Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Признак #1. форма организации учебного процесса

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

|------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| | ВСЕГО | пол | факультет |

| | |-----------------+--------------------------|

| | |мужской |женский | БУ | СМ | РП |

|------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|

| ВСЕГО | 149 | 31 | 108 | 59 | 53 | 27 |

| |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |100.00% |

| | | | | | | |

|традиционная систе| 50 | 15 | 35 | 19 | 18 | 13 |

|ма (жесткая учебна| 33.56% | 48.39% | 32.41% | 32.20% | 33.96% | 48.15% |

| | | | | | | |

|кредитно-модульная| 38 | 6 | 32 | 17 | 16 | 5 |

| (установки препод| 25.50% | 19.35% | 29.63% | 28.81% | 30.19% | 18.52% |

| | | | | | | |

|свободная (конспек| 42 | 9 | 33 | 16 | 17 | 9 |

|т лекций, контроль| 28.19% | 29.03% | 30.56% | 27.12% | 32.08% | 33.33% |

| | | | | | | |

|дистанционная (по | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|сети Интернет пере| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | | | | |

|другая (укажите, к| 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 |

|акая) | 6.04% | 3.23% | 7.41% | 11.86% | 3.77% | 0.00% |

| | | | | | | |

|НеОтв | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |

|------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|


ПОБУДОВА ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ФІЛЬТРІВ У ПАКЕТІ «ОСА»

 

Побудова фільтрів надає змогу виділити певні групи респондентів із вибіркової сукупності, що вивчається, і потім досліджувати їх. Існують деякі правила побудови фільтрів, що прийняті в пакеті «ОСА».

Слід пам’ятати, що фільтри будують, коли дослідник має гіпотезу щодо груп, які необхідно вивчати (тобто є апріорна типологія). Якщо апріорної типології немає, то слід застосовувати інші методи. Наприклад, метод багатомірної класифікації (таксономії, розпізнавання образів), кластерний аналіз, факторний аналіз тощо.

 

Якщо у дослідника є гіпотези щодо відмінностей певних соціальних груп, то перевірити їх можна за такою схемою:

1) побудувати фільтр (виділити певні соціальні групи);

2) розрахувати ряди розподілів для кожної групи;

3) провести статистичну перевірку значущості відмінностей;

4) інтерпретувати одержані результати.

 

Фільтри надають змогу досліднику виділити групи анкет (респондентів), які відповідають певним вимогам. Саме ці вимоги називають фільтрами. Наприклад, жінки, віком до 20 років. Фільтри після створення записуються
у файли та в разі необхідності можуть бути підключені до масиву.

 

Щоб підключити фільтр, необхідно:

1) вибрати в головному меню пакета «ОСА» пункт «2. Установка имени МАССИВА анкет» та встановити ім’я масиву, за яким бажаєте підключити/створити фільтр;

2) вибрати в головному меню пункт «7. Подключение/Создание нового фильтра»;

3) у відповідь на запит пакета вписати ім’я фільтра, який має бути підключений (див. рис. 14).

 

 

Коли до масиву підключено фільтр, усі розрахунки ведуться лише для анкет, які відповідають цьому фільтру. Результат буде виведений на екран або
у файл з обов’язковим зазначенням імені фільтру, який був підключений,
а також того, скільки анкет залишилося після «фільтрації» (див. приклад 5).

 

 

Рис. 14

Приклад 5

Відповіді студентів факультету «Соціальний менеджмент»

на запитання «Чи знаєте Ви свого куратора КМС?»

 

Массив анкет st kms. Фильтр SM.

Признак #23. знание куратора

Всего 149. После фильтра 55. Ответили 55 (100.00%).

Час- % ко % к

тота всем ответ.

да (напишите, пожа 35 63.64 63.64

нет 20 36.36 36.36

 

Правила побудови фільтрів базуються на правилах створення арифметичних та логічних виразів.

