Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретичні відомості

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

До лабораторної роботи з інформатики

на тему:

«Створення й показ комп’ютерних презентації засобами Power Point»

Викладачі Конончук О.М.

Конончук П. П.

 

 

Львів 2011


Тема: Створення й показ комп’ютерних презентації засобами Power Point.

Мета: набуття практичних навичок розробки проекту комп’ютерної презентації засобами Microsoft Power Point, зберігати та відкривати створені презентації тощо.

Теоретичні відомості

Презентація — офіційне представлення особи, підприємства, фірми, продукції, товару тощо. В наш час під час такого представлення використовують комп’ютерні (електронні) презентації. Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів і явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми.

У пакет Microsoft Office для Windows входить додаток Power Point, який призначений для створення і редагування довільної презентації, файл якого має довільне ім’я та розширення .ppt.

MS Power Point дає змогу працювати з презентаціями в трьох режимах, які можна перемикати за допомогою меню Вид. Це режими Звичайний, Сортувальник слайдів та Показ слайдів. Режим Показ слайдів ще називають режимом демонстрації. Для створення та редагування презентації використовують режим Звичайний.

Слайдова технологія, яка передбачена у середовищі MS PowerPoint, забезпечує зміну зображення під час показу презентацій за вказівкою користувача. Презентації, створені за такою технологією, можна вважати статичними — вони не мають внутрішнього часового виміру. Потокова технологія дає можливість створювати презентації, прив’язані до часової шкали. Тривалість таких презентацій, початок та кінець точно вимірюються у секундах.

Нова презентація — створюється порожня презентація, що містить один слайд і має мінімум оформлення: білий колір фону, чорний колір літер, шрифт Arial. Автор презентації самостійно визначає кількість слайдів, їх наповнення та оформлення.

Із шаблона оформлення — створюється порожня презентація та відкривається область завдань Дизайн слайда, в якій пропонується обрати один із шаблонів оформлення, які зберігаються в стандартній колекції програми MS PowerPoint, на веб-сайтах в Інтернеті тощо. Після застосування шаблону оформлення користувачеві залишається створити потрібну кількість слайдів і розмістити на них відповідні об’єкти.

З майстра автовмісту — створюється презентація заздалегідь визначеної структури, із стандартним вмістом та оформленням, яку потрібно відредагувати згідно з підказками, розміщеними на слайдах. Цей спосіб використовується тоді, коли користувачеві бракує часу, досвіду чи ідей щодо створення презентації.

З існуючої презентації — створюється нова презентація, структура, зміст і оформлення якої повністю дублюються з презентації, взятої за основу. В цьому випадку користувачеві пропонується вказати базову презентацію, потім внести зміни відповідно до сценарію презентації, що відображатимуться лише в новій презентації, яку необхідно зберегти окремо.

Х і д р о б о т и :

1. У власній папці створіть файл презентації MS Power Point.

2. Для першого слайда оберіть макет текстового слайда з ім'ям Титульний.

3. Введіть текст заголовка: "Моє студентське життя".

4. Введіть підзаголовок:"Презентацію підготував (ваше прізвище, ім'я, група)".

5. Відкрийте контекстне меню слайда і виберіть команду Оформление слайда або меню Формат Оформление слайдов. В області задач оберіть шаблон на свій розсуд і застосуйте його до цього слайду.

6. З контекстного меню створеного слайда активізуйте команду Разметка слайда. В області задач оберіть макет слайда з ім'ям Заголовок, графика и текст (з групи Другие макеты), клацніть на кнопці поруч макета й у меню оберіть Добавить новий слайд.

7. Введіть текст заголовка: "Автобіографічна довідка".

8. Клацніть на кнопці Вставка картинки й у діалоговому вікні Виберите рисунок натисніть кнопку Импорт, відкрийте файл, в якому зберігається ваше фото, після чого натисніть кнопку Добавить, потім знайдіть у колекції доданий рисунок і вставте у слайд. За відсутності файлу з фото вставте будь-який рисунок.

