Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СТВОРЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ПАСПОРТА МАСИВУ АНКЕТ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Паспорт масиву анкет має вигляд тексту методичного інструментарію, що введений у спеціальному форматі в комп’ютер за допомогою пакета обробки соціологічних анкет «ОСА». При цьому паспорт – це текстовий файл чи в термінології Windows – «DOS-text». Паспорт масиву анкет являє собою послідовність пунктів, де кожний описує одну ознаку.

Для створення паспорта необхідно:

1) запустити пакет «ОСА»;

2) вибрати в головному меню пункт «11. Ввод нового ПАСПОРТА массива анкет» (див. рис. 1);

3) уважно відповідати на всі запити пакета «ОСА».

Рекомендується звернути увагу на відмінності введення ознак, що вимірювалися за допомогою метричних, порядкових, номінальних шкал чи номінальних шкал із сумісними альтернативами.

Залежно від типу шкали ознаки відповідний пункт паспорта має таку структуру:

 

метрична шкала назва ознаки поле тексту запитання m *** поле коментарю / порядкова шкала назва ознаки поле тексту запитання o код+текст код+текст … *** поле коментарю /  
номінальна шкала назва ознаки поле тексту запитання n код+текст код+текст … *** поле коментарю / номінальна шкала із сумісними альтернативами назва ознаки поле тексту запитання j код+текст код+текст … *** поле коментарю /
Де:поле назви ознаки – один рядок тексту, довжина якого – до 254 символів; поле тексту запитання – один рядок тексту, довжина якого – до 254 символів; тип шкали – одна літера латинського алфавіту (не має значення – велика чи мала) m, o, n чи j; код – ціле позитивне число (для кодування номінальних ознак та ознак із сумісними альтернативами можна використовувати тільки послідовні числа, починаючи з 1); текст – назва альтернативи (варіанту відповіді) ознаки; поле коментарю – послідовність рядків тексту; коментар (включно із рядком перед полем коментарю «***» може бути відсутнім).  
     

 

У полі коментарю будь-якої з ознак в паспорті масиву анкет можна вказати такі директиви:

GR контроль діапазону значень метричних ознак (для номінальних та порядкових ознак ігнорується) – задається у вигляді однієї, двох чи трьох пар чисел, не обов’язково цілими (ліва та права границя). Конструкція набуває такого вигляду:

Рік народження

Вкажіть, будь ласка, Ваш рік народження

m

***

GR 1900 1987

/

 

Конструкція контролю діє лише при введенні даних. Її дія не поширюється на процедуру аналізу даних. При помилковому завданні конструкції контролю (наприклад, ліва границя більша, ніж права) ніяких попереджень не виводиться. Конструкція просто ігнорується.

 

GG текст – виводиться з першої ознаки масиву знизу вікна, коли виконується процедура встановлення імені масиву анкет. У якості такої директиви рекомендується вказувати назву дослідження, авторський колектив та іншу допоміжну інформацію щодо масиву. Якщо директиви вказані не
з першої ознаки – вони ігноруються. Конструкція набуває такого вигляду:

***

GG Соціологічне дослідження проведене лабораторією проблем вищої школи

GG Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

GG опитуванню підлягало 1346 студентів харківських ВНЗ

/

 

Існує ще декілька директив, які можуть бути вказані в полі коментарю, але вони мало поширені.

Рекомендується запам’ятати, що, виконуючи процедуру формування нової ознаки, перехід від одного рядка до іншого виконується за допомогою клавіші Enter, перехід до наступної ознаки – за допомогою клавіші Esc. При цьому необхідно кликати на клавішу двічі (спочатку зникне поле запитання та альтернатив (відповідей), потім назва ознаки).

Але ж існують декілька відмінностей на етапі формування ознак, виміряних за допомогою різних типів шкал.

Якщо потрібно сформувати ознаку, виміряну за допомогою порядкової шкали, – перехід від одного рядка до іншого,то як і в інших випадках виконується за допомогою клавіші Enter, але ж нам необхідно кликнути на неї двічі.

Якщо після формування ознаки, виміряної за допомогою метричної шкали, необхідно здійснити перехід до іншої ознаки, – треба кликнути клавішу Esc лише один раз.

Увага! Ознаку буде автоматично збережено в активному паспорті пакета «ОСА» тільки в тому випадку, якщо цілком завершено процес її формування. Кількість ознак не повинна перевищувати 9999.

 

Для кожної ознаки в паспорті має обов’язково бути вказаний тип шкали. Тип шкали використовується пакетом «ОСА» для визначення показників, які мають бути розраховані, та методів аналізу, які можуть бути використані для конкретної ознаки.

У більшості випадків для ознак, виміряних за допомогою порядкової шкали, можуть бути розраховані ті ж самі показники, що й для ознак, виміряних за допомогою метричної. При цьому порядкова ознака розглядається як псевдометрична.

Іноді при створенні паспорта масиву анкет студенти-соціологи (оператори) роблять помилки. Тому виникає необхідність редагування вже готового паспорта. Пакет обробки соціологічних анкет «ОСА» не надає такої змоги, але провести процедуру редагування паспорта масиву анкет можна за допомогою будь-якого редактора, що створений для MS DOS. При редагуванні треба жорстко дотримуватися структури паспорта, бо найменше відхилення призведе до помилок у роботі і навіть до відмови пакета «ОСА» «розуміти» та підключати цей паспорт. Саме тому студентам рекомендується приділити особливу увагу структурі паспорта масиву анкет та набути навичок проведення процедури його редагування.

