Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Структура уроку

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата

Вид заняття ___ в _____ класі.

Тема:

Мета:

Навчальна (освітня)

Розвиваль на (художньо – творча)

Виховна

Тип уроку:

Вид уроку:

Між предметні зв’язки:

Обладнання уроку: (матеріали, зоровий, музичний, зоровий ряди)

для вчителя:

для учнів:

Очікуваний результат:

Використання класної дошки.

З правої сторони....

З лівої, у верхній частині - ....

Нижня частина цієї половина дошки залишається чистою, щоб мати можливість по ходу викладання навчального матеріалу зробити необхідні графічні пояснення.

Вузлик на пам'ять (словничок)

План і хід уроку.

І. Організаційна частина -1-2 хв.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності – 1- 2 хв.

ІІІ. Активізація опорних знань учнів 3 – 4 хв.(або актуалізація).

ІV. Вивчення нової теми – 8 – 10 хв.

V. Самостійна робота учнів - 25 – 30 хв.( або практична).

VІ. Підведення підсумку уроку –2 – 3хв. (або завершення уроку).

VІІ. Рефлексія.

VІІІ. Прибирання робочих місць – 1- 2 хв.

Хід уроку.

І. Організаційна частина.

1.Організація робочих місць.

2. . Перевірка готовності учнів до уроку.

3. .Встановлення дисципліни в класі. .

4. Запис в класному журналі відсутніх на уроці.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (оголошення теми, мети і завдань уроку).

ІІІ. Активізація опорних знань учнів (запитання, пригадування матеріалу. раніше вивченого, який необхідний для даної теми).

ІV. Вивчення нової теми.

 

Можуть використати декілька методів (при потребі розкриття теми):

1. Розгляд предмета або організація сприйняття творів мистецтва.

Бесіда за аналізу предмета.

Розповідь (слово вчителя).

Пояснення правил і законів.

Методологічне пояснення на дошці (демонстрація вчителем послідовності виконання роботи).

Пояснення традицій використання кольорів.

Повторення прийомів зображення на таблиці.

Повторення правил техніки безпеки.

Хвилинка натхнення (планування дітьми індивідуальної роботи).

V. Самостійна робота учнів.

Виконання учнями практичної роботи.

Фізкультхвилинка

Надаю індивідуальну допомогу (або необхідні зауваження до окремих роботіт, додаткові пояснення при типових помилках у більшості учнів)

VІ. Підведення підсумку уроку.

1. Узагальнення здобутих знань учнів.

2. Колективний аналіз учнівських робіт.

3. Лаконічне оцінювання (мотивація оцінок).

VІІ. Рефлексія.

 

Запитання за темою уроку:

 

Що вам найбільш сподобалося на сьогоднішньому уроці ?

Що нового ви дізналися ?

Які труднощі були у роботі ....?

Що б ви змінили у своїй роботі, якби розпочали створювати нову ?

VІІІ .Д. \з., прибирання робочих місці. Закінчення уроку.

Список використаної літератури:

наукові праці;

підручники і методичні посібники;

статті із збірників і журналів за загальноприйнятою схемою:

автор і його ініціали,

назва книги,

місце видання,

видавництво,

рік видання, кількість аркушів і ілюстрацій (або використані сторінки).

 

Структура та методика інтерактавного уроку в початковій школі

 

Структура інтерактивного уроку відрізняється від загальновідомої структури комбінованого уроку. Його етапи:

. Мотивація.

. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

. Надання необхідної інформації.

. Інтерактивна вправа (центральна частина заняття).

. Підбиття підсумків (рефлексія), оцінювання результатів уроку.

Розглянемо детально кожен з них.

І. МОТИВАЦІЯ

Мета етапу - сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Без виникнення мотивів учіння й мотивації навчальної діяльності не може бути ефективного пізнання. Тому на цьому етапі можуть бути використані такі прийоми:

- коротка розповідь;

- бесіда;

- демонстрування наочності;

- нескладні інтерактивні технології («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Криголам» тощо).

Як правило, матеріал, озвучений учнями під час мотивації, наприкінці підсумовується і стає «місточком» для представлення теми уроку. Цей елемент уроку має займати не більше ніж 5 % часу заняття.

На етапі мотивації навчальної діяльності можливо використовувати й таку технологію, як «Мозковий штурм».

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ

Другий етап інтерактивного уроку — оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Мета вчителя — забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, що вони повинні досягти на уроці і чого від них чекає вчитель.

Формулювання очікуваних результатів уроку — це принциповий момент інтерактивного навчання, бо, не усвідомивши цього, учень може сприйняти навчальний процес як ігрову форму діяльності, не пов'язану з навчальним предметом.

Формулювання результатів має відповідати таким вимогам:

- висвітлювати результати діяльності на уроці учнів, а не вчителя («після цього уроку я зможу...»);

- чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується після уроку;

- чітко вказувати на способи «вимірювання» результатів;

- учитель має говорити коротко, ясно й абсолютно зрозуміло для учнів.

Правильно сформульовані, а потім досягнуті результати — це гарантія успіху. Оптимальною є ситуація, коли учень розуміє не тільки те, чого він досяг, а й те, чого він має досягти на наступному уроці, чого він взагалі хоче від цього предмета для свого життя. Тому в цій частині інтерактивного уроку вчитель має:

- назвати тему уроку або попросити когось із учнів назвати її;

- якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, слід звернути на це увагу учнів;

- попросити когось із учнів оголосити очікувані результати;

- нагадати, що в кінці уроку він перевірятиме, чи досягли вони цих результатів.

Цей етап уроку займає не більше ніж 5 % часу.

 

ІІІ. НАДАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета етапу — дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання, але за мінімально короткий час. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання, опанування інформації за допомогою технічних засобів навчання або наочності. Для економії часу на уроці і для досягнення максимального ефекту уроку можна давати інформацію для попереднього домашнього вивчення. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно, прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування. Ця частина уроку займає близько 10—15 % часу. Розглянемо проведення її на прикладах.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.