Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Розрахунок одномірного розподілу для ознаки, виміряної за допомогою метричної шкали

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Признак #232. Возраст

Сколько лет Вам уже исполнилось?

Всего 806. Ответили 806 (100.00%).

Минимум 7.000 Максимум 5075.000

Среднее 1241.182 СрКвОткл 1031.535

КоэфВар 0.831

 

Тобто для метричних шкал розраховуються мінімум, максимум, середнє арифметичне значення, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Розрахунок показників робиться тільки для тих анкет, що не мають значень «НеВідповідь».

Якщо одномірний розподіл розраховується для однієї ознаки, то результат буде виведений на екран та зникне, якщо його не зберегти. Зберегти результат можна за допомогою меню виведення результатів, яке з’являється на екрані після натиснення «F4» (див. рис. 7), але при цьому спочатку слід встановити параметри виведення одномірного розподілу за допомогою натиснення комбінації клавіш «Alt+P» (див. рис. 8).

 

 

Рис. 7

 

Слід звернути увагу на те, що на етапі встановлення параметрів виведення одномірного розподілу в діалоговому вікні пакета «ОСА» можна здійснювати перехід від одного параметра до іншого – «Enter» (рух вперед) чи «Tab» (рух назад). Після зміни параметрів обов’язково необхідно натиснути «Enter». Після завершення установки/зміни значень параметрів необхідно натиснути «Esc».

 

 

 

Рис. 8

 

Якщо таблиця не вміщується на екрані дисплея, то слід користуватися клавішами «Page Up» (↑) (переміщення вгору або назад); «Page Dоwn» (↓) (переміщення вниз або вперед); «Left» (←) (ліворуч); «Right» (→) (праворуч); щоб побачити всі результати.

Операція «Встановлення параметрів» дозволяє змінити такі характеристики при виведенні таблиць одномірного розподілу:

– пусті рядки (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n) в таблицю одномірного розподілу рядки з частотою 0;

– ранжирування (Д/Н) – упорядковувати рядки таблиці за спаданням частоти (Д/д/Y/y) чи виводити рядки в порядку знаходження альтернатив
у паспорті (Н/н/N/n);

– рядок «НеВідповідь» (Д/Н) – виводити для «НеВідповіді» рядок
в таблиці одномірного розподілу (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– кумулятивні % (Д/Н) – виводити в таблицю одномірного розподілу стовпчик кумулятивних відсотків (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– точність % (0–3) – кількість знаків після десятинної крапки при виведенні відсотків;

– текст питань (Д/Н) – виводити в таблицю одномірного розподілу текст запитань (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– виведення статистик (Д/Н) – виводити статистики (міру центральної тенденції, варіації та ін. характеристики розподілу) (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– точність статистик (1–5) – кількість знаків після десятинної крапки при виведенні статистик;

– виведення таблиці (Д/Н) – виводити таблицю частот і відсотків (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– виведенні гістограми (Д/Н) – виводити гістограму розподілу за ознаками (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– виведення заголовків (Д/Н) – виводити для кожної таблиці одномірного розподілу заголовок (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– рамки псевдографіки (Д/Н) – використовувати (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n) при виведенні таблиці одномірного розподілу символи псевдографіки;

– назва альтернатив (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n)
в таблицю одномірного розподілу назву альтернатив.

Результат розрахунку одномірного розподілу для декількох ознак на екран не виводиться. Якщо список містить більше ніж номер однієї ознаки, то результат буде виведений у файл або на принтер. У цьому разі на початок розрахунків на екрані автоматично з’являється меню параметрів та результатів виведення одномірних розподілів (див. рис. 9).

 

 

Рис. 9

 

Пакет «ОСА» також надає змогу розрахувати кореляційні коефіцієнти для двомірних таблиць. Кореляційні таблиці (двомірні розподіли) слугують для дослідження зв’язку між змінними.

Для того щоб розрахувати двомірні розподіли в пакеті ОСА, необхідно:

1) вибрати в головному меню пакета «ОСА» пункт «2. Установка имени МАССИВА анкет» та встановити ім’я масиву, за яким бажаєте розрахувати двомірний розподіл;

2) вибрати в головному меню пункт «4. Расчет двумерного распределения»;

3) у відповідь на запит пакета ввести список номерів вертикальних ознак;

4) ввести список номерів горизонтальних ознак;

5) натиснути Enter (див. рис. 10).