Щоб зрозуміти певні відмінності у формуванні різних (залежно від типу шкали) пунктів паспорта, розглянемо кілька прикладів:

 

ПРИКЛАД 1. Структура введення ознаки, виміряної за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами.

№ РЯДКА ПУНКТ ПАСПОРТА МАСИВУ АНКЕТ ОПИС КОЖНОГО РЯДКА
Мотивация получения высшего образования Назва ознаки
Почему Вы решили получить высшее образование? Питання
j Код шкали
1 Хочу стать высококвалифицированным специалистом Альтернатива відповіді
2 Хочу изменить свой социальный статус Альтернатива відповіді
3 Хочу обеспечить стабильный материальный достаток Альтернатива відповіді
4 Хочу продолжить годы учебы Альтернатива відповіді
5 Думал, что диплом пригодится в жизни Альтернатива відповіді
6 На этом настояли родители Альтернатива відповіді
7 Думал, что будет широкий круг общения Альтернатива відповіді
8 Хотел унаследовать профессию родителей Альтернатива відповіді
9 Не задумывался над этим Альтернатива відповіді
*** Символ
Исследование проведено социологическим факультетом ХГУ «НУА» Коментарії
/ Символ

 

ПРИКЛАД 2. Структура введення ознаки, виміряної за допомогою номінальної (або порядкової) шкали.

№ РЯДКА ПУНКТ ПАСПОРТА МАСИВУ АНКЕТ ОПИС КОЖНОГО РЯДКА
Пол Назва ознаки
Отметьте Ваш пол Питання
n Код шкали
1 мужской Альтернатива відповіді
2 женский Альтернатива відповіді
/ Символ

 

ПРИКЛАД 3. Структура введення ознаки, виміряної за допомогою метричної шкали.

№ РЯДКА ПУНКТ ПАСПОРТА МАСИВУ АНКЕТ ОПИС КОЖНОГО РЯДКА
Возраст Назва ознаки
Сколько Вам лет? Питання
m Код шкали
/ Символ

Для проведення процедури редагування паспорта масиву анкет рекомендовано використовувати програму Volkov Commander (VC), яка міститься на диску: С.

Наступним кроком буде пошук нашого файлу паспорта масиву анкет
в каталозі пакета «ОСА» та його відкриття за допомогою програми VC (диск: С /VC / ОСА / файл паспорта масиву анкет (*.DCL).

Програма VC дозволяє проводити з файлом паспорту масиву анкет низку операцій, основними з яких є:

F3 – View – перегляд файлу;
F4 – Edit – редагування файлу;
F2 – Save – збереження файлу.

 

Вихід із програми VC здійснюється за допомогою вибору клавіші F10 – Quit.

Слід пам’ятати, що після внесення будь-яких змін у файл паспорта масиву анкет (його редагування), необхідно обов’язково зберегти виправлення. Файл буде дійсно збережено, якщо після вибору клавіші F2 на екрані монітора з’явиться сіра табличка, що триватиме декілька секунд, чи при виході
з програми VC (натиснувши клавішу F10) на її запит про збереження файлу, ми відповімо «Так».

 

Увага! Правила редагування передбачають, що всі зміни в паспорт масиву анкет (редагування тексту паспорта) необхідно зробити на початок вводу масиву.

 

Але існують деякі винятки з правил. Якщо масив анкет (повністю чи частково) вже введено, то можна:

– редагувати інформацію в полі коментарю пункту паспорта (після рядка «***»);

– редагувати назви ознак, тексти питань й назви альтернатив
у номінальних та порядкових ознаках;

– дописувати нові альтернативи в номінальних (але без сумісних альтернатив) й порядкових ознаках.

Якщо масив анкет (повністю чи частково) вже введено, то немаєможливості:

– змінювати тип шкали (виняток існує при зміні номінальної шкали на порядкову чи порядкової на номінальну (у цьому разі необхідно перевірити, щоб коди альтернатив були представлені послідовними цілими числами, починаючи з 1; при необхідності, можна додати в паспорт фіктивні коди));

– змінювати кількість альтернатив в номінальних ознаках із сумісними альтернативами; при необхідності це можна зробити за допомогою спеціальної операції (Збільшення кількості сумісних альтернатив);

– змінювати порядок ознак у паспорті масиву анкет.

Але ж роботу з паспортом масиву анкет на цьому не закінчено. Після внесення певних змін у паспорт (його редагування) студенту-соціологу (оператору) слід обов’язково перевірити правильність його структури за допомогою операції «Перевірка коректності паспорта».

Здійснити процедуру перевірки коректності паспорта обов’язково необхідно в таких випадках:

1) якщо на екрані монітора з’являється повідомлення про помилку
в паспорті масиву;

2) якщо паспорт масиву анкет підготовлено текстовим редактором із тексту методичного інструментарію;

3) якщо здійснено процедуру редагування паспорта масиву анкет.

 

Для перевірки паспорта масиву анкет на коректність необхідно(див. рис. 3):

1) запустити програму «ОСА»;

2) вибрати в головному меню пункт «10. Вспомогательные операции»;

3) вибрати операцію «4. Проверка корректности паспорта»;

4) уважно відповідати на всі запити програми «ОСА».

 

 

Рис. 3

 

Перевірка коректності паспорта масиву анкет виконується до першої помилки. Якщо помилку знайдено, то виводиться повідомлення, в якому вказується номер ознаки й номер рядка, де було зроблено помилку, і контроль закінчується (див. рис. 4).

 

 

Рис. 4

 

У цьому випадку необхідно виправити помилку (текстовим редактором) та повторити процедуру перевірки паспорта на коректність.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.