Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Передмова

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

РОЗДІЛ 2 Рідіаційна екологія

16. Фізичні основи радіаційної безпеки........................................ ........70

17. Джерела опромінення. Природна й штучна радіоактивність...72

18. Потік і інтенсивність іонізуючих випромінювань............ ...........81

19. Взаємодія важких заряджених частинок з речовиною....... ..........83

20. Вільний пробіг важких заряджених частинок у речовині..............87

21. Взаємодія бета-частинок з речовиною................. ...........................88

22. Взаємодія нейтронів з речовиною............ .......................................90

23. Поглинена й експозиційна дози. Одиниці вимірювання дози випромінювання.................................................................................94

24. Особливості взаємодії різних видів випромінювання з біологічними об’єктами ...................................................................97

25. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини................102

26. Вплив іонізуючого випромінювання на біологічні об'єкти при загальному опроміненні ...... .................................... .....................108

27. Основи біологічної дії іонізуючих випромінювань......................111

28. Первинні процеси дії іонізуючих випромінювань....... ...............112

29. Первинні процеси дії іонізуючих випромінювань ......................114

30. Розрахунок захисту і захисні матеріали........................................117

Д О Д А Т К И

32.Орієнтовні норми радіаційної безпеки людей.............................126

33. Важливо знати..................................................................................126

34.Перевідні коефіцієнти одиниць вимірювання радіоактивності.................................................................................127

35.Середнє опромінення людини на землі, мЗв/рік...... ...................128

36.Середня величина опромінення населення колишнього СРСР (1991р.) мЗв/рік...............................................................................129

37.Потужності експозиційної дози іонізуючого випромінювання в салоні пасажирського літака................................ ..........................130

38.Місця нагромадження радіонуклідів в організмі людини ...........130

39.Рівні радіоактивності деяких рідин................................................131

40.Гранично допустимі вмісти деяких радіонуклідів в тілі людини (мкКі)..................................................................................131

41.Наслідки опромінення людини......................................................132

42.Радіоізотопний склад чорнобильського викиду...........................133

43.Розподіл 131I і 137 Cs в різних районах земної кулі після аварії на ЧАЕС.......................................................................134

44.Тимчасові допустимі рівні вмісту 137Cs і 90Sr в харчових продуктах і питній воді, установлені після аварії на Чорнобильській АЕС ......................................................................134

45.Граничні допустимі дози опромінення, схвалені комісією ядерного регулювання США (мЗв/рік)...................................................... ...135

46.Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища на Україні”...................................................................136

47. Загальні положення ........................................................................136

48.Екологічні права й обов’язки громадян ........................................141

49. Повноваження Рад в області охорони природи ..........................144

50. Повноваження органів керування в області охорони природи . 148

51. Моніторинг навколишнього природного середовища................159

52. Екологічна експертиза .................................................................162

53. Стандартизація і нормування .......................................................164

54 Використана література..................................................................168

 

 

Передмова

Явище радіоактивності було відкрите більше ніж сторіччя тому, а радіаційна екологія як самостійна дисципліна одержала свій розвиток порівняно недавно. Радіоактивність і випромінювання, яке його супроводжує, існували на Землі задовго до зародження на ній життя.

Джерелом радіоактивності, що існує в природі, є сама природа. Навіть їжа з природних причин у певній мірі радіоактивна. Проте, зацікавленість до радіаційної екології в значній мірі зросла в останні роки у зв'язку з тим, що людство міцно вступило в ядерне сторіччя. Разом з тим росте число людей, які мають безпосереднє професійне відношення до радіоактивного випромінювання. У наш час ряд технологічних процесів одержання і застосування ядерної енергії, виробництва й використання штучних радіоізотопів пов’язані з можливістю надходження радіоактивних відходів у навколишнє середовище.

Багаторічні випробовування ядерної і водневої зброї, а також аварії на ядерних об’єктах створили на планеті новий фактор радіаційного впливу на людей. Стає зрозумілим зростання актуальності досліджень, спрямованих на розширення наукових знань у цій області. З повною відповідальністю можна стверджувати, що основне завдання фахівців в області радіаційної екології - не допустити більш-менш помітного збільшення існуючої в природі радіоактивності.

Для вирішення поставленого завдання спеціалісту в області радіаційної екології необхідно, як мінімум, мати уявлення про фізико-хімічні основи явища радіоактивності, взаємодії іонізуючих випромінювань з речовиною і, зокрема, про особливості впливу радіаційного випромінювання на живі організми; а також мати необхідні знання по дозиметрії і методах захисту людей від впливу радіоактивних випромінювань.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.