу подачі тексту. Прий­нято вважати, що він повинен бути нормальним. З цим можна погодитись, але не варто випускати з ува­ги, що проговорювання учнями тексту в паузах має наближатися до природного темпу мовлення. Крім того відомо, що в багатьох учнів початкових класів темп говоріння ще низький, а тому створюється пев­ний розрив між потребою сприймання і можливостя­ми проговорювання. Це зумовлює певні психологічні труднощі сприймання. Щоб уникнути їх і забезпечи­ти оптимальні умови для розуміння тексту, слід, за­лишивши темп проговорювання речень нормальним, дещо збільшити паузи між ними.

4.Контроль прослуханого. Він має займати як­ найменше часу і охоплювати одночасно якнай­більше число учнів. А тому його доцільно здійсню­вати у письмовій формі: учні записують розв'язання завдання на аркуші паперу і подають учителеві, який оцінює їхню роботу. Письмовий контроль не повинен перетворюватися на письмову роботу. Це означає, що завдання мають передбачати лаконічні однозначні відповіді, у яких можна обмежитись
одним словом, плюсом чи мінусом, визначен­ням "правильно" чи "неправильно" або вказівкою на номер правильної відповіді (вибір із кількох варіантів). Під час здійснення контролю слід
пам'ятати, що нераціонально контролювати рецеп­тивний вид мовленнєвої діяльності за допомогою більш складного — репродуктивного (переказ або відповіді на запитання), бо в цьому разі трудність може бути викликана не розумінням тексту, а са­мим висловлюванням за ним. Якщо в учителя ви­никли сумніви, то слід вдатися до контролю за до­помогою інших засобів.

5.Підсумкова робота з прослуханим текстом, яка передбачає поглиблений аналіз тексту і вихід на мовлення. На цьому етапі вчитель користується вправами типу: 1) виберіть твердження, які від­повідають змісту тексту (дається список тверджень, окремі з яких йому не відповідають); 2) дайте відповіді на запитання; 3) перекажіть текст; 4) скла­діть план прослуханого тощо. Такі вправи можуть пропонуватися усно (для роботи в парах, у групах)
і письмово.

Слід пам'ятати, що, організовуючи аудіювання, вчитель постійно опиняється перед фактом неодна­кових можливостей учнів. Для одних пропонований ним текст виявиться надто легким, а інші не зможуть виконати завдання. У такому випадку вчитель зму­шений давати завдання диференційовано. Можна поділити учнів на дві групи за рівнем встигання і пропонувати паралельно кожній із них посильне за­вдання. Трудність регулюється як довжиною, так і мовною структурою тексту. Крім того, слабшій групі можна повторити 2 – 3 рази.

Незалежно від умов роботи вона може регулюватися складністю комунікативного завдання й обсягом підтримки. У всіх випадках учитель має уникати надто важких завдань.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.