Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Традиційні технології, форми і методи роботи з такими сім'ями.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми (включаючи підлітків і молодь до 18 років) з функціональними обмеженнями, як правило, включає такі напрями:

- вивчення соціально-психологічного стану клієнта;

- соціально-педагогічне дослідження особливостей соціалізації дитини;

- побутова реабілітація (навчання елементам самообслуговування і дотриманню найпростіших норм поведінки в різних мікросоціумах);

- психологічне консультування дітей;

- консультування членів сімей, де виховуються діти-інваліди, з правових і психолого-педагогічних питань;

- психолого-педагогічна коректувальна робота;

- розвиток потенційних творчих можливостей дітей;

- формування особових якостей дітей спеціальними засобами психологічного тренінгу;

- організація культурно-дозвіллєвої діяльності дітей через проектування і впровадження багатообразних програм і форм роботи соціальних служб;

- професійна орієнтація підлітків і молоді з інвалідністю;

- лобіювання пропозицій на рівні органів місцевої влади і самоврядування щодо поліпшення соціальної роботи з дітьми, підлітками і молоддю з інвалідністю;

- координація діяльності різних соціальних інститутів, які працюють по усуненню проблем дітей-інвалідів.

Традиційні технології, форми і методи роботи, по яких реалізуються відмічені напрями діяльності. Але, в цілому, дотримуючись типового технологічного алгоритму соціальної допомоги, складається з трьох етапів (підготовчого, реалізації і підсумкового), важливо розуміти специфічні особливості кожного з них, зважаючи на специфіку даної категорії клієнтів.

Так, на першому етапі, основним завданням соціального працівника, яке він вирішує за допомогою вивчення сімейної ситуації, соціально-психологічного стану дитини (підлітка, молодої людини) і соціально-педагогічного дослідження особливостей його соціалізації, стає визначення того, до якої групи клієнтів його доцільно віднести.

1. До тієї, члени якої можуть (залежно від віку) вчитися в звичайному дитячому саду, загальноосвітній школі, відвідувати в ролі пасивного користувача або активного учасника заходів загального призначення, які влаштовуються для здорових дітей і молоді, працювати в умовах звичайного виробничого середовища.

2. До тієї, члени якої вимушені (залежно від віку) вчитися в спеціальному дитячому саду, спеціальній школі, школі-інтернаті для дітей з певними порушеннями (часто за умови мешкання вдома), притому можуть відвідувати як пасивні учасники або, за спеціально створених умов, бути і самі активними учасниками заходів загального призначення, які влаштовуються для здорових дітей і молоді, але працювати в надомній формі або на спеціальних підприємствах для інвалідів певних патологій.

3. До тієї, члени якої не відвідують (залежно від віку) дошкільні заклади, вчаться вдома по індивідуальному графіку, не можуть брати участі в заходах загального призначення, можуть працювати лише в надомній формі.

4. До тієї, члени якої постійно знаходяться в умовах батьківського догляду, визнані непрацездатними в будь-яких формах, позбавлені будь-яких можливостей соціалізації.

Залежно від приналежності клієнта до тієї або іншої групи розробляється план допомоги, який реалізується на другому етапі.

Для клієнтів першої групи переважно застосовується психологічне консультування дітей і батьків, консультування членів сімей, з правових і психолого-педагогічних питань, заходи щодо сприяння розвитку потенційних творчих можливостей дітей, формування особових якостей дітей спеціальними засобами психологічного тренінгу, організація культурно-дозвіллєвої діяльності, сприяння продовженню навчання, професійної орієнтації і працевлаштування підлітків і молоді з інвалідністю, якщо реабілітаційні заходи не привели до поліпшення здоров'я, до норми в тих випадках, коли патологія може бути усунена.

Для клієнтів другої групи до вищезгаданого додається діяльність щодо сприяння медико-соціальної реабілітації в максимально можливому об'ємі з огляду на те, що багато хто з них потенційно здатний позбавитися більшості обмежень, якщо в дитячому віці спожити потрібні заходи.

Для клієнтів третьої групи до вищезгаданого додається робота щодо побутової адаптації і реабілітації, навчання навикам самообслуговування, посильної участі у веденні домашнього господарства і тому подібне. Важливою стає ініціація, лобіювання і координація зусиль різних державних і громадських організацій щодо задоволення особливих індивідуальних потреб цієї групи клієнтів. Особливе значення має зв'язок з учбовими закладами щодо організації навчання вдома по індивідуальному графіку або в інших формах, сприяння працевлаштуванню клієнтів в надомній формі.

Щодо клієнтів четвертої групи має потребу активна діяльність професійних психологів, дефектологів, інших фахівців по побутовій адаптації, навчанню елементам самообслуговування і дотримання найпростіших норм поведінки, психолого-педагогічної корекції дітей, психологічної підтримки і корекції стану батьків. Необхідне також консультування батьків з правових і психолого-педагогічних питань, сприяння розвитку збережених творчих можливостей дітей, організація для батьків і дітей культурно-дозвіллєвих програм. Особливого значення набуває лобіювання пропозицій на рівні органів місцевої влади і самоврядування щодо створення і функціонування спеціальних денних центрів тимчасового перебування, де ведеться соціальна робота з членами сімей, які виховують дітей, підлітків або молодь з інвалідністю.