Побудова логічних виразів відбувається за допомогою арифметичних виразів, які з’єднуються відношеннями, знаками логічних операцій та деяких спеціальних предикатів.

· відношення:

= – «дорівнює»

<> – «не дорівнює»

> – «більше»

≥ – «більше або дорівнює»

< – «менше»

≤ – «менше або дорівнює»

· знаки логічних операцій:

not – «ні» (відмова) – логічне НІ

and – «і» (кон’юнкція) – логічне І

or – «або» (диз’юнкція) – логічне АБО

· логічних констант

true – «істина»

false – «неправда»

 

Усі елементарні логічні відношення необхідно брати в дужки. Так, наприклад, треба писати:

(#3#=1)and(#2#=3), a не (#1#=1and#2#>3).

Пріоритет виконання операцій при обчислюванні логічних виразів такий: першими обчислюються арифметичні вирази, потім логічні операції (у такому порядку – not, and, or), а потім арифметичні відношення (зліва направо). Для зміни порядку розрахунків використовуються круглі дужки. Якщо у Вас
є сумніви щодо порядку обчислювання виразу, то розставляйте більше дужок.

Для обробки «НеВідповідей» і роботи з ознаками, що вимірювалися за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами, передбачено спеціальні предикати: N(n), Sb(n1,n2) та E(#n#,v).

N(n) – приймає значення ІСТИНА, коли значення ознаки, що має номер n, – «НеВідповідь»;

Sb(n1,n2) – приймає значення ІСТИНА, коли послідовність ознак, що мають номера від n1 до n2, заповнена «НеВідповідями».

E(n,v) – використовується ТІЛЬКИ тоді, коли ознака з номером n вимірювалася номінальною шкалою із сумісними альтернативами (в такому разі не можна використовувати предикат дорівненості = ); E(#n#,v) приймає значення ІСТИНА, коли значення v є однією з вибраних респондентом альтернатив.

 

ДОДАТКОВІ ОПЕРАЦІЇ В ПАКЕТІ «ОСА»

Пакет «ОСА» надає змогу використовувати додаткові операції:

1) приєднання ознак з іншого масиву;

2) знищення анкет, які не відповідають фільтру;

3) знищення ознак;

4) перевірка паспорта на коректність побудови;

5) упорядкування анкет;

6) внесення змін у масив анкет;

7) зміна імені паспорта;

8) об’єднання масивів анкет;

9) упорядкування зауважень;

10) додання сумісних альтернатив.

Поряд із цим за допомогою пакета «ОСА» є можливість формування нової (додаткової) ознаки, зважування масиву анкет, вторинної обробки даних,
а також є можливість провести операцію експорту даних із масиву та імпорту із тексту в масив анкет.

Операція приєднання ознак з іншого масиву дозволяє приєднати масив анкет, який повністю відрізняється від активного. Слід звернути увагу на те, що після приєднання структура масиву та паспорта повністю відрізняється від активного (існуючого) (див. рис. 15).

 

активний масив (масив № 1) масив, що приєднується (масив № 2)

 

Рис. 15

Приєднання здійснюється або за порядком входження анкет до масиву, або за ключовою ознакою.

Для того щоб провести операцію знищення анкет, що не відповідають фільтру, необхідно побудувати чи підключити фільтр, який зможе відібрати анкети, що підлягатимуть знищенню. Слід звернути увагу, що знищені анкети не можна відновити пізніше. Після виконання цієї операції фільтр, який використовувався, не має значення. Більше того, усі інші фільтри (якщо вони є) обов’язково необхідно побудувати ще раз.

Операція знищення ознак дозволяє знищити одну чи декілька ознак. При цьому ознака знищується як із масиву, так і з паспорта масиву анкет. Слід звернути увагу на те, що знищену ознаку неможливо відновити. Тому не рекомендується знищувати первісні ознаки.

Як зазначалося вище (С. 13–14), перевірка паспорта на коректність побудови необхідна в тому разі, якщо на екрані з’являється повідомлення про помилку в паспорті масиву. Обов’язково необхідно контролювати коректність, якщо паспорт підготовлений текстовим редактором із тексту методичного інструментарію. Крім того, коректність бажано перевіряти після редагування паспорта.

