Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Чинники формування безробіття

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Безробіття становить макроекономічну проблему, оскільки чинники, які на нього впливають, є передусім економічні, а саме:

- структурні зрушення в економiцi, які призводять до масштабних змін у структуpi й кiлькостi попиту на робочу силу i мають особливо тяжкі наслідки в періоди стагнації або зниження ділової активності;

- зниження темпів економічного розвитку, що спричинюються до зменшення кiлькостi робочих місць, порушення збалансованості чисельності працівників з кiлькiстю робочих місць;

- недостатній сукупний попит;

- інфляція, яка виявляється в скороченні капітальних вкладів (зменшення інвестицій призводить до скорочення виробництва, а отже, i зайнятості), а також у зниженні реальних доходів населення, що зумовлює збільшення пропонування робочої сили за умови зниження попиту на неї;

- спiввiдношення цін на фактори виробництва, яке веде до переважання працеощадних технологій;

- сезонні коливання виробництва, які викликають зміни в попиті на робочу силу;

- НТП, наслідки якого посилюють безробіття через комплексний вплив, котрий виявляється, по-перше, у впровадженні працеощадних технологій, автоматизації виробництва, що витискає велику кiлькiсть неквалiфiкованої праці; по-друге, в ускладненні виробництва, що неминуче спричинюється до спеціалізації, а отже, збільшення структурних диспропорцій мiж попитом i пропонуванням робочої сили.

Соцiальнi чинники:

- недосконале трудове законодавство як результат компромісу мiж вимогами працівників i профспілок, з одного боку, i державою — з другого, посилює негнучкість ринку праці, призводить до скорочення попиту на живу працю в підприємців, зменшуючи її питому вагу;

- трансфертні платежі, що впливають як на зниження, так i на підвищення безробіття;

- недостатня професійна i територіальна мобільність робочої сили;

- недостатній розвиток програм зайнятості;

- низький рівень i статус системи освіти, професійної підготовки i перепідготовки;

- брак інформації про вiльнi робочі місця;

- низька економічна активність різних груп населення.

Демографічні чинники:

- зміни в чисельності населення;

зміни статевовікової структури.

Наведені фактори не вичерпують складності причинно-наслідкових залежностей безробіття i це тільки найпоширенiшi її пояснення.

Безробіття як результат трансформації всієї економічної системи, соціальних і політичних перетворень – це, певною мірою, новий для вітчизняної статистики об'єкт, i цим пояснюється складність його вивчення.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.