 

Рис. 10

 

Таким чином, для того щоб мати інформацію про двомірний розподіл для однієї чи декількох пар ознак, перш за все потрібно вказати два списки номерів: списки «вертикальних» та «горизонтальних» ознак. Із двох списків будуються можливі пари номерів ознак (в кожній парі перший елемент береться зі списку «вертикальних», а другий – «горизонтальних» ознак). Розрахунки робляться для кожної побудованої таким чином двомірної таблиці.

Списки номерів ознак можна задавати декілька разів. Щоб закінчити процес введення списків номерів ознак, необхідно у відповідь на запит пакета «ОСА» ввести номери «вертикальних» ознак та натиснути клавішу «Esc».

Загальна кількість пар ознак не повинна перевищувати 500.

 

Таблиця частот і відсотків при розрахунках двомірних розподілів складається з клітинок, в яких інформація розміщується так:

 

            де: n1% який % кліточна частота n2 становить щодо
  n1%             до суми всіх частот рядка (% в рядку)
    n2%         n2% кліточна частота
      n3%       n3% який % кліточна частота n2 становить щодо
                суми всіх частот стовпця (% у стовпчику)

 

Якщо побудовано одну кореляційну таблицю, то результат буде виведений на екран та зникне, якщо його не зберегти (див. рис. 10). Зберегти результат можна за допомогою меню виведення результатів, яке з’являється на екрані після натиснення «F4» (див. рис. 7), але при цьому спочатку слід встановити параметри виведення кореляційної таблиці за допомогою натиснення комбінації клавіш «Alt+P» (див. рис. 11).

Якщо таблиця не вміщується на екрані дисплея, то слід користуватися клавішами «Page Up» (↑) (переміщення вгору); «Page Dоwn» (↓) (переміщення вниз); «Left» (←) (ліворуч); «Right» (→) (праворуч), щоб побачити всі результати. При цьому маргінальний стовпчик і маргінальний рядок залишаються фіксованими на екрані монітора.

 

 

Рис. 11

 

Операція «Встановлення параметрів» дозволяє змінити такі характеристики при виведенні таблиць двомірного розподілу:

– пусті рядки (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n) в таблицю двомірного розподілу рядки з частотою 0;

– групування (Д/Н) – групувати (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n) таблиці
з однією вертикальною ознакою;

– рядок НеВідповідь (Д/Н) – виводити для НеВідповіді рядок
в таблиці двомірного розподілу (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– стовпчик НеВідповідь (Д/Н) – виводити для НеВідповіді стовпчик
в таблиці двомірного розподілу (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– точність % (0–3) – кількість знаків після десятинної крапки при виведенні відсотків;

– розрахунок % до тих, хто відповів (Д/Н) – вираховувати відсотки
в рядку (у стовпчику) щодо кількості тих, хто відповів (Д/д/Y/y) чи щодо загальної кількості (тобто включаючи НеВідповіді) респондентів у рядку
(у стовпчику) (Н/н/N/n);

– виведення статистик (Д/Н) – виводити статистики (коефіцієнти зв’язку, рівняння парної регресії та ін. характеристики розподілу) (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n);

– точність статистик (1–5) – кількість знаків після десятинної крапки при виведення статистик;

– виведення % в рядку (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n)
в таблиці двомірного розподілу відсотки в рядку;

– виведення % у стовпчику (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n)
в таблиці двомірного розподілу відсотки у стовпчику;

– виведення рамок клітинок (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n)
в таблиці двомірного розподілу рамки клітинок;

– рамки псевдографіки (Д/Н) – використовувати (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n) при виведенні таблиці двомірного розподілу символи псевдографіки;

– назва альтернатив (Д/Н) – виводити (Д/д/Y/y) чи ні (Н/н/N/n)
в таблицю двомірного розподілу назву альтернатив.

 

При розрахунку кореляційних таблиць пакет «ОСА» автоматично розраховує коефіцієнти кореляції.

