Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Номенклатура

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Азосполуки називаються за раціональною номенклатурою як похідні ароматичних вуглеводнів, у молекулах яких атом Гідрогену ароматичного кільця заміщений на арилазогрупу Аr—N=N—. За систематичною номенклатурою за основу назви береться азобензен, положення замісників у обох бензенових кільцях позначається цифрами, причому для позначення положень у різних кільцях користуються цифрами зі штрихом:

Аліфатичні діазосполуки є дуже нестійкими і швидко розкладаються. Найбільший інтерес становлять ароматичні діазосполуки, які широко застосовуються в органічних синтезах.

Залежно від кислотності середовища діазосполуки можуть існувати в кількох формах. Нижче наведено схему взаємних перетворень різних форм діазосполук:

.

У кислих середовищах діазосполуки існують у формі солей діазонію (І),тобто є солями сильних основ, подібних до четвертинних амонієвих основ (звідси закінчення -оній у назвах цих солей). Під дією на них надлишку їдкого лугу на холоді утворюються солі діазосполук — діазотати (II),які під дією мінеральних кислот перетворюються на вихідні солі діазонію. Діазотати є солями діазокислоти — діазогідрату (IІІ). Діазогідрат — амфотерна сполука, здатна дисоціювати з утворенням катіона та аніона:

При низьких значеннях рН середовища рівновага зсувається в бік діазокатіона, а при високих (у лужному середовищі) — в бік діазоаніона. У молекулі діазогідрату атоми Нітрогену є sp3-гібридизованими. Діазогідрати дуже лабільні. Обережна дія на солі діазонію вологого Аргентум гідроксиду або еквімолярної кількості лугу зумовлює утворення гідроксидів діазонію (IV),які в нейтральному середовищі повільно ізомеризуються в діазогідрати (ІІІ).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.