Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Форми звітності досліджень

Результати дослідження подаються у вигляді підсумкового документа: інформації, інформаційної записки, аналітичної записки чи звіту про науково-дослідну роботу, розділу дисертації (дипломної, магістерської роботи).

Інформація про дослідження є документом, у якому містяться результати дослідження без їх інтерпретації:

· стисле викладення проблемної ситуації;

· перелік цілей та завдань НДР;

· описання характеристик вибіркової сукупності;

· розподіл відповідей на запитання анкет чи інтерв’ю та результати аналізу документів у вигляді таблиць (у відсотках).

Інформаційна записка про дослідження також невелика за обсягом, вона включає ті ж підрозділи, що й інформація. Але в підрозділі, де викладаються результати дослідження, підсумкові дані коментуються, тобто описуються. Наприкінці наводяться висновки із зазначенням виявлених тенденцій. Інформаційними записками завершуються етапи невеликих досліджень, а також оперативні дослідження, що проводяться в досить стислі строки для прийняття управлінських рішень.

Аналітична записка про дослідження може завершувати значні етапи досліджень чи бути основним підсумковим документом великих науково-дослідних робіт. Вона значна за обсягом та має таку структуру:

а) вступ;

б) основна частина;

в) заключна частина.

У вступі обґрунтовується необхідність проведення НДР, підстави використання тих чи інших методів збирання, обробки та аналізу інформації; описуються мета, завдання дослідження, його об’єкт та предмет, доводиться репрезентативність вибірки, дається характеристика проблемної ситуації.

Основна частина включає аналіз одержаної інформації. Тут здійснюються групування, зіставлення (порівняння) результатів, наводяться таблиці, графіки тощо. Увесь цифровий матеріал аналізується, виявляються закономірності функціонування тих чи інших процесів та явищ.

У заключній частині наводяться основні висновки та шляхи розв’язання виявлених проблем.

Головним підсумковим документом дослідження є звіт про НДР. Він містить такі обов’язкові елементи: титульний лист, список виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень та символів, вступ, основну частину, заключну частину, список використаної літератури, додатки.

Звіт може включати декілька томів, обсяг кожного з яких, як правило, не перевищує 90 – 100 сторінок.

Реферат містить відомості щодо обсягу документа, кількість таблиць, графіків, рисунків, перелік ключових слів, стислий опис суті дослідження, пояснення його новизни, викладення результатів та сфери їх застосування.

Вступ до звіту включає: оцінку стану вивчення з цієї проблеми, обґрунтування актуальності, новизни НДР, викладення мети, завдань роботи, опис зв’язку з іншими подібними дослідженнями.

В основній частині викладаються основні результати дослідження, описуються принципи методологічного підходу, методи збору, обробки, аналізу інформації, доводиться репрезентативність вибірки. Описується хід дослідження, аналізуються його результати.

У заключній частині наводяться стислі висновки, пропозиції щодо використання результатів дослідження, рекомендації.

Додатки вміщують таблиці, графіки, що не увійшли до тексту звіту.

При складанні звіту слід дотримуватись таких вимог: чіткість, логічність, конкретність викладення, аргументованість висновків, точність формулювань, обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Розрізняють різні форми використання (впровадження) висновків та конкретних пропозицій за результатами досліджень. Однією з важливих форм є опублікування результатів в окремих виданнях та інформування громадськості через засоби масової інформації.

Широко використовується така форма впровадження, як доповіді, виступи, лекції, повідомлення на наукових та практичних заходах.

Доповідні або аналітичні записки зацікавленим органам дають можливість на підставі одержаних даних приймати управлінські рішення.

Існує така форма впровадження, як конкретні рекомендації (перелік основних заходів) щодо розповсюдження та використання результатів дослідження безпосередньо в діяльності установ (організацій, закладів, підприємств).

 

 

Тема 9. Організація науково-дослідної роботи студентів

1. Завдання наукових досліджень у підготовці менеджерів-економістів і наукових кадрів.

2. Організація науки і підготовка наукових кадрів.

3. Види і форми науково-дослідницької роботи студентів і аспірантів.

4. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів.

5. Організація науково-дослідної роботи магістрів.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.