Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Маркетингова політика комунікацій — це комплекс заходів, яким користується підприємство для інформування, пе­реконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послу­ги. Часто в спеціальній літературі цей блок елементів маркетингу називають «просуванням» (promotion). Але це далеко не те саме.

Якщо просування — одновекторний інформаційний вплив то­варовиробника на споживача, то маркетингові комунікації перед­бачають і зворотний зв'язок між ними. Завдяки такому зворотному зв'язку підприємство отримує цінну інформацію, яка дає йому можливість правильно орієнтуватися в навколишньому бізнес-середовищі, вносити відповідні корективи у свою діяльність, у то­му числі стосовно інструментів і дій комунікативного комплексу.

Маркетингова політика комунікацій реалізується за допомо­гою відповідного процесу з багатьох елементів, розміщених у пе­вній, логічній послідовності (рис. 41).

Основні елементи цього процесу:

— відправник (джерело інформації) — підприємство, яке про­понує свої товари чи послуги і надсилає відповідну інформацію про них, адресуючи її своєму цільовому ринку;

— кодування — перетворення інформації на зручну і зрозумілу для споживача, ефективну з погляду завдань комунікації форму;

— звертання — це, з одного боку, набір символів (слів, зобра­жень, чисел), а з другого — момент їх передавання цільовому ринку;

— канали комунікацій — засоби поширення інформації, конк­ретні її носії;

— декодування — розшифрування звертання, коли символи, які надходять каналами комунікації, набувають в уявленні спо­живача конкретних значень;

— отримувач — споживач, якому передається інформація про товари чи послуги підприємства;

зворотна реакція — відгуки споживачів, їхні дії у відповідь на отримання і декодування звернення;

— зворотний зв'язок — частина зворотної реакції, яка стає ві­ домою відправникові;

— перешкоди — можливі небажані або невраховані втручання в процес маркетингових комунікацій (якість друкованих видань, час передання радіоповідомлень, ставлення споживачів до рек­ лами, двозначність звернень тощо).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.