Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Професія — 7212 «Електрогазозварник судновий»

Кваліфікація — 4 розряд

Бал Знає Бал Уміє
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання, на рівні розпізнавання відтворює окремі фрагменти навчального матеріалу про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, технологію зварювання суднових корпусних конструкцій, обладнання і трубопроводів, види дефектів при зварюванні; охорону праці при виконанні зварювальних робіт, техніку особистого виживання на судні. Не користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Знання потребують постійної підтримки. Учень (слухач) уміє виконувати тільки прості завдання. За допомогою майстра: підбирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи, встановлює основні параметри режиму зварювання. Виконує ручне дугове зварювання покритим електродом, газове зварювання і різання на рівні вимог електрогазозварника 3-го розрядів. Якість виконаної роботи низька. Не може самостійно виправити дефекти. Допускає порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання і апаратури. Навички навчання потребують структурованої підтримки.
Учень (слухач) має незначні базові загальні знання, на рівні розпізнавання відтворює фрагменти навчального матеріалу з основ будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, технології зварювання суднових корпусних конструкцій, обладнання і трубопроводів, види дефектів при зварюванні, охорони праці при виконанні зварювальних робіт, техніки особистого виживання на судні. Не користується англійської мовою (морської специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Знання потребують постійної підтримки. Учень (слухач) уміє виконувати прості завдання. За допомогою майстра підбирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи, допускає помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання, виконує прихвачування елементів і вузлів нескладних деталей, металоконструкцій в усіх просторових положеннях. Ручне дугове зварювання покритими електродами, ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах і газове зварювання виконує під прямим керівництвом на рівні вимог електрогазозварника 3-го розрядів. Газорізальні роботи виконує невпевнено, техніка різання не відпрацьована. При виконанні роботи допускає помилки і дефекти зварного шва. Якість виконаної роботи низька. Дефекти самостійно не виправляє. Допускає порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання і апаратури. Навички навчання потребують структурованої підтримки.
Учень (слухач) має базові загальні знання, на рівні розпізнавання відтворює фрагменти матеріалу відповідно до програми теоретичного навчання про джерела живлення; зварюваність металів і сплавів, технологію зварювання суднових корпусних конструкцій, обладнання і трубопроводів, види дефектів при зварюванні; про охорону праці при виконанні зварювальних робіт, про газове і плазмове різання. З допомогою відтворює фрагменти матеріалу про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень. Самостійно читає тільки прості креслення суднових конструкцій, з помилками називає позначення зварних швів на кресленнях. Має незначні поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю та його використання за призначенням; не знає про дії під час аварій, пожеж, терміни означення команд, які застосовуються на судні. За допомогою називає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Не користується англійської мовою (морської специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Знання потребують постійної підтримки. Учень (слухач) уміє виконувати нескладні завдання. За допомогою підбирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи, допускає помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання. Виконує прихвачування елементів і вузлів нескладних деталей, металоконструкцій стикових, таврових і напусткових з’єднань в усіх просторових положеннях. Виконує ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів, металоконструкцій з вуглецевих сталей в усіх просторових положеннях під керівництвом майстра виробничого навчання. Виконує ручне дугове і газове зварювання елементів труб тільки з поворотними стиками. При роботі допускає дефекти зварного шва. Самостійно виконує наплавлення при виправленні дефектів конструкцій, відливок. Невпевнено виконує газорізальні роботи, техніка різання невідпрацьована. Під керівництвом виконує гаряче правлення нескладних і невідповідальних конструкцій. Читає прості креслення. При виконанні практичних робіт допускає помилки. Допускає порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Навички навчання потребують структурованої підтримки.