Особливістю третього етапу порівняно з іншими категоріями клієнтів є те, що припинення допомоги може відбуватися лише за двох умов.

По-перше, - по досягненню вікового цензу (28 років), коли клієнт не може користуватися послугами системи соціальних служб для молоді;

по-друге, - якщо стан здоров'я і застосовані заходи зробили можливим позбавлення статусу інвалідності. Остання можливість стосується лише першої групи клієнтів і, частково, другий. Отже, в більшості випадків соціальний працівник повинен бути готовим до того, що допомога триватиме роками, а критеріями її ефективності виступатимуть якісні показники процесу допомоги, а не результат, втілений у форму подолання патології. Адже в більшості випадків дійти такого результату неможливо з об'єктивних причин.

Щодо організації заходів, форм і методів роботи з цією категорією клієнтів доцільно відмітити, що вони обираються відповідно до напрямів роботи, приведених вище, і добре відомі фахівцям.

Наприклад, комплекс програм "Разом ради розвитку", направлених на соціальну адаптацію і інтеграцію в суспільство дітей з функціональними обмеженнями, який був розроблений ЦССМ м. Києва, включає програму "Книжки для інвалідів" дітей, в ході якої волонтери двічі на місяць відвідують дітей удома, влаштовують загальні читання, спілкуються (навантаження, в середньому, - 8 дітей на 1 волонтера); програму "Ігротеки для інвалідів дітей" (щотижневе проведення заходів на базі мережі дитячих соціально-реабілітаційних центрів); програму надання індивідуальних консультацій психологів, юристів і соціальних педагогів, організація концертів, вечорів відпочинку, конкурсів, фестивалів, святкових ранків і тому подібне, участі в діяльності творчих кружків (малювання, виготовлення м'яких іграшок, макраме і тому подібне) на базі спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, інтернатів будинків для інвалідів дітей і дитячих соціально-реабілітаційних центрів; програму "Підтримка розвитку творчості молодих інвалідів", направлену на розкриття творчого потенціалу дітей і молоді з особливими потребами, сприяння його подальшому зростанню (проведення районних фестивалів, виставок творчих робіт, конкурсів, екскурсій, діяльність художніх кружків, студій, клубів творчого спілкування і тому подібне).

Щодо спеціальних програм, розрахованих на найбільш "важких" клієнтів (переважно четвертої групи з вищенаведеного переліку), то сьогодні в Україні все більше розповсюджується практика створення суспільних об'єднань батьків інвалідів дітей, які беруть активну участь в роботі ЦСССДМ з надання таких послуг з територіального принципу, приблизно до місцепроживання.

Наприклад, центр соціальної роботи "Подолання", створеного 1999 р. в одному з районів м. Києва (на засоби Українського інституту соціальних досліджень і ЮНІСЕФ), за два роки існування довів свою ефективність, і на цей час вже працює за програмою спеціалізованої служби ЦССМ "Соціально реабілітаційний центр для дітей і молоді з функціональними обмеженнями" (бюджетне фінансування).

Клієнти "Подолання" (діти і молодь, більшість яких були визнані нездібними до навчання, не відвідували ніяких закладів, спілкувалися лише удома з родичами) користуються послугами підрозділів індивідуального психологічного консультування дітей і батьків; денного перебування дітей; образотворчого мистецтва; комп'ютерної письменності; лялькового театру. Всі клієнти пройшли психолого-педагогічне обстеження, одержали індивідуальні коректувальні програми, кожне півріччя проходять проміжне обстеження, за наслідками якого програми коректуються.

На час роботи групи тимчасового перебування батьки можуть залишати дітей в центрі, вирішувати інші проблеми. Це важливо з огляду на те, що майже половина дітей виховуються в неповних сім'ях, притому матері не працюють, наглядаючи за дитиною. Вони були замкнуті в чотирьох стінах наодинці з своїми проблемами і хворою дитиною, відповідно і знаходилися в складному психічному стані. Тому в центрі ведеться робота і з батьками, застосовуються спеціальні тренінги, працює клуб, де щосуботи відбуваються загальні заходи, наголошуються свята, влаштовуються просвітницько-інформаційні зустрічі з працівниками медичних, педагогічних, соціальних установ. Працює група батьківської взаємодопомоги, тому багато проблем побутового обслуговування (ремонт одягу, взуття, побутової техніки, житла і тому подібне) розв'язуються на громадських засадах.

Організація подібних центрів під егідою ЦСССДМ, очевидно, є найбільш перспективним шляхом соціальної допомоги сім'ям, які виховують інвалідів дітей з складним діагнозом, не переводячи опіку відносно їх на інтернатну систему.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.