Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Побудова точки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З розділу

„Графічний пакет AutoCAD”

(дисципліна „Системи автоматизованого проектування”)

для спеціальності

5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”

 

 

 

Зборів

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ AUTOCAD  
ОСНОВИ ІНТЕРФЕЙСУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ AUTOCAD    
ПОЛЯРНИЙ І ОРТОГОНАЛЬНИЙ РЕЖИМИ. ПРИВ’ЯЗКИ.  
ГРАФІЧНІ ПРИМІТИВИ AUTOCAD  
НАНЕСЕННЯ ШТРИХУВАННЯ  
КОМАНДИ СТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ.  
СТВОРЕННЯ БЛОКІВ, АТРИБУТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.  
КОМАНДИ КОНТРОЛЮ ДИСПЛЕЯ. КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ.    
ВЛАСТИВОСТІ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ (ТИП ЛІНІЙ, КОЛІР, НАЛЕЖНІСТЬ ШАРУ)    
КОМАНДИ РЕДАГУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ  
РЕДАГУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКЕРІВ GRIPS (РУЧОК).    
ПРОСТАВЛЯННЯ РОЗМІРІВ ЗАСОБАМИ ПАКЕТУ АВТОКАД.  
ПОБУДОВА ТРИМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ.  
ПРОГЛЯДАННЯ ОБ'ЄКТІВ У 3-ВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ  
РОБОТА З ВИГЛЯДАМИ  
ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

4. ГРАФІЧНІ ПРИМІТИВИ AUTOCAD

Побудова точки, лінії, променя.

Побудова кола, дуги, еліпса, смуг.

Побудова прямокутників, багатокутників, сплайнів.

Побудова поліліній, мультиліній, кілець.

 

Побудова точки

Точка - це самостійний графічний об'єкт, який не має довжини, ширини та глибини. При нанесенні точки на креслення, її розмір визначається товщиною графопобудувача. Положення точок на кресленні визначається введеними з клавіатури кординатами або вказується за допомогою курсора.

Для нанесення точки на екран монітора використовується команда Роint, яка може бути викликана, окрім прямого вводу з клавіатури до командного рядка, або зі списку команд пункту Роint меню Draw, або клацанням на однойменній піктограмі ПІ Draw.

Призначається для простановки точки. Опцій не має. При зміні масштабу площа точки не змінюється. Точка характеризується трьома координатами, але при вказівці точки за допомогою “миші” можна безпосередньо задавати тільки дві координати: X і Y. Координата Z береться при цьому рівною нулю в поточній системі координат.

Точки корисні як “вузли” при використанні об'єктної прив'язки.

На відміну від тимчасових хрестоподібних маркерів, точки є частиною малюнка і виводяться на плоттер.

Для вставки точки у графічну зону необхідно визначити такі її параметри:

Ø Координати вставки;

Ø Розмір;

Ø Тип (стиль побудови).

За замовчуванням при побудові точки їй привласнюються такі параметри: PDMODE=0, PDSIZE=0.000, де

Ø PDMODE – це системна змінна, що визначає тип (стиль) побудови точки.

Ø PDSIZE –системна змінна, що задає розмір точки.

Для введення необмеженої кількості точок підряд слід вибрати з пункту Роint меню Draw команду Multiple Point.

Для налаштування параметрів точки можна або ввести у командний рядок значення відповідних системних змінних, або скористатись діалоговим вікном Point Style, що викликається з меню Format.

 

Побудова лінії.

Найбільша кількість основних принципів малювання об'єктів в Автокаді заключена в команді малювання прямих відрізківLine. Для викреслювання відрізку необхідно задати координати початкової та кінцевої точок. Після вводу з клавіатури (або вибору команди Line з верхнього меню Draw, або натиснення відповідної кнопки панелі інструментів) існує декілька шляхів задання координат:

· вказати точки за допомогою курсора на екрані;

· ввести координати точок з клавіатури;

· вказати координати початкової точки і задати довжину та кут нахилу відрізка.

Команда LINE (ВІДРІЗОК):

Призначається для креслення тонких ламаних ліній. Тонкі лінії — лінії, що мають нульову ширину. При масштабуванні ширина лінії не змінюється. Ця команда дозволяє намалювати ламану лінію, але кожний з відрізків ламаної лінії є окремим об'єктом. Якщо дати команду ERASE(ЗІТРИ) і вказати на один з відрізків, то буде стертий тільки цей відрізок. В цьому відмінність від інших команд, що малюють лінії. Команда LINE(ВІДРІЗОК) має наступні опції:

Close Замкни Дозволяє останню точку поставити в ту ж координату, де знаходиться перша точка.
Undo Відміни Дозволяє відмінити останній неправильно намальований відрізок. Відміняючи послідовно сегменти, можна відмінити всю ламану.

 

На ввід команди Line Автокад дає запит From point (з якої точки). Вводимо координати першої точки (2,2,0). В командній строці з'являється наступний запит То point (до якої точки). Вводимо координати другої точки відрізку прямої (6,2,2). Відразу після побудови першого відрізку можна продовжити побудову другого, задавши координати третьої точки і т.д. Для зупинки побудови необхідно натиснути клавішу клавіатури Enter. В даному випадку лінія була побудована по заданих абсолютних координатах.

Для задання відносних координат використовується знак @. Розглянемо приклад, коли друга точка відрізка знаходиться відносно першої точки на відстані Х=3, У=2;

Command: line

From point: 2,2

To point: @3,2

To point: <Enter>

Розглянемо приклад побудови квадрату з довжиною сторони 2мм і координатами лівої нижньої точки (1,1):

Command: line

From point: 1,1

To point: @2,0

To point: @2<90

To point: @2<180

To point: @2<270

To point: <Enter>

 

Відповідь <Enter> на запит From point (Від точки) приводить до поєднання початку відрізка з кінцем попереднього відрізка або дуги.

Команду Line можна використовувати як в двомірному, так і в тримірному просторі. Якщо при заданні параметрів команди Line координати по осі Z. не вказані - Автокад використає поточну висоту по осі Z.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.