Кореляція – функціональна залежність між двома змінними, коли значенню однієї з них відповідає певне значення другої. Кореляційна залежність – це така залежність однієї змінної від другої, коли значенню змінної відповідає кілька значень другої змінної. Оскільки соціальне життя
є складним й багатофакторним, зв’язки між соціальними змінними практично завжди кореляційні.

Коефіцієнти кореляції служать для кількісного опису кореляційних зв’язків, тобто описують міру міцності кореляційного зв’язку.

Існує багато коефіцієнтів кореляції, але ж вибір коефіцієнтів для виміру зв’язку між змінними залежить від типу шкал, за допомогою яких вимірювалися ці змінні. Якщо дві ознаки метричні або одна ознака метрична,
а друга порядкова, то розраховується коефіцієнт кореляції між ними та будуються два рівняння лінійної парної регресії. Для коефіцієнта кореляції вказується його рівень значущості (на рівні 5% або 1%). Розрахунки проводяться лише для анкет, в яких є відповіді на обидва питання (анкети, що містять «НеВідповідь» хоча б на одне питання, з аналізу виключаються).

Зверніть увагу на те, що всі коефіцієнти розраховуються тільки для тих анкет, в яких значення обох не дорівнює «НеВідповіді». Крім коефіцієнтів,
у якості додаткових статистик для таблиць даного вигляду може будуватися та виводитися матриця значущості відрізнення середніх.


Якщо обидві ознаки, що вказані, не метричні, то будується звичайна кореляційна таблиця (двомірна таблиця частот), а також розраховуються коефіцієнти: «Хі-квадрат» (та його рівень значущості); Чупрова; Крамера; Гудмана (впливу першої ознаки на другу й другої на першу). Щоб вивести ці коефіцієнти на екран, необхідно натиснути на клавішу F3 (див. рис. 10). Після здійснення цієї операції на екрані з’являться розраховані для конкретних ознак коефіцієнти (див. рис. 12).

 

 

Рис. 12

 

Якщо в таблиці є слабо наповнені клітинки (такі, для яких теоретична частота менше 5%, то коефіцієнт «Хі-квадрат» стає ненадійним. Пакет «ОСА» обов’язково повідомить дослідника (студента-соціолога) про це (див. рис. 12).

Якщо обидві ознаки порядкові, то розраховується також коефіцієнт кореляції та будуються два лінійних рівняння парної регресії.

При інтерпретації кореляційних таблиць та їх показників дослідники та студенти-соціологи мають бути особливо уважними. Аналізуючи результати, слід брати до уваги, що групи, виділені відповідними значеннями ознак, виміряних номінальною шкалою із сумісними альтернативами, можуть пересікатися (тобто, одна й та ж анкета може належати до декількох груп). Сума відсотків в рядку (стовпчику) кореляційної таблиці може перевищувати 100%, а сума частот перевищувати значення, що вказане в маргінальному стовпчику (рядку). Крім того, одна й та ж анкета може брати участь
у розрахунках не одного, а декількох групових середніх.

Пакет «ОСА» надає змогу розраховувати згруповані двомірні таблиці. Соціологам-дослідникам це, перш за все, потрібно для зручності наступного аналізу. Згруповані двомірні таблиці відрізняються від звичайних двомірних таблиць лише формою. Друга таблиця розташовується з правого боку від першої. Зрозуміло, що вертикальні ознаки для згрупованих таблиць мають бути однаковими. Так, чотири таблиці з тією ж самою «вертикальною» ознакою після об’єднання в групу будуть мати такий вигляд (див. рис. 13):

 

Табл. 1 Табл. 2 Табл.3 Табл.4
       

 

Рис. 13

 

Таблиці групуються тільки тоді, коли встановлено відповідний параметр виводу результатів. Щоб вивести згруповані таблиці, необхідно:

1) вибрати в головному меню пункт «4. Расчет двумерного распределения»;

2) вказати номери ознак;

3) натиснути Alt+P та в рядку «Группировка (Д\Н)» написати літеру Д або Y (див. приклад 4).

 

Приклад 4

Згрупована двомірна таблиця з двома «горизонтальними» ознаками

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.