Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Мікроконтролер ATmega8535

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

ATMega8535 – 8-розрядний AVR - мікроконтролер покращеної RISC- архітектури, має потужний набір із 130 команд, більшість яких виконується за один такт, і 32х8-розрядних робочих регістрів загального призначення. Містить 8 КБайт програмованої флеш-пам’яті, 512 Байт пам’яті типу EEPROM і 512 Байт внутрішньої SRAM пам’яті. До його складу входять два 8-розрядних таймера/лічильника і один 16-розрядний таймер/лічильник, 8-канальний 10-розрядний АЦП послідовного наближення. 32 I/O лінії загального призначення.

 

1 Аналіз змісту задачі на проектування і розробка принципової схеми пристрою

 

Мікроконтролер типу ATMEGA8535 використовується для вимірювання температури процесу Т° у певному об’єкті та порівняння її з номінальною Т°ном. Сигнал про температуру надходить до пристрою контролю у вигляді певної напруги U. Характеристика датчика описується виразами:

U (В) = Т° / (60+3m1+m2) (1)

Т°ном= 80+2m2+m3 (2)

Для вибору параметрів визначається номер варіанту:

W=31*2+3*10 = 92

Відповідно до варіанту вибираються параметри з таблиці 1:

Таблиця 1

Десятки Одиниці номерів W
2
E F D B A C
C E D F
A F C D E B
D C E A F
F B D E C
C A E F D
B E C F D
D C F E A
B D E A C
90 E A 4 7 5 D C F
C A B

 

Відповідно до таблиці 1 значення параметрів будуть:

m1=A, m2=4, m3=7, m4=5

Тоді

Т°ном = 80+2*4+7 = 95 °С

Порогові значення температури (10% від Т°ном):

Т1 = 85,5 °С, Т2 = 104,5 °С

Мікроконтролер працює з внутрішнім каліброваним тактовим генератором частотою 1 МГц. Задача полягає у створенні програми для мікроконтролера, яка забезпечує періодичне вимірювання напруги, перераховує її значення у температуру, підготовлює дані для виводу на індикатор та керує ним. Крім того, він порівнює отримане значення температури з номінальним Т°ном. Якщо температура менше норми на 10%, то світиться жовтий індикатор, вкладається у межі допуску – зелений, а як на 10% більша норми – червоний.

Датчик напруги (U) та світлодіоди : жовтий (Ж) , червоний (Ч) , зелений (З) підключені до порту А, а розподіл його ліній вказано у таблиці 2.

Таблиця 2

№ ва-ріанту Лінії порту А Спільний
Ж U       Ч   З катод

Варіанти з’єднання ліній портів з сегментами індикатора вказано у таблиці 3.

 

Таблиця 3

№ ва-ріанту Сегменти Спільний
a b c d e f g h
катод

 

Світлодіоди у цифрових індикаторах та окремі(жовтий, зелений і червоний) мають спільні катоди, і світяться коли подається "1".

В залежності від розташування сегментів буде відповідне розташування образів символів в ОЗП ,яке подане в таблиці 4.

 

 

Таблиця 4

Символ Сегменти
b d g e f c h a

 

Ізiвиразу (1) знаходимо можливі значення температури:

Т°= U (В) * (3)

де = (60+3m1+m2) = (60+3*10+4)=94, U (В) = ΔUкв*k;

ΔUкв = 0,01 (В) – крок квантування;

k – значення коду ADCH від 0 до 255.

Тоді

Т°= ΔUкв*k * (4)

Розрахуємо декілька значень температури:

Т°0= 0,01* 0 *94 = 0 (°С)

Т°1= 0,01* 1 *94 = 0,94 (°С)

Т°2= 0,01* 2 *94 = 1,88 (°С)

Т°255= 0,01* 255 *94 = 240 (°С)

 

 

Занесемо значення до температурної матриціТемпературна матриця

 

Завдання на курсову роботу полягає у виконанні кількох додаткових вимог:

- значення температури виводиться на світлодіодний індикатор з об’єднаними сегментами та з виводами вибірки знакомісць, що працює у динамічному режимі;

- інтервал між вимірюванням (мс)

- для забезпечення певного інтервалу вимірювання потрібно встановити таймер – лічильник, в регістр ocr0 потрібно заслати певне число, що розраховується зі співвідношення:

- ocr0 = (вибраний дільник частоти * потрібний інтервал вимірювання)/ період переповнення = 256000*24000(мкс) / 65536(мкс) = 94.

 

Принципова схема наведена у Додатку 2

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.