Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Етапи проведення соціального супроводу.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В літературі надається безліч варіантів етапів проведення соціального супроводу сім'ї, зупинимося на детальному аналізі етапів проведення соціального супроводу сім'ї, якій запропоновано І. Трубавіной та найчастіше використовується в практичній діяльності працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Перший етап.Знайомство. Мета цього етапу – визначення необхідності і можливості роботи з сім'єю. На цьому етапі здійснюється оцінка сімейної ситуації. Робота з сім'єю починається з укладення угоди між сім'єю і соціальним педагогом. Угода не має юридичної сили. Вона встановлює "правила гри", обкреслює круг зобов'язань, а також закріплює в свідомості сторін факту добровільного входу в певні ділові відносини для досягнення загальної мети. Угода повинна включати:

- опис ключової проблеми (чи проблем), яка повинна вирішуватися;

- мета і завдання роботи;

- процедури і методики, які будуть застосовані;

- вимоги до членів сім'ї і фахівця, значення ролей кожного з них в процесі вирішення проблеми ;

- обумовлюються терміни спільної діяльності і дії, якщо угоду буде порушено одній із сторін

Це дозволяє надати відносинам організованого і чіткого характеру.

Для багатопроблемної сім'ї, яка тривалий змирилася з кризовим станом і не намагається змінити його, для стимулювання може бути використане посилення ситуації, доведення її до останньої межі, розгляд багатьох аспектів проблеми сім'ї з різних точок зору, створення умов для повнішого усвідомлення її проблем і їх соціального значення. Активний, творчий, компетентний колективний пошук рішень і показ сім'ї альтернативних можливостей дозволить створити могутній первинний мотив, імпульс до змін. Використання створеної мотивації намітить початковий план конкретних дій з конкретними завданнями, учасниками.

Другий етап. Входження в сім'ю. Метою цього етапу є організація мотивів до тривалої роботи, підвищення відповідальності сім'ї. На цьому етапі формуються чіткі уявлення про методи роботи і можливості соціального педагога. Соціальний педагог повинен допомогти спочатку втілити наявний позитивний потенціал сім'ї в плани і наміри, а потім допомогти втілити його в реальні дії, вчинки, послідовність цілеспрямованих дій, які сприятимуть виходу з кризи.

У роботі з сім'єю дуже важливим є питання створення і підтримки на високому рівні мотивації. Мотиви до роботи базуються на усвідомленні сім'єю необхідності змін, підкреслена увага до сім'ї з боку соціуму; тісний контакт, довірі членів сім'ї; на чіткому усвідомленні можливостей соціального педагога, методів його роботи; на реальних результатах перших загальних кроків; на вільному виборі, в основі якого позитивні наміри самих членів сім'ї; на необхідності своєчасної (всесторонньої інформаційної, організаційної, матеріальної, моральної) підтримки соціальним педагогом зусиль членів сім'ї для досягнення успіху; на висуненні реальної досяжної мети; на поступовому рішенні проблеми (поетапної).

Для підтримки мотивації необхідно забезпечити: просування в рішенні проблем, яке досягається поетапними планомірними, цілеспрямованими діями членів сім'ї і соціального педагога; демонстрацію сім'ї ефекту від додатку нею зусиль, закріплення її віри у власні сили.

Третій етап. Збори інформації про сім'ю. Мета етапу – створити інформаційну базу для здійснення змін. На цьому етапі необхідно зібрати зведення про сім'ю, зіставити інформацію з різних джерел. Інформації слід збирати впродовж всієї роботи з сім'єю. Матеріал про сім'ю потрібний для подальшої роботи з нею. Для цього соціальному педагогу необхідно знати: склад сім'ї; характеристику зовнішніх і внутрішніх контактів сім'ї; норми, цінності, правила, представлення певної сім'ї; здібності і можливості членів сім'ї; стан здоров'я, спосіб життя і звички членів сім'ї.

Для зборів інформації соціальний педагог користується різними методами (спостереження, бесіда, анкети, тести). Оформляється акт обстеження матеріально-побутових умов, соціальний паспорт сім'ї одержаний матеріал заноситься в карту на неблагополучну сім'ю.

Четвертий етап. Аналіз інформації про сім'ю. На цьому етапі соціальний педагог опрацьовує одержану інформацію, порівнює дані, одержані з різних джерел різними методами. Аналіз інформації соціальний педагог здійснює з метою пошуку оптимальних підходів до рішення проблем сім'ї.

