Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Філософія права Г. Гегеля.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вершина класичної німецької філософії Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770—1831 рр.). По суті він є родоначальником філософії права як систематизованого науково-філософського знання. «Філософія права» – одна з основних робіт, в якій автор реалізував стосовно права свою головну філософську концепцію ідеалістичну діалектику .

Основне в ученні Гегеля це буття Абсолютної ідеї, яка є одночасно і Розумом, і Духом. Ця Абсолютна ідея знаходиться в процесі безперервного розвитку, який проходить через стадії тріади – тези, антитезису і синтезу.

Гегель підрозділяє дух на три частини:

1) суб'єктивний дух (антропологія, філософія духу і психологія);

2) об'єктивний дух (право, мораль, моральність);

3) абсолютний дух (мистецтво, релігія одкровення і філософія).

Ідея свободи пронизує всю цю тріаду. Тому Гегель і розглядав філософію права як науку про свободу, як філософське осмислення всього, що пов'язане з правом, належністю, нормативністю.

Само право згідно тріаді, існує в трьох іпостасях:

1) ідея права, яка виявляється як свобода волі;

2) особливе право як конкретні права соціальних суб'єктів: особи, сім'ї, держави;

3) позитивне право як закон.

Предметом філософського розгляду права Гегель вважав тільки першу його іпостась, тобто ідею права. В процесі свого діалектичного розвитку ідея права проходить три ступені:

1) абстрактне право (теза);

2) мораль (антитезис);

3) соціальну етику, моральність (синтез).

Абстрактне право – це право вільної, правоспроможної особи. «Право як таке є формальне, абстрактне право» Гегель Г. Энциклопедия философских наук // Соч.: в 3-х т. М., 1977. Т. 3. С. 328 абстрактної особи. На цій стадії ще немає позитивних законів, тут діє принцип «будь особою і поважай інших як осіб». Особа реалізує свою свободу у власності, відносинах, з приводу яких ведуть до подальшого розвитку ідеї права договору. Проте безліч відносин, випадковість договірних зв'язків можуть породити видимість права, право проти порушеного права або простіше – не-права. Часто люди не-право вважають правом, помилково приймаючи за право те, що хочуть отримати. До основних форм не-права Гегель відносить ненавмисне порушення права, обман, злочин.

Мораль є антитезисом абстрактного права. Мораль, за Гегелем, це раціональний чинник, а не суб'єктивне відчуття. Вона є результатом втрати, нанесеної індивідуальною волею, коли вона стає відмінною від загальної волі. Основними формами моралі Гегель називає намір, благо, добро і зло. У найзагальнішому вигляді сфера моралі це сфера належного, така, що приписує робити добро і не робити зла.

Соціальна етика (моральність) у Гегеля є синтезом абстрактного права і моралі. У свою чергу, вона розгортається в тріаді:

1) сім'я;

2) громадянське суспільство;

3) держава.

Вони є інститутами, в яких свобода індивіда виявляє себе у згоді із загальною свободою.

У сім'ї, вважав Гегель, все пронизано моральністю: брак – це етичне відношення і етичний союз, а сімейна власність ґрунтується на етичному інтересі.

Під громадянським суспільством Гегель розумів соціальний лад, що покоїться на особистому економічному інтересі, де кожен для себе є метою, всі інші – суть ніщо. Субстанцією особи в громадянському суспільстві є приватна власність. Своєрідність потреб і можливостей їх задоволення, оригінальність цілей, інтересів, духовного розвитку осіб виступає підставою утворення різних станів і формального права. Таких станів три: сільськогосподарський клас, промисловий клас, правлячий клас.

Громадянське суспільство, за Гегелем, складається тоді, коли більшість населення відносяться до «середнього стану» з високим рівнем правосвідомості. У такому суспільстві особа покладається на силу закону значущого для всіх і відомого всім.

Держава є синтезом сім'ї і громадянського суспільства. Вона розгортається в тріаді:

1) відносин держави до своїх громадян (внутрішня політика або конституція);

2) відносин держави з іншими державами;

3) переходу держави в світову історію.

Останнє виступає як право абсолютне, як народний дух, як справжня моральність.Гегель Г. Энциклопедия философских наук // Соч.: в 3-х т. М., 1977. Т. 3. С. 370—373.

Всю сферу права Гегель розглядає крізь призму свободи: право – це свобода, свавілля – це «змішування свободи і несвободи», а закон – це розум і свобода. Гегелівське філософське вчення про право було піком в історії об'єктивно-ідеалістичної думки.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.