На практиці ця додаткова операція пакета «ОСА» використовується соціологами-операторами дуже часто. Перевірка коректності паспорта виконується до першої помилки та, якщо її знайдено (з’являється повідомлення, де вказано номер ознаки та рядок з помилкою), контроль закінчується. Необхідно виправити помилку (текстовим редактором) і повторити операцію перевірки паспорта на коректність. Зроблений за всіма правилами побудови паспорт масиву анкет – запорука успіху процедури обробки соціологічних анкет.

Операція упорядкування анкет не є необхідною для статистичного аналізу, але може бути корисною, якщо нам необхідно знайти помилки в масиві анкет. Ця операція дозволяє провести упорядкування анкет в масиві за зростанням значень однієї ознаки (тобто першою у файлі буде анкета
з найменшим значенням цієї ознаки, потім із більшим значенням і т. д.). Група анкет із однаковим значенням ознаки, за якою робиться упорядкування, між собою ніяк не упорядкована.

Ознака, за якою робиться упорядкування, не повинна бути ознакою, що виміряна за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами.

Якщо є анкети, в яких відсутні значення ознаки упорядкування (тобто значення дорівнює «НеВідповіді»), ці анкети розміщуються в кінці масиву.

Операція внесення змін у масив анкет дозволяє провести редагування масиву анкет. Це дуже корисно, якщо є необхідність «закрити» повністю чи частково відкриті питання методичного інструментарію. Але слід пам’ятати, що спочатку необхідно внести відповідні зміни в паспорт масиву, а тільки потім редагувати значення.

Зміна імені паспорта – операція пакета «ОСА», що дозволяє змінити ім’я паспорта тільки активного масиву. Студентам-соціологам, як майбутнім дослідникам, слід звернути увагу на те, що не можна змінити ім’я паспорта масиву шляхом простого перейменування відповідного файлу.

При об’єднанні двох масивів анкет виконується дописування вказаного масиву у кінець активного (поточного) масиву (див. рис. 16). При цьому поточний масив збільшиться за обсягом, а той, що дописується, – залишиться без змін. Слід звернути увагу на те, що обидва масиви повинні мати однакові паспорти.

                   
   
Об’єднаний масив
 
   
 
   
масив, що дописується
   
 

 

 

 


Рис. 16

Слід звернути увагу на те, що, якщо масив анкет вводиться частинами паралельно на декількох комп’ютерах, то перед початком аналізу частини обов’язково необхідно об’єднати в один масив.

Упорядкування зауважень – ця операція корисна на етапі завершення вводу анкет. Існує два типи упорядкування: в один файл та в кілька файлів.

Операція додавання сумісних альтернатив використовується не часто, але вона корисна, якщо у процесі вводу анкет з’ясовується, що кількість варіантів відповідей в ознаці із сумісними альтернативами дуже мала. У такому разі не можна змінювати кількість альтернатив шляхом простого редагування паспорта. Назва нових альтернатив обирається автоматично. Наприклад, якщо ознака, що виміряна за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами, має 13 варіантів відповідей (альтернатив), але ж нам потрібно додати ще один – у такому разі альтернатива, яку ми додали, буде мати код
14 та назву 14. Якщо виникає необхідність редагувати цю назву, слід використовувати будь-який текстовий редактор та діяти за загальними правилами редагування.

За допомогою операції формування нової (додаткової) ознаки в пакеті «ОСА» можна дописати в кінець ознак, які є в масиві, ще одну ознаку, значення якої обчислюється для кожної анкети, як правило, на основі значень інших ознак цієї ж анкети. Існуючі операції формування нової ознаки різні за базовими алгоритмами обчислення значення нової ознаки:

1) умовні правила якщо … то … інакше;

2). стандартизація ознаки;

3) поділ на інтервали;

4) перекодування;

5) об’єднання та роз’єднання сумісних альтернатив.

