Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

із навчальної дисципліни

«Українська мова за професійним спрямуванням»

 

1. Роль мови у формуванні та самовираженні особистості.

2. Національна мова як засіб вираження менталітету нації.

3. Українська літературна мова у ХХІ ст.

4. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

5. Форми існування національної мови: літературна мова, територіальні та соціальні діалекти.

6. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.

7. Мовна політика України: напрями, тенденції, заходи.

8. Роль мови в утвердженні України як самостійної держави.

9. Засоби забезпечення статусу престижності української мови.

10. До питання походження назви «Україна».

11. Український етикет: традиції та сучасність.

12. Мовленнєвий етикет – невід’ємний елемент культури ділової людини.

13. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету

14. «Національні особливості ділового етикету»

15. «Діловий одяг: національні особливості»

16. «Правила знайомства: національно-культурна специфіка»

17. «Ділові заходи».

18. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.

19. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту.

20. Використання синонімії в різних стилях мови.

21. Запозичена лексика: місце, роль і значення у сфері обраного фаху.

22. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані.

23. Найбільш уживані помилки у вживанні самостійних частин мови (на прикладі текстів фахового спрямування)

24. Дієприкметник та дієприслівник у діловому мовленні: специфіка функціонування та перекладу.

25. Зв’язок мови професійного спілкування з науковим стилем.

26. Особливості усного і писемного наукового мовлення.

27. Морфологічні особливості документів щодо особового складу (довідково-інформаційної документації).

28. Особливості побудови речень у довідково-інформаційних документах (щодо особового складу).

29. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів.

30. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови.

31. Експресивні стилі як різновиди мови за ступенем інтенсивності вираження змісту

32. Морфологічні та синтаксичні особливості офіційно-ділового стилю.

33. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

34. Діалог і його організація.

35. Психологічний феномен інтернет-комунікації.

36. Ділова інтернет-комунікація

37. Комунікації в мережі Інтернет.

38. Гендерні аспекти спілкування.

39. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

40. Вербальні й невербальні компоненти діалогу.

41. Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки.

42. Загальні правила досягнення позитивного результату дискусії.

43. Види і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

44. Невербальні засоби спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

45. Діалог і його організація.

46. Професійна риторика: традиції і сучасність

47. Риторика ділового спілкування

48. Техніка мовлення оратора.

49. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

50. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Психологічні прийоми впливу на партнера.

51. Мистецтво говорити перед широким загалом: головні секрети успіху.

52. Професійна риторика: традиції та сучасність.

53. Монолог, діалог, полілог як риторичні форми професійного красномовства.

54. Комунікативна культура оратора.

55. Риторика в житті сучасної людини.

56. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

57. Співбесіда з роботодавцем: причини успіху або неуспіху .

58. Специфіка колективного обговорення питань.

59. Загальні правила досягнення позитивного результату дискусії.

60. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

61. Технології проведення нарад.

62. Удосконалення юридичної (економічної… - відповідно до фаху) термінології як складова частина мовної реформи в Україні.

63. Роль термінологічних словників у підвищенні культури фахового мовлення.

64. Поєднання запозичених і питомих елементів у сучасній юридичній (економічній - відповідно до фаху) термінології.

65. Перспективи розвитку фахової мови юридичного (економічного - відповідно до фаху) спрямування.

66. Кодифікація і стандартизація термінів.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.