9. У текстовий блок введіть короткі відомості про себе (коли і де народилися, про дитинство і шкільні роки — 3-5 речень).

10. Відкрийте контекстне меню слайда і виберіть команду Оформление слайда. В області задач оберіть шаблон на свій розсуд і застосуйте його.

11. З контекстного меню першого слайда активізуйте команду Разметка слайда. В області задач оберіть макет слайда з ім'ям Только заголовок, клацніть на кнопці поруч із макетом та оберіть Добавить новий слайд.

12. Введіть текст заголовка: "Я навчаюсь у (назва навчального закладу) на факультеті (назва факультету)".

13. Відкрийте контекстне меню слайда і виберіть команду Оформление слайда. В області задач оберіть шаблон на свій розсуд і застосуйте його до нього.

14. З контекстного меню третього слайда активізуйте команду Разметка слайда. В області задач оберіть макет слайда з ім'ям Заголовок, схема или Организационная диаграмма, клацніть на кнопці поруч із макетом та оберіть Добавить новий слайд.

15. Введіть текст заголовка: "На нашому курсі нашого факультету є групи".

16. В області схематичної діаграми двічі клацніть на значку, оберіть тип діаграми Организационная, розробіть її та виконайте форматування.

17. Відкрийте контекстне меню слайда і виберіть команду Оформление слайда. В області задач оберіть шаблон на свій розсуд і застосуйте його до нього.

18. З контекстного меню останнього слайда активізуйте команду Разметка слайда. В області задач оберіть макет слайда з ім'ям Заголовок и текст, клацніть на кнопці поруч із макетом та оберіть Добавить новий слайд.

19. Введіть текст заголовка: "Я навчаюсь у групі (назва групи)". Далі з нового абзацу "Ми вивчаємо такі дисципліни:...".

20. У текстовий блок введіть список дисциплін, які вивчаєте. За необхідності змініть розмір шрифту, гарнітуру, колір тексту.

21. Відкрийте контекстне меню слайда і виберіть команду Оформление слайда. В області задач оберіть шаблон на свій розсуд і застосуйте його до цього слайда. Це був п'ятий слайд.

22. Створіть шостий слайд. Оберіть для нього макет розмітки Заголовок и объект. Об'єктом у цьому слайді буде таблиця.

23. Створіть текст заголовка „Мої успіхи у навчанні ”. Клацніть на значку таблиці у блоці для об'єкта й у діалоговому вікні Вставка таблицы вкажіть кількість стовпчиків - 2, кількість рядків має дорівнювати кількості дисциплін, які ви вивчаєте. Для оцінки успіхів в навчанні використовуйте таку шкалу: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

24. Оформіть шостий і сьомий слайди самостійно. При бажанні змініть схему кольорів обраного шаблону оформлення.

25. Настройте анімацію для графічних об'єктів слайдів.

26. На одному зі слайдів установіть різні ефекти анімації для його об'єктів, задайте порядок їх виконання.

27. Створіть кнопки для переходу по слайдах або виходу. Наприклад, на першому слайді створіть кнопку Завершити показ.

28. Задайте параметри показу слайдів: ефект та швидкість появи слайда, звукове супроводження зміни слайдів, автоматична зміна — задайте для кожного слайда свій час залежно від його змісту.

29. Виділіть перший слайд і активізуйте режим Показ слайдов.

30. Після перегляду усуньте помилки: у тексті, в оформленні, у схемах кольорів, у параметрах показу тощо. Зробіть презентацію досконалішою, перегляньте її.

31. Створіть восьмий слайд за допомогою команди З майстра автовміст .

32. Створіть дев’ятий слайд за допомогою команди З існуючої презентації.

33. Збережіть презентацію у своїй папці. Результати роботи продемонструйте викладачу. У звітах дайте відповіді на контрольні запитання.

34. Підготуйтесь до захисту результатів роботи. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.