 

Найбільш поширеним у використанні є алгоритм поділу ознаки на інтервали. Ця операція з метричної ознаки формує нову ознаку, що виміряна за допомогою порядкової шкали та закодована послідовними цілими числами починаючи з 1. Для виконання операції слід задати границі інтервалів. Значення нової ознаки – номер інтервалу, якому належить значення метричної ознаки.

Так, якщо ознака «вік» поділяється на інтервали крапками 25 40 60, то нова ознака буде приймати значення 1 в анкетах респондентів віком до 25 років включно, значення 2 – в анкетах респондентів віком старше 25 років і до 40 років включно, значення 3 – віком старше 40 років і до 60 років включно, значення 4 – віком старше 60 років. Назва альтернатив нової ознаки обирається автоматично.

Операція зважування масиву анкет являє собою один із підходів ремонту вибіркової сукупності. Щоб здійснити цю операцію, необхідно вказати номер тієї ознаки в масиві, яка буде використовуватися як вага. Як правило, це спеціально сформована для цього ознака. Ознака, яка виступатиме вагою, може бути побудована за допомогою номінальної, порядкової або метричної шкали. Зверніть увагу на те, що не можна використовувати ознаки, які побудовані за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами, в якості ваги. При цьому вага буде враховуватися по відношенню до операцій, що відмічені
в головному меню пакета «ОСА» символом «#».

Повідомлення про виконання операції зважування масиву з’являється на верхньому (інформаційному) рядку екрану. Щоб повернутися до аналізу незваженого масиву, необхідно на запит пакета «ОСА» ввести номер ознаки, що може використовуватися в якості ваги, натиснути клавішу «Esc».

Значення ваги має бути позитивним, але не обов’язково цілим числом.
У разі використання «нецілої» ваги, при розрахунку одномірних та двомірних розподілів можуть бути розходження. Наприклад, сума всіх частот у таблиці може відрізнятися від загальної кількості анкет.

Якщо значення ваги будь-якої анкети дорівнює «НеВідповіді», нулю чи від’ємному показнику, то анкета автоматично виключається з аналізу.

Щоб провести операцію вторинної обробки даних, необхідно вибрати
в головному меню пакета «ОСА» пункт «12. Вторичная обработка» (див. рис. 17). У меню вторинної обробки зібрано операції перевірки основних статистичних гіпотез, які пов’язані з аналізом таблиць і кореляцій. Як правило, гіпотези перевіряються на двох рівнях значущості – 5% и 1%.

 

 

Рис. 17

Якщо у соціолога-дослідника існує потреба розрахувати значущість відмінностей відсотків, середніх або коефіцієнтів кореляції й зв’язку, то необхідно в меню «12. Вторичная обработка» вибрати відповідний пункт та відповісти на запити пакета «ОСА».

Вікно вторинної обробки викликається не тільки з головного меню, але
й за допомогою натиснення клавіші «F10». Це дозволяє виконувати операції вторинної обробки в процесі аналізу на екрані результатів роботи інших операцій пакета «ОСА».

Якщо працювати у вікні вторинної обробки, то активовані такі клавіші:

«Tab» – переміщення вікна вторинної обробки у верхню/нижню половину екрана;

«Enter»/«Page Up»/«Page Dn»/«Left»/«Right» – переміщення згори-донизу і зліва-направо між полями вводу аргументів операції у вікні;

«Ctrl+F10» – виконання розрахунків у вікні;

«F10» – тимчасовий вихід із операції із фіксуванням стану вікна; вікно відновлюється при повторному виклику (при натисканні клавіші «F10»).

У процесі роботи з пакетом «ОСА» з обробки соціологічних анкет може виникнути необхідність обробити частину анкет чи весь масив за допомогою іншої програми. Для того щоб зробити це, необхідно виконати операцію експорту даних із масиву анкет у текстовий файл чи у формат того пакета, за допомогою якого буде проведено обробку даних. Пакет «ОСА» надає змогу експортувати дані у формат ASCII (простий текст) чи SPSS/PS+.

