Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

IV. Повідомлення теми, мети, завдань урокуПомощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Структура уроку

1. Органiзацiйний етап. (2 хв.)

2. Актуалiзацiя опорних знань (2 хв.)

3. Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.)

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. (2 хв.)

5. Вивчення нового матерiалу (25 хв.)

1) Поняття презентації та комп’ютерної презентації та її призначення.

2) Поняття про слайдові та потокові презентації.

3) Огляд програмних і технічних засобів, призначення для створення і демонстрації презентації.

4) Завантаження і вихід з програми MS PowerPoint.

6. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (7)

7. Пiдбиття пiдсумкiв уроку(2 хв.)

8. Рефлексія (2 хв.)

9. Домашнє завдання (1 хв.)

Хід уроку

I. Організаційний етап

· знайомство з класом (використання інтерактивної технології «Мікрофон»).

· привітання з учнями;

· перевірка присутності учнів на уроці;

· призначення чергових.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Технологія «Райдуга».

Учні поділяються на групи. Кожна група отримує завдання: згадати, чого навчились у 9 класі з тем (кожна тема на окремому кольоровому папірцю) «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем», «Системне програмне забезпечення», «Службове програмне забезпечення», «Комп’ютерні мережі», «Основи роботи з текстовою інформацією», «Комп’ютерна графіка».

Наприклад: До теми «Службове програмне забезпечення» учні записують

- стискати, архівувати та розархівувати дані;

- працювати з архіваторами;

- записувати інформацію на оптичні носії;

- захищати комп’ютер від вірусів;

- класифікувати віруси;

- тощо.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

В минулому році ми з вами навчились представляти інформацію за допомогою тексту та графіки.

- Як ви гадаєте, а чи можна ці два способи представлення інформації поєднати? Яким чином? (вставити малюнок в текстову інформацію або вставити текст у графічне зображення)

- Ми з вами зустрічались з електронними підручниками при вивченні не тільки інформатики, а й інших предметів. Який підручник вам краще опрацьовувати звичайний, чи електронний? Чому?

На наступних уроках ми ознайомимося з програ­мою, що дозволяє працювати з презентаціями. Це програма для під­готовки презентацій РоwerPoint з інтегрованого пакета Місrosoft Оffісе. На вивчення теми відводиться 5 годин. Під час вивчення теми вам потрібно буде виконати практичні роботи та завдання. Наприкінці теми — захист власних робіт.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого сьогоднішнього уроку «Поняття про комп’ютерні презентації. Призначення комп’ютерних презентацій» (запис у зошити). Тобто сьогодні на уроці ми ознайомимось з такими поняттями як презентація, комп’ютерна презентація, слайдові та потокові презентації; призначення й можливості технічних засобів, необхідних для демонстрації презентації; із структурою вікна програми PowerPoint 2007.

V. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

1. Поняття презентації, комп’ютерної презентації та її призначення.

Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми (підзапис). На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, наукових товарист, демонструвати колекції та спортивні досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми.

Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо.

У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.

Комп’ютерна презентація є одним з видів мультимедійного проекту. Комп’ютерні презентації часто застосовують у рекламі, при виступах на конференціях та нарадах, вони можуть також використовуватись на уроках у процесі пояснення матеріалу вчителем або доповідей учнів.

Комп'ютерна презентація — це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію (підзапис).

За допомогою додатків PowerPoint текстова та числова інформація легко перетворюється на добре оформлені слайди та діаграми. В основі будь-якої презентації лежить набір слайдів, на яких розташовані текст, графіки, рисунки. Електронні слайди подібні до звичайних фотографічних, проте створюються значно простіше.

Програма PowerPoint сама запитує всю необхідну текстову и числову інформацію, а також надає безліч готових варіантів дизайну та шаблонів змісту.

2. Поняття про слайдові та потокові презентацій

Загалом комп'ютерні презентації поділяють на два типи: слай­дові і потокові.

Слайдова презентація — це набір картинок-слайдів із певної теми, які зберігаються у файлі спеціального формату (підзапис). На кожно­му слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімації, звук. Слайдова презентація надає можливість інтерактивної взаємодії користувача з презентацією, розширені можливості керування порядком показу слайдів (розгалужені пре­зентації).

Потокова презентація — це вид подання мультимедійних да­них, що зібрані й перекодовані в потоковий файл (фільм) (підзапис). Вони призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об’єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення.

Система опрацювання презентацій Microsoft Office PowerPoint відноситься до програм опрацювання слайдових презентацій. Ми вивчатимемо версію програми, яка має назву Microsoft Office PowerPoint 2007 (англ. power – сила, енергія, потужність; point – крапка, суть).

Програма PowerPoint 2007 має всі можливості систем опрацювання презентацій. Вона може працювати в двох основних режимах – створення і редагування презентації та її демонстрації.

Стандартним форматом файлів презентацій, підготовлених з використанням PowerPoint 2007, є формат PPTХ. Крім того, PowerPoint 2007 забезпечує роботу з презентаціями, створеними в попередніх версіях програми у форматі PPT, а також збереження презентацій у файлах різних форматів.

Основним об’єктом у системах опрацювання слайдових презентацій є презентація як сукупність окремих слайдів. На слайдах можуть знаходитися різні об’єкти (слайд, напис, малюнок, таблиця, діаграма, відеофільм, аудіозапис, гіперпосилання).

 

Вивчення структури вікна програми PowerPoint 2007:

3.Огляд програмних і технічних засобів, призначення для створення і демонстрації презентації.

Зрозуміло, що для створення презентацій необхідне спеціальне програмне забезпечення, наприклад:

Слайдові презентації:

Microsoft Office (PowerPoint);

• ОреnOffict (Рresentations);

• Ashampoo Office (Рresentations) та ін.
Потокові презентації:

• Movie Maker;

• Місrosoft Producer;

• РroShow Producer та ін.

Типовими технічними засобами для проведення презентацій є комп’ютер із відповідним програмним забезпеченням, мультимедійний проектор та екран або інтерактивна дошка.

Проектор потрібен, коли презентація демонструється на велику аудиторію. Мультимедійний проектор випромінює світловий потік, що дозволяє відтворити на великому екрані зображення, яке ви бачите на екрані комп’ютера.

Під час демонстрації презентації необхідно, щоб у презентуючого був асистент, який би синхронно з ним працював. Звичайно це незручно.

Тому були створені сенсорні дошки, які надають можливість презентуючому управляти демонстрацією, доторкуючись до поверхні такої дошки.

Інтерактивна дошка — це сенсорний екран, зображення на який надходить із проектора і який дозволяє вводити інформацію в комп’ютер дотиками пальців або за допомогою спеціальних маркерів.

4. Завантаження і вихід з програми MS PowerPoint.

Програму PowerPoint 2007 можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:

· виконати Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint 2007;

· використати ярлик програми на Робочому столі або на Панелі швидкого запуску;

· двічі клацнути на значку файлу презентації PowerPoint наприклад,

Для виходу з програми Microsoft Office PowerPoint 2007, необхідно:

· один раз клацнути на кнопку ;

· виконавши дію Кнопка Office Закрыть.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.