Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Динаміка міжнародних туристських потоків»

Мета роботи: навчити студентів опрацьовувати статистичні матеріали UNWTO та проводити їх аналіз.

Обладнання: політико-адміністративна та політична карта, статистичні дані, калькулятор, програми Microsoft Word та Microsoft Excel (або калькулятор)

Теоретична частина: Рекреаційна географія – галузь географічної науки, яка вивчає закономірності формування, функціонування і поширення територіальних рекреаційних систем, що складаються з природних і культурних комплексів, інженерних споруд, які використовуються для рекреації, а також із обслуговуючого персоналу, органу управління та рекреантів.

Міжнародна рекреація розвивається під впливом різних факторів як природних, так і соціально-економічних. Серед цих факторів виокремлють ті, які обмежують, стримують, лімітують розвиток рекреації – лімітуючі фактори. До них відносять: геополітичний фактор - анклавність території, віддаленість від решти території країни; наявність кордонів - візовий режим; транспортний фактор – недостатнє сполучення з рештою території країни (регіону), або з іншими країнами (регіонами); інфраструктурний фактор - брак готелів середнього класу, готелів для пенсіонерів, відсутність інфраструктури розваг - аквапарки, дитячі розважальні центри; екологічний фактор – рекреацію не розвивають в зонах екологічних катастроф (Чорнобиль), окрім екстремального туризму, зменшують темпи розвитку за умов збільшення забруднення окремих територій; сезонність - обмеження за часом туристичного сезону; серед природних лімітуючих факторів виділяються: екологія, переважаючі погодні умови території, поширення несприятливих явищ таких як землетруси, цунамі, виверження вулканів, пожежі, тропічні урагани, паводки, суховії, зсуви, лавини, райони розповсюдження небезпечних тварин (акули, змії тощо), комах (малярійні комари, скорпіони тощо), спалахи інфекційних захворювань (холера, АН1Н1), наявність питної води тощо.

Оскільки в світі фактори розвитку міжнародної рекреації розподілені та поєднані нерівномірно, існують відмінності у кількості туристських прибуттів в різних частинах світу. Всесвітня туристська організація (UNWTO), що є головною міжнародною організацією в галузі подорожей і туризму і займається питаннями туристичної політики та удосконалення професійного рівня туристичних фахівців, запропонувала поділ світу на 5 туристських макрорегіонів, які в свою чергу поділяються на мезорегіони (окрім Близькосхідного).

UNWTO виділяє Європейський макрорегіон: Західна Європа, Південна Європа, Центральна і Східна Європа, Північна Європа; Азійсько-Тихоокеанський макрорегіон: Північно-Східна Азія, Південно-Східна Азія, Південна Азія, Океанія; Американський макрорегіон: Північна Америка, Центральна Америка, Південна Америка, Карибський басейн; Близькосхідний макрорегіон; Африканський макрорегіон: Північна Африка, Західна Африка, Центральна Африка, Східна Африка, Південна Африка.

Між туристськими регіонами світу склалися досить постійні рекреаційні потоки, що характеризуються різною потужністю (кольорова вкладка) та сезонністю. Найбільший обмін відбувається між Європейським та Американським, Європейським та Азійсько-Тихоокеанським, Американським та Азійсько-Тихоокеанським регіонами.

Природні рекреаційні ресурси – це об’єкти та явища натурального походження, залучені у сферу рекреації та туризму як матеріальна основа. До них відносяться орографічні, кліматичні, водні, бальнеологічні, рослинні та фауністичні ресурси, без наявності сприятливих характеристик яких неможливий розвиток санаторно-курортної, оздоровчої чи інших видів рекреаційної діяльності.

Хід роботи:

1. Ознайомитись з поняттям туристичного потоку, що являє собою постійне прибуття туристів у країну (регіон) або виїзд туристів за кордон в певний період часу.

До показникив туристичного потоку відносяться:

- загальна кількість туристів, у тому числі організованих і самодіяльних;

- кількість туро днів, що обраховуються за формулою (1) :

ТД = Чтур х t, (1)

де ТД- кількість туроднів;
Чтур - чисельність туристів;
t - середня тривалість перебування одного туриста в даній країні (регіоні), дні.

Середня тривалість перебування одного туриста у визначеному місці розраховується за середнім арифметичним.

2. Ознайомитись із наведеними статистичними даними: використовуючи індивідуальні завдання обрахувати кількість туроднів (ТД) підставляючи в формулу (1) показник чисельності туристів (табл. 1) та середню тривалість перебування одного туриста в даній країні (табл. 3).

3. Обрахувати темпи зростання туристських прибуттів в конкретні роки за формулою(2) :

Т = (Рп – Рбаз)/Рбаз,

де Т – темпи зростання туристських прибуттів;

Р п – показники туристських прибуттів за певний рік (наприклад, 2010 рік);

Рбаз – показники туристських прибуттів за базовий рік, по відношенню до якого обраховується темп зростання (наприклад, 2000 рік).

В результаті цих обрахунків отримуємо темпи зростання за певний період часу. В даному прикладі з 2000 року по 2010 рік.