Для виконання операції експорту даних у формат ASCII(простий текст)необхідно:

· після запуску операції вказати ім’я файлу, в який будуть експортовані дані;

· задати номери ознак, що будуть експортуватися. Ознаки виводяться послідовно, а не за порядком зростання номерів. Номер ознаки може бути вказаний декілька разів. Символ «/» вказує на кінець рядка. Наприклад, завдання 1–20 / 1 31–40 42 / 1 41 20–25 свідчать про те, що для кожної анкети масиву при експорті буде сформовано три рядки. Перший рядок включає ознаки з 1-ї по 20-ту; другий рядок – 1-шу; з 31-ї по 40-ву й 42-гу; третій рядок – 1-шу; 41-гу й з 20-ї по 25-ту;

· якщо виникає необхідність, треба задати виведення для кожного типу шкали;

· визначити, як (нулями чи пропусками) доповнювати зліва значення при виведенні;

· визначити, яким чином виводити відсутні значення («НеВідповіді») для всіх ознак;

· визначити, яким чином будуть розділені значення при виведенні (один пропуск, кома, крапка з комою та т. ін.);

· вказати ім’я файлу для протоколу. Якщо ім’я не вказане
(у відповідь на запит натискається клавіша «Esc»), то протокол не виводиться.

Увага! Якщо необхідно експортувати лише частину масиву, на початок виконання операції експорту слід побудувати та встановити фільтр.

 

Для виконання операції експорту даних у формат пакета SPSSнеобхідно:

· вказати ім’я файлу, в який будуть експортовані дані. Це обов’язково має бути ім’я нового (не існуючого) файлу;

· задати код для відсутнього значення («НеВідповіді»). При цьому використовується один код для всіх таких значень, що відображається
в команді MISSING VALUE мови пакета SPSS. Для цього значення автоматично вводиться мітка «Немає Відповіді» («No Answer»);

· вказати максимальну довжину міток (не більше ніж 255 знаків
у сучасних версіях SPSS; у версіях 4, 5, 6 пакета SPSS – не більше ніж 60 знаків);

· вказати, скільки знаків із назви ознаки необхідно взяти при побудові міток дихотомічних питань, що виміряні за допомогою номінальної шкали із сумісними альтернативами. Якщо вказати нуль, то в якості мітки береться тільки назва альтернативи;

· вказати першу літеру (обов’язково латинського алфавіту), що буде використовуватися при автоматичному формуванні імен ознак;

· ввести точність (кількість знаків після десятинної точки), за якою необхідно виводити значення метричних ознак. Ознаки, виміряні за допомогою номінальних та порядкових шкал, виводяться як цілі числа.

Пакет «ОСА» також надає змогу імпортувати дані з текстового файлу (формат ASCII). Якщо виникає необхідність імпортувати дані з пакета SPSS, треба на початок операції подати їх у форматі ASCII (SPSS надає таку можливість).

Імпорт даних виконується з текстового файлу в масив анкет відповідно до підготовленого паспорта. Паспорт масиву анкет повинен знаходитися
в поточному каталозі. Результат імпорту масиву також розміщується
в поточному каталозі.

Дані в текстовому файлі знаходяться у вільному форматі:

– значення розділяються одним чи декількома пропусками;

– допускається вільна кількість значень у рядку;

– допускається існування пустих рядків.

Максимальна довжина рядка в текстовому файлі не повинна перевищувати 254 символи.

Значення, що відрізняються від правильно записаних чисел (не обов’язково цілих чисел, не обов’язково позитивних чисел), автоматично стають відсутніми значеннями («НеВідповідями»). Відповідність значень
у текстовому файлі паспорта не виконується, однак числа, що виходять за загальні межі значень відповідної шкали, що допускаються, також автоматично стають «НеВідповідями».

