Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Обчислення звичайних, комерційних, точних відсотківУ практиці нарощення з простими відсотками використову­ється при наданні короткотермінових позичок, тобто на термін не більше від одного року і у випадках, коли відсотки не приєднуються до суми боргу, а періодично виплачуються. Ос­кільки відсоткова ставка, як правило, встановлюється у розра­хунку на рік, то, якщо тривалість позички менша від року, не­обхідно визначити, яка частина відсотків має бути заплачена кредитору. Аналогічна проблема може виникнути й у будь-якій іншій фінансовій ситуації, коли термін нарахування відсотків менший, ніж визначалося раніше.

Введемо нові позначення: g кількість днів користування грошима; К – кількість днів у році (база року).

Тоді термін користування грошима в роках п можна вирази­ти дробом

n=g/K (3)

Величини g та К можуть набувати різних числових значень. Так, кількість днів користування грошима (g) можна обчислити точно по датах, (використовуючи календар року) і наближено (якщо рахувати, що кожен місяць має 30 днів, а рік має 360 днів).

Отже, база року (К) теж може бути наближена (360 днів) і точна (365 або 366 у високосному році). Дата надання та пога­шення боргу вважається одним днем, як при наближених, так і при точних обчисленнях g.

Визначення точного числа днів користування грошима мож­на значно спростити за допомогою спеціальної таблиці ”Поряд­кові номери днів у році” (додається).

 

 

Для короткотермінових фінансових операцій формулу простих відсотків використовують у такому вигляді:

(4)

Тут можливі три варіанти обчислень, які дали назву трьом видам простих відсотків:

а) звичайні відсотки якщо g - наближене, К - 360 днів.

Вони використовуються, якщо при нарахуванні відсоткових грошей не потрібно великої точності (на депозитах). За кордо­ном обчислення звичайних відсотків називають німецькою мето­дикою нарахування відсотків.

б) комерційні відсотки якщо g - точне, К = 360 днів. Цей метод називають банківським, або французьким.Йоговикористовують при обліку векселів та інших операціях у ко­мерційних банках.

в) точні відсотки якщо g – точне, К= 365, або 366 днів. Цей спосіб нарахування називають англійським, i віндаєнайточніші результати, використовується при зовнішньоеконо­мічних фінансових операціях.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.