Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Педагогічні погляди Г. С. Сковороди

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Мета виховання: Самопізнання та самовдосконалення, досягнення щастя, якого можна досягти цілковитою перемогою духу та душевним спокоєм. Виховний ідеал: “істинна людина”, для якої потрібне є неважким, а важке непотрібним Обов’язки батьків: благо породити, турбуватися про здоров’я дітей, навчити вдячності.

 

  Принципи виховання  
Принцип природовідповідності: Сродність – життя за внутрішнім блаженним духом, що означає: навчатися тому, до чого народжений, обрати працю згідно своїй натурі. Принцип народності: “Кожен повинен взнати свій народ і в народі себе”
       

 

 

  Д и д а к т и ч н і п о г л я д и  
Принципи навчання: виховуючий характер; посильність і послідовність; свідомість; активність; систематичність; наочність; міцність знань Зміст навчання: відповідно до ідеї сродності треба навчати тому, що потрібно людині для самопізнання, пізнання навколишнього світу, для щастя і праці. Предмети навчання: рідна мова, іноземні мови, література, піїтика, історія, філософія, арифметика, природознав-ство, “грецькі музи” (музика, живопис тощо), ремесло та землеробство, богослов’я. Методи навчання: словесні: бесіда, лекція; самостійні роботи: виконання перекладів, написання віршових переказів, прозових творів, листування, читання книг, спостереження під час екскурсій
         

 

Творчі завдання і реферати

1. Спробуйте зобразити схему-малюнок життя, навчання і діяльності Сковороди (на карті-схемі Європи).

2. Народно-традиційні шляхи виховання Сковороди.

3. Гуманістичні засади виховання Сковороди.

4. Порівняльний аналіз освіти у Східній Україні і Галичині (кінець XVІІІ ст.).

 

 

Питання для роздумів і проблемні запитання

1. Поясніть положення Сковороди: “Виховання криється в природі самого народу, як вогонь і світло невидиме в кремені”.

2. Які головні умови потрібні людині для щастя (за Сковородою)?

3. Чому наш сучасник, академік Зязюн, називає теорію виховання Сковороди “педагогікою серця”?

4. Який зв’язок між граматикою Смотрицького і російською граматикою Ломоносова?

 

Тест

1. У якому з колегіумів України Сковорода читав курс “Основи християнської моралі?” а) Переяславському; б) Чернігівському; в) Харківському.

2. Якою найпоширенішою формою послуговувався Г.Сковорода у викладі власних педагогічних поглядів? а) оповіданням; б) притчею; в) казкою.

3. Який з виховних принципів є центральним (стрижневим) у Г.Сковороди? а)науковості; б)системності в)народності.

4. У яких творах Г.Сковорода поставив завдання виховання особистості? а)"Благодарний Єродій"; б)"Сад божествени пісень"; в)"Убогий жайворонок”.

5. Який вид викладацької діяльності був найпоширенішим у Г.Сковороди? а)індивідуальна робота з учнями; б)уроки серед природи; в)просвітницькі уроки серед простого люду.

6. Яка якість має домінувати, на думку Г.Сковороди, у вчительській професії? а) спорідненість; б) терплячість; в) безкорисливість.

8. Що є визначальним у моральному вихованні, за Г.Сковородою?

9. а) знання; б) мотиви; в) звички .

8. Який документ, розроблений Ломоносовим, надавав великих демократичних прав керівництву та викладачам вищих навчальних закладів? а) регламент; б) статут; в) положення.

9. Чим зумовлюється прогрес людства, за переконанням Ломоносова? а) революцією; б) розвитком техніки; в) розвитком науки і освіти.

10. У якому році в Україні російським царатом були закриті всі українські школи? а) 1769; б) 1789; в) 1775

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.