Ознаку із сумісними альтернативами має бути представлено в текстовому файлі як послідовність 0 та 1. Усі числа послідовності розділяються пропусками. Кількість чисел повинна збігатися з кількістю альтернатив, що вказані в паспорті. Відсутні значення («НеВідповіді») для ознаки із сумісними альтернативами подаються відповідною кількістю нулів. Якщо в послідовності чисел, які є значенням ознаки із сумісними альтернативами, існує невірно записане число чи число, що відрізняється від 0 чи 1, то в якості значення ознаки також встановлюється «НеВідповідь».

Якщо кількість значень у текстовому файлі не кратне кількості значень
в одній анкеті (кількість значень в одній анкеті визначається на основі аналізу паспорта), то видається повідомлення, та операція не виконується.

 

Для виконання операції імпорту даних із формату ASCII(простий текст)необхідно:

· попередньо підготувати паспорт майбутнього масиву та розмістити його в робочому каталозі;

· вказати ім’я масиву, що має бути створений у робочому каталозі;

· вказати ім’я паспорта, відповідно до якого буде створений масив; паспорт повинен знаходитися в робочому каталозі;

· вказати ім’я текстового файлу з даними;

· вказати код відсутніх значень («НеВідповідей»); це може бути будь-яке ціле число.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ (МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ) І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В ПАКЕТІ «ОСА»

Факторний аналіз об’єднує групу методів аналізу кореляцій між ознаками, що досліджуються. Дві ознаки, що пов’язані між собою, надають змогу припустити існування третьої ознаки, що безпосередньо не спостерігається, але значення якої детермінують досліджувану кореляцію або
є її причиною. Ознака, що безпосередньо не спостерігається, має назву латентної змінної або фактора. Метою факторного аналізу є встановлення факторів.


У пакеті «ОСА» можна реалізувати факторний аналіз (метод головних компонент).

Для того щоб здійснити факторний аналіз в пакеті ОСА, необхідно:

1) вибрати в головному меню пакета «ОСА» пункт «2. Установка имени МАССИВА анкет» та встановити ім’я масиву, за яким бажаєте провести факторний аналіз;

2) вибрати в головному меню пункт «15. ФАКТОРНЫЙ анализ (метод главных компонент)»;

3) у відповідь на запит пакета ввести список номерів ознак (див. рис. 18);

4) ввести ім’я файлу (див. рис. 18);

5) здійснити процедуру побудови факторів (див. рис. 19).

 

Ця операція надає змоги побудувати матрицю коефіцієнтів кореляції Пірсона та зробити її факторний аналіз. Пакет будує та виводить у файл або на принтер кореляційну матрицю та матрицю факторних навантажень для побудованої множини факторів. Для початку виконання цієї операції
у відповідь на запитання пакета необхідно ввести список номерів ознак, які буде факторизовано (див. рис. 18).

 

 

Рис. 18


Зверніть увагу на те, що всі ознаки в списку мають бути або метричними, або порядковими (порядкові ознаки також розглядаються як псевдометричні, для них також розраховується коефіцієнт парної кореляції Пірсона).

Побудова факторів проводиться в діалоговому режимі. Побудова кожного фактора завершується виводом на екран його дисперсії та сумарного відсотка загальної дисперсії. Після цього дослідник (студент) самостійно вирішує – продовжувати роботу чи ні. Якщо сумарний відсоток дисперсії перевищує 99% (чого в реальності практично ніколи не вдається домогтися), розрахунки автоматично припиняються (див. рис. 19).

 

 

Рис. 19

 

Пакет «ОСА» надає змогу, за бажанням дослідника, здійснювати обертання побудованих факторів методами варімакс та квартімакс (див. рис. 20). До файлу результатів виводяться побудовані фактори (до обертання та після обертання).

 

 

Рис. 20

 

Докладно ознайомитися зі сферою використання та методикою проведення факторного аналізу, а також засобами використання отриманих результатів можна за допомогою спеціальної літератури.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.