Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Використання мультимедійних презентацій на уроках природознавства

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Долучити дітей до світового банку знань – одне з найважливіших завдань сучасної освіти. Тому використання комп’ютерної системи стає невід’ємною складовою вивчення будь-якого предмета. Особливо цікавою є ця робота під час опанування учнями курсу про рідний край, свою малу батьківщину, землю, де ти народився.

Головна мета курсу природознавства – формування потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; розвиток духовних цінностей у різноманітних сферах: екологічній, пізнавальній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній, комунікативній. На уроках учні ознайомлюються з різноманітністю природи, господарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе.

У традиційному навчанні підготовка уроків природознавства викликає низку труднощів, які пов’язані з необхідністю продемонструвати учням динамічні елементи (обертання Землі навколо вісі відносно інших планет рідкісні явища (зорепад) або процеси, які недоступні для звичайного сприймання (сонячні випромінювання, астероїдне кільце планети Сатурн тощо). У такому разі, засобом унаочнення виступають навчальні відеофрагменти, які зручно розмістити і відтворити в межах навчальної мультимедіа-презентації. (Фільм «Земля – планета Сонячної системи » )

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям [10, с.57].

 

Відомо (дослідження інституту Євро лінгвіст, Голландія), що більшість людей запам’ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам’ятовування до 40-50%.

Для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися як добре відомим програмним засобом – Microsoft PowerPoint, так і спеціалізованими редакторами: Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та ін. Зокрема, програма Picasa (Google, Inc.), дозволяє легко виокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету; зручно, швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми; додавати до проекту текстові й звукові коментарі; створювати колажі із статичних зображень; з легкістю завантажувати зображення у Веб-альбоми тощо. Створені Веб-альбоми можна розміщувати на шкільному сервері та організовувати роботу молодших школярів з інформацією відповідно їх навчальним можливостям.

В нагоді вчителеві стане електронний навчально-методичний комплект «Природознавство, 4 клас» ТМ «Розумники». Увесь курс складається з 33 уроків. Кожен мультимедійний урок ЕНМК розкриває конкретну тему згідно з навчальною програмою та містить: теоретичний матеріал, багатий ілюстративний матеріал, цікаву анімацію природних процесів та явищ, інтерактивні моделі, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку тощо. Також до кожної теми пропонується тестовий контроль, який можна доповнити, скориставшись конструктором тестових завдань [8, с.56].

Водночас, для підготовки мультимедіа-презентації вчитель може скористатися готовими програмними засобами, зокрема, „Природоведение для самых маленьких”, „Астрономия для самых маленьких”, „Географія для найменших”, „Земля та Всесвіт”, „Рослини нашої планети”; „Маленький астроном”, „Природа й людина”, „Питання про тварин”, „Світ природи. Цікаві матеріали про навколишнє середовище” тощо.

 

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп’ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Під час використання мультимедіа-презентації у процесі пояснення нової теми варто дотримуватися лінійної послідовності кадрів для показу цікавих унаочнень моменти теми. На екрані можуть також з’являтися визначення, схеми, які діти записують у зошит (за наявності технічних можливостей короткий конспект змісту презентації може бути роздрукований для кожного учня), тоді як вчитель, не витрачаючи час на повторення, встигає розповісти більше [16, с.143]. Визначення, схеми дублюють і доповнюють підручник, але найважливіше – ілюструють його і забезпечують ефективне засвоєння учнями програмного змісту. Ілюстрований матеріал у презентаціях поданий відповідно до послідовності матеріалу у підручнику.

Кожне слово вчителя на уроці природознавства повинно викликати в уяві дитини образи. Якщо ж вона не уявляє, наприклад, який Сатурн, то розповідь учителя про об’єкт живої чи неживої природи і зображення відповідного об’єкта на екрані монітора можуть дійсно сформувати в учнів уявлення про навколишній світ. Презентації на уроках природознавства не можуть надаватися на єдиному фоні просто з текстом, оскільки кожне слово – це образ, це крок у природу, а значущим є сприймання навколишнього середовища. Тому в багатьох презентаціях кожен слайд має фон автономної сторінки (із зображенням об’єкта, що вивчається, на весь монітор).

 

Супроводжувальні записи на слайдах (здебільшого із зображенням рослин і тварин) з’являються після появи ілюстрації з метою розвитку пізнавальної активності учнів. Тобто, учень мимоволі впізнає об’єкт, можливо, називає, а потім перевіряє себе – чи правильно він його назвав.

Звичайно, можна вивчити природу лісостепу в навколишньому середовищі. Але чи зможуть діти за одну екскурсію побачити багато тварин? Звичайно, ні. А побачити їх на моніторі можливо. І, звичайно ж, почути голос луків, степу або річки можна лише завдяки аудіозаписам.

Для того, щоб кожен урок був успішним, потрібно заздалегідь підготуватися до нього: ознайомитися з теоретичними відомостями, спланувати поділ на групи для виконання кожного виду роботи, дібрати додатковий матеріал для роботи учнів, підготувати необхідне обладнання для дослідів або експериментів.

Головною метою створення мультимедійного супроводу уроків природознавства є ілюстрування підручника. Кожна презентація насичена ілюстрованим матеріалом. Наприклад, презентація до теми «Мішані ліси» містить 31 слайд і повністю охоплює матеріал підручника. Є всі зображення рослин і тварин, назви яких подано у підручнику, з дотриманням послідовності переліку [14, с.162].

Кожну презентацію до уроку можна умовно поділити на три частини, кожна з яких відповідає певному етапу уроку. Наприклад, перший слайд містить назву теми уроку; другий – це повідомлення мети, оформлений у вигляді поетичної сторінки, загадок, цікавого матеріалу; третя сторінка – відвідування гідрометцентру, на якій учні характеризують погоду, зміни в неживій і живій природі. Наступний етап – сприймання та усвідомлення навчального матеріалу. Для цього етапу дібрано найбільшу кількість слайдів, що мають інформаційний характер. Останні слайди можуть використовуватись для письмової перевірки знань (це, найчастіше, тести).

 

Матеріал до уроку «Збережемо природу Землі разом» має на меті не лише викликати позитивні емоції у дітей [12, с.31]. Проблеми довкілля, занепокоєння станом флори і фауни на Землі передбачають ілюстрації, що розкривають байдуже ставлення людини до природи, ігнорування людьми законів природи, і, як наслідок – неприпустимі факти руйнування довкілля, що приводить до шкоди життю і здоров’ю самої людини.

І все ж уроки природознавства повинні викликати в учнів відчуття захоплення природою, бажання охороняти і примножувати її багатства. Тому ілюстрації, існування яких стало можливим завдяки розвитку комп’ютерної графіки, повинні закарбуватися у пам’яті дитини і формувати уявлення про оточуючий світ разом з відчуттям краси, радості, захоплення.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.