Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Блок 1. Поняттєвий апарат

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Рекреаціяяк одна з головних форм продуктивного використання вільного часу людини — суспільний, економічний і науковий феномен, для якого не мають значення міжгалузеві та міждисциплінарні межі. Недивлячись на цю особливість, слід зауважити, що найбільший вклад у її вивчення і розуміння вносить географія, у царині якої сформувався потужний науковий напрям — географія рекреації і туризму.Рекреація(фр. rеcrеation, пол. rekreacja — відпочинок, від лат. recreatio — відновлення сил) — відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі життєдіяльності; рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб та запитів.Можна визначити рекреацію як систему заходів, пов'язану з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на сприятливих територіях, які знаходяться поза їх постійним помешканням. Розрізняють рекреацію короткотермінову (з поверненням на ночівлю в постійне місце проживання) і тривалу.Вільний час - необхідна умова розвитку рекреаційного процесу і є частиною неробочого (вільного від виробничої діяльності) часу.

Розрізняють три форми використання часу, відведеного на рекреацію —туризм, лікування/оздоровлення та відпочинок.

Туризм – це тимчасове переміщення людей з місця свого постійного проживання в іншу країну чи місцевість в межах своєї країни у вільний час з метою отримання задоволення та відпочинку, оздоровчих, пізнавальних чи професійно-ділових цілях, але без заняття оплачуваною роботою у місці, що відвідується.

Лікування/оздоровлення – це процес відновлення фізичних та психічних сил людини, що базується на таких основних лікувальних факторах: клімат, мінеральні джерела, лікувальні грязі. У відповідності з ними вона поділяється на такі групи: кліматолікування, бальнеолікування, грязелікування. В залежності від їх сполучення можуть бути виділені: бальнео-грязелікування, клімато-грязолікування, клімато-бальнео-грязелікування.

Відпочиноквідновлює працездатність людини, знижує нервову і психічну, а в людей фізичної праці - і фізичну втому. Відпочинок в широкому розумінні слова - це будь-яка людська діяльність, не спрямована на задоволення повсякденних потреб. Діяльність людини під час відпочинку може бути класифікована наступним чином:1. діяльність, пов'язана з певним фізичним навантаженням (заняття спортом, прогулянки);2. любительські заняття - мисливство, рибальство, збирання ягід і грибів, колекціонування та ін.;3. зацікавлення світом мистецтва (відвідування театрів, концертних залів, художніх галерей та ін., а також творчість у сфері мистецтва - художня самодіяльність, заняття живописом тощо);4. інтелектуальна діяльність (самоосвіта, читання літератури, газет, журналів);5. спілкування за інтересами і вільним вибором;6. розваги, що носять або активний (танці), або пасивний (відвідування видовищ) характер;7. подорожі заради задоволення.Багато з перерахованих видів відпочинку проявляються комплексно та взаємопов'язано.

Важливим поняттям в світовій рекреації є міжнародні рекреаційні потоки,що являють собою переміщення значних мас людей з метою відпочинку, які тяжіють до рекреаційних територій і характеризуються перетинанням державних кордонів.

Рекреаційна територія – територія, що використовується для оздоровлення людей, масового відпочинку, туризму і екскурсій. В залежності від призначення виділяють дві групи рекреаційних територій: для короткочасної (лісопарки, зелені зони, приміські зони, водні об'єкти і ін.) і тривалої (приморські райони, лікувально-санаторні курорти і курортні райони, туристичні комплекси) рекреації.

Важливим фактором зміни міжнародних рекреаційних потоків і важливим поняттям в міжнародній рекреації є сезонність.Це явище зміни кількості туристських прибуттів в окремих районах та в світі вцілому в залежності від пори року.

Кількість туристських прибуттів –число зареєстрованих туристів, прибувших в ту чи іншу країну (регіон) за певний період часу, зазвичай календарний рік. Оскільки турист може відвідати декілька країн впродовж року і навіть впродовж однієї подорожі відвідати різні країни (регіони), фактична чисельність туристів меньша кількості прибуттів.

Турист– це відвідувач, тобто особа, яка подорожує та здійснює перебування в місцях, які знаходяться за межами її звичайного місця проживання, на строк не більше 12 місяців з будь-якою метою, окрім заняття діяльністю, яка оплачується з джерел відвідуємого місця.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено ЮНЕСКО(англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури та природи тощо. Цією організацією створено список об’єктів Світової спадщини UNESCO, в який входять історико-культурні та природні пам’ятки світу. На даний момент до списку об’єктів Світової спадщини UNESCO входять 890 об’єктів, з них 689 – культурного типу, 176 – природного типу, 26 – змішаного типу.

Всесвітня туристська організація (UNWTO) – є спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй відповідно до Угоди між ООН і UNWTO, затвердженої 58-ю сесією Генеральної асамблеї ООН – головною міжнародною організацією в галузі подорожей і туризму, що займається питаннями туристичної політики та удосконалення професійного рівня туристичних фахівців. UNWTO має за мету засобами туризму стимулювати економічний розвиток і створення робочих місць, сприяти захисту навколишнього середовища та історико-культурної спадщини туристичних центрів, зміцнювати мир і взаєморозуміння між народами світу. 154 країни є Дійсними членами UNWTO, серед яких є і Україна.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.