Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Блок 2. Світова рекреація: фактори розвитку та районування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Активний розвиток світової рекреації розпочався після Другої світової війни. В якості факторів, що обумовлюють цей розвиток і в наш час, можна виділити:

1) зростання суспільного багатства і доходів населення;

2) скорочення робочого часу і зростання вільного часу;

3) успіхи у розвитку автомобільного та авіаційного транспорту, засобів комунікації та інформаційних технологій;

4) урбанізація;

5) трансформація суспільної свідомості;

6) особливості природно-ресурсного потенціалу.

Зростання суспільного багатства в післявоєнні роки зробив істотний вплив на структуру споживчих витрат. У багатьох країнах світу зростання валового і річного доходу на душу населення супроводжувалося зниженням частки витрат на харчування і предмети розкоші. Разом з тим зростала частка рекреації у структурі споживчих витрат громадян. Було скорочено робочий час, збільшено період відпустки з 12 днів до 30 днів (середній показник в світі).

Розвиток транспорту і засобів комунікацій стали найважливішими стимулами розвитку рекреації і викликали зростання мобільності суспільства. Передумовами для цього стали успіхи транспортного будівництва, розвиток повітряного сполучення і здешевлення авіаквитків, активний розвиток автомобільної промисловості і доступність цін на автомобілі для середнього споживача.

Урбанізаціяяк фактор розвитку рекреації полягає в тому, що не знаходячи задоволення в роботі, сучасна людина має все менше можливостей для повноцінного відпочинку. Велика частина населення в розвинених країнах проживає в містах. Багато дослідників і соціологів відзначають, що міський стиль життя обумовлює значну кількість стресових ситуацій, прискорений ритм життя, відсутність контактів з людьми (особливо гостро ця проблема постала зі створенням соціальних інтернет-сайтів). Тому саме подорожування є для багатьох людей можливістю відволіктися від напруженого життя в місті і тимчасово повернутися до природи у пошуках душевної рівноваги і контактів з людьми.

Трансформація суспільної свідомості полягає в зміні пріоритетів у системі духовних цінностей суспільства. У 1950-1990 рр. в світі відбулися істотні зрушення в структурі духовних цінностей суспільства. Трансформація в суспільній свідомості відбувається в системі духовних цінностей споживача і в зміні теоретичної концепції вільного часу.

Розрізняють три фази розвитку концепції вільного часу:

- в 50-ті роки ХХ століття домінувала орієнтація на вільний час як засіб відновлення фізичних сил;

- в 60-ті та 70-ті роки ХХ століття вільний час використовувався на споживання матеріальних благ, які забезпечують зростаючий добробут суспільства, тобто вільний час витрачався на придбання нерухомості, товарів тривалого користування, предметів розкоші тощо;

- в 80-ті роки ХХ століття явною стала тенденція до використання вільного часу з метою отримання задоволення, що збереглася до цього часу.

У цьому контексті розвитку психології вільного часу змінилася роль і місце рекреації в структурі потреб суспільства. З того часу рекреація остаточно стала нагальною життєвою потребою більшості людей.

В умовах зростаючої єдності і взаємозалежності світу, розширення міжнародних контактів, розвитку світової інтеграції у сфері економіки посилюється інвестиційний аспект рекреації. Діловий туризмє невід'ємною частиною сучасного виробничого процесу. Поряд з рекреаційним і діловим ефектом зростає значення комунікативного аспекту туризму і встановлення гуманітарних контактів, відвідування друзів і знайомих.

Основною умовою для розвитку рекреаційної діяльності є природне середовище і природні рекреаційні ресурси, тому з другої половини 20 ст. було розпочато створення природних парків, а згодом природних заповідних територій, створення курортно-лікувальних санаторіїв на базі бальнеологічних рекреаційних ресурсів, використання морських узбереж із комфортними кліматичними умовами.

В сучасному світі можна виділити ще один фактор впливу на розвиток рекреації – міжнародна відомість і престиж території. В умовах підвищення соціального рівня життя певних категорій населення, створюються різноманітні модні тенденції, разом з ними рекламні акції. Ця особливість сучасності має вплив і на розвиток світової рекреації.

Під дією сукупності цих факторів формуються показники міжнародних туристських прибуттів, що не є постійними і змінюються з часом (рис. 1).

Рис. 1. Зміни міжнародних туристських прибуттів в часі

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.