П'ятий етап. Виведення сім'ї з соціальної ізоляції. Мета, завдання і перспективи роботи соціального педагога і сім'ї утілюються в угоді. Одночасно соціальний педагог і сім'я спільно проводять план найближчого етапу. План містить конкретні кроки для вирішення проблем сім'ї і терміни їх виконання. Контроль за виконанням плану здійснює соціальний педагог. Відповідальність за виконання зобов'язань покладається на сім'ю. Соціальний педагог своєчасно здійснює необхідну інформаційну, організаційну, матеріальну і моральну підтримку.

Зміст роботи з сім'єю обумовлюється проблемами, що є у неї. Соціальний педагог організує сітку взаємодії в різних державних і громадських організаціях і пов'язані з сім'єю службовим обов'язком, і приватних осіб, пов'язані з сім'єю емоційно. Соціальний педагог координує зусилля різних організацій і систем, щоб зусилля, направлене сім'ю, було узгодженим, своєчасним, інтенсивним, сприяло потребам її розвитку. Соціальний педагог надає сім'ї матеріальну допомогу, яка відбувається в декількох напрямах:

- надання екстреної матеріальної допомоги у випадках, коли сім'я не має необхідних засобів для існування, для придбання необхідного одягу, взуття, товарів для школи;

- надання базової матеріальної допомоги, проведення ремонту, необхідних меблів, побутової техніки;

- надання допомоги в оформленні пільг, пенсій, субсидій на оплату за приміщення;

- надання допомоги в працевлаштуванні і отриманні джерела доходу.

При вирішенні цього питання соціальний педагог стикається з багатьма труднощами: безробіття; відсутність робочих місць для жінок, які самі виховують дітей (відповідний графік); стан здоров'я членів сім'ї; відсутність робочих місць для підлітків; відсутність реальної можливості зміни професії (перекваліфікації).

Шостий етап. Вихід з сім'ї. Метою роботи на цьому етапі є стабілізація позитивних змін. Соціальний педагог разом з сім'єю складає план, якого вона дотримуватиметься в подальшому. Якийсь час соціальний педагог спостерігає. Якщо негативні зміни не будуть помічені, патронаж припиняється.

Отже, роблячи висновок, можна сказати, що умовно всі етапи соціального супроводу будь-якого типу сім'ї, яка потребує допомоги можна поділити на три основні блоки:

1). Збір інформації, (вивчення та аналіз отриманих даних з різних джерел (від самої сім'ї, місця роботи батьків, навчання дітей, близького середовища та ін.), складання приблизного плану дій по вирішенню проблем та подоланню кризової ситуації у сім'ї спільно з усіма її членами.

2). Безпосередній вхід до сім'ї (реалізація складеного плану, консультація, підтримка та патронаж членів родини, контроль з боку спеціаліста за виконанням пунктів плану кожним членом родини).

3). Вихід із сім'ї (можливий в двох випадках: коли сім'я самотужки впоралася зі своєю кризовою ситуацією і більше не потребує допомоги спеціаліста, та коли сім'я відмовляється від подальшого супроводу).

Соціальний супровід неблагополучних сімей – новий, але вкрай необхідний вид соціальної роботи з сім'єю в Україні, який повинен врахувати кращий закордонний і вітчизняний досвід, сучасні методологічні підходи до соціальної роботи, особливості сім'ї як складноорганізованої соціальної системи. Соціальний супровід, який здійснюється з урахуванням викладеного вище, забезпечує: подолання сім'єю з допомогою соціальних працівників причин своїх проблем та їх наслідків, формування у сім'ї незалежного способу життя, функціональної спроможності сімей. Такий соціальний супровід є тривалим, але дієвим, оскільки він базується на допомозі у розв'язанні найболючіших проблем сім'ї (матеріальних, психологічних тощо) у поєднанні з самостійною роботою сім'ї над своїми стосунками, що дозволяє кожному члену сім'ї реалізовувати свої права і виконувати обов'язки, враховуючи почуття, потреби, цілі інших членів сім'ї. Це дозволяє стверджувати, що саме в сім'ї починає формуватися толерантність, культура миру, демократія – те, з чого починається громадянське суспільство. Отже, сім'я, покращуючи свій статус, сприяє як розвитку своїх членів, так і розвитку суспільства в цілому. Разом з цим слід відзначити, що недостатньо розробленими на сьогодні в теорії соціального супроводу сімей є обґрунтування змісту соціально-медичних, психологічних та соціально-економічних послуг неблагополучним сім'ям. Окремої уваги вимагають стосунки сім'ї із мікро- та макросередовищем на основі знання прав різних типів сімей у суспільстві (малозабезпечених, багатодітних, дистанційних, патріархальних з членами сім'ї-інвалідами, з дітьми до 3-х років тощо).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.