Учень (слухач) має обмежений обсяг фактичних знань, які є в основному загальними за характером, на рівні запам’ятовування відтворює основні відомості відповідно до програми теоретичного навчання . Відтворює основні відомості про вимоги до зварювального обладнання, знає деякі правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має незначні знання про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будови і ремонту суден; має незначні поняття про зварюваність металів Недостатньо усвідомлено орієнтується в зварювальних матеріалах. Має незначні знання про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має деякі поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів. Має поняття про технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів. З помилками може назвати причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення. Самостійно читає тільки прості креслення, невпевнено називає позначення зварних швів на кресленнях. Знає деякі правила з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має незначні поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням, про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги. Має уявлення про основні дії щодо запобігання забруднення моря. Частково користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Кваліфікаційний розряд присвоюється (підвищується), але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. Учень (слухач) уміє виконувати нескладні завдання на борту судна. За допомогою підбирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи, допускає помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання. Готує зварювальнй пост до зварювання, перевіряє зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електротримача. Виконує прихвачування елементів і вузлів нескладних деталей, металоконструкцій в усіх просторових положеннях. Виконує ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів, металоконструкцій з вуглецевих сталей в усіх просторових положеннях під керівництвом. Виконує ручне дугове зварювання елементів труб з поворотними стиками (РА) і неповоротними стиками при вертикальному положенні вісі труб (РС)- під керівництвом інструктора. Допускає дефекти зварних з’єднань при виконанні роботи. Виконує газове зварювання елементів труб тільки в поворотному положенні зварного шва (РА). Допускає незначні дефекти зварних з’єднань при виконанні роботи. Самостійно виконує наплавлення при виправленні дефектів конструкцій, відливок. Виконує під керівництвом майстра гаряче правлення нескладних і невідповідальних суднових корпусних конструкцій зі сталей нормальної міцності. Невпевнено виконує газорізальні роботи, з помилками виконує підготовку елементів конструкцій до зварювання. Читає прості креслення корпусних конструкцій, під керівництвом інструктора виготовляє деталі конструкцій і готує їх до зварювання відповідно до креслення. Допускає помилки при виконанні практичних робіт, порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Виявляє зовнішні дефекти, але самостійно їх не виправляє. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Кваліфікаційний розряд присвоюється (підвищується), але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) має обмежений обсяг фактичних знань, які є в основному загальними за характером, на рівні запам’ятовування відтворює основні відомості відповідно до програми теоретичного навчання . Відтворює основні відомості про вимоги до зварювального обладнання, називає основні параметри режиму зварювання, знає деякі правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має незначні знання про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден; має незначні поняття про зварюваність металів Недостатньо усвідомлено орієнтується в зварювальних матеріалах, не знає критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Має незначні знання про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має деякі поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів. Має поняття про технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів. З помилками називає причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення. Самостійно читає креслення середньої складності, невпевнено називає позначення зварних швів на кресленнях. Задовільно знає основні правила з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має незначні поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням, про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги. Має уявлення про основні дії щодо запобігання забруднення моря. Частково користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Кваліфікаційний розряд присвоюється (підвищується), але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. Учень (слухач) уміє виконувати нескладні завдання на борту судна. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє за зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електродотримача. За допомогою підбирає інструмент та зварювальні матеріали, необхідні для роботи, допускає помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання. Готує різальне обладнання до роботи, виконує прямолінійне і фігурне кисневе і плазмове різання середньої складності деталей, металоконструкцій, трубопроводів за розміткою. Виконує прихвачування елементів і вузлів нескладних деталей, металоконструкцій стикових, кутових з’єднань в усіх просторових положеннях. Виконує ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів, корпусних металоконструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей в усіх просторових положеннях під керівництвом інструктора. Виконує ручне дугове зварювання елементів труб з поворотними стиками (РА) і неповоротними стиками при вертикальному і горизонтальному положенні осі труб (PF,PC) - під керівництвом інструктора. Виконує газове зварювання деталей і вузлів середньої складності самостійно, а газове паяння елементів труб з мідних сплавів - під наглядом інструктора. При роботі допускає дефекти зварного шва. Виконує ручне наплавлення складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок з чавуну і вуглецевих сталей під наглядом з попереднім і супутнім підігрівом.Невпевнено виконує газорізальні роботи, з помилками виконує підготовку елементів суднових конструкцій до зварювання. Під керівництвом виконує гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій зі сталей нормальної міцності. Читає креслення середньої складності зварних металоконструкцій, під керівництвом інструктора виготовляє деталі конструкцій і готує їх до зварювання відповідно до креслення. Допускає помилки при виконанні практичних робіт, незначні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