4. Особливе значення для оцінки рівня розвитку туризму в країні або регіоні мають показники охоплення туризмом населення країни, що досліджується, які характеризують інтенсивність туристичних потоків. Ці показники виступають у двох видах: нетто- і брутто-інтенсивність туристичних потоків.

Нетто-інтенсивність розвитку туризму обраховується за формулою (3) :

Чтур
Кнін = --------- х 100, (3)
Чнас

де Кнін - коефіцієнт нетто-інтенсивності туристичних потоків, %;

Чтур - чисельність того населення країни (регіону), яке здійснило хоча б одну туристичну подорож за рік або за інший період часу, тобто кількість туристів;

Чнас - загальна чисельність населення країни (регіону) за той самий період.

Цей показник означає, яка частка (%) населення країни (регіону) або якої-небудь демографічної групи здійснила хоча б одну туристичну поїздку за рік, чи за інший період часу, наприклад сезон.

Показник брутто-інтенсивності брін) означає, скільки туристичних подорожей і припадає в середньому на одного жителя країни (регіону) за який-небудь період. При розрахунках використовується формула (4):

Nmn
Кбрін = --------- х 100 ,
(4)
Чнас

де Nmn - загальна кількість туристичних подорожей, зроблених населенням країни (регіону) за певний період часу.

Показник брутто-інтенсивності характеризує частоту туристичних поїздок населення країни (регіону) або окремої демографічної групи.

5. Сезонність попиту на туристичні послуги викликає нерівномірність туристичних потоків (табл.6).

Обрахувати коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку (коефіцієнт сезонності) за формулою (5):

ТДmax
Кнр = --------- ,
(5)
ТДmin

де Кнр- коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку;

ТДmах ~ кількість туроднів за період (найчастіше за місяць) з максимальним туристичним потоком;

ТДmіn - кількість туроднів за період з мінімальним туристичним потоком.

6. Проаналізувати отримані дані, зробити висновки щодо причин змінення туристичних потоків.

 

 

Індивідуальні завдання

Таблиця 1

Динаміка розвитку туризму 1950-2000 рр.

 

Показник
Прибуття, млн. туристів            
Прибуток, млрд. дол. 2,1 6,0 17,9 102,4 263,4 475,4

 

Таблиця 2

Туристська активність населення світу в 2002 році

Регіони Доля населення, що здійснює закордонні подорожі, %
Європа Азійсько – Тихоокеанський регіон Америка Близький Схід Африка Світ в цілому

 

 

Таблиця 3

Розподіл міжнародного туристичного потоку за макрорегіонами світу,

2008-2010 рр.

Кількість прибуттів, млн. осіб Макрорегіони Частка на світовому ринку, %
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Європейський 52,9 52,1 50,4
Американський 15,9 15,8 16,1
Азійсько-Тихоокеанський 19,9 20,4 21,8
Близькосхідний 6,1 5,9 6,4
Африканський 5,1 5,6 5,2
Світ в цілому

 

Таблиця 4

Середня тривалість перебування міжнародних туристів в країнах (територіях) Азійсько-Тихоокеанського регіону в 1994 році

Країни (території) Кількість ночівель Країни (території) Кількість ночівель
Австралія Нова Зеландія Філіппіни Японія 24,0 19,0 11,5 9,6 Тайвань Таїланд Малайзія Гонконг Сінгапур 7,5 7,0 4,8 3,9 3,0

 

Таблиця 5

Ночівлі іноземних громадян в Нідерландах в 1993-1994 рр.: розподіл по країнах (районах) походження туристів та туристським зонам Нідерландів

 

Країни(райони) походження туристів Загальна кількість ночівель, млн. В тому числі
В прибережных зонах, % В районах заняття водними видами спорту, % В лісових районах та болотистій місцевості, % В містих та інших населенных пунктах, %
Німеччина: західна східна північна південна 9,3 6,1 1,2 1,2 0,8
Великобританія та Ірландія: південна Великобританія центральна Великобританія північна Великобританія та Ірландія 1,8     0,9     0,6     0,3                                                
Бельгія та Люксембург: Фландрия Валлония Люксембург     1,2 1,0 0,2                 15 1
Франція 0,7
Скандинавскі країни 0,6
Останні країни Європы 1,8
США і Канада 1,1
Останні країни світу 1,1
ВСЬОГО 17,6

 

Таблиця 6

Показники туристських прибуттів в регіони світу за місяцями у 2008 (передкризовому) році (млн.)

Місяці Регіон
Европейський
Азійсько-Тихоокеанський   15,9   15,8   16,4   15,7   15,1   14,3   16,0   15,7   13,9   15,7   14,9   16,1
Американський 12,0 11,7 13,2 11,7 12,0 12,3 15,2 14,9 11,0 10,8 11,1 13,0
Близькосхідний 5,7 4,2 4,4 5,4 4,5 3,9 4,9 5,1 4,1 4,4 5,0 4,2
Африканський 3,0 3,1 3,5 3,8 3,5 3,9 5,5 4,8 3,7 3,8 3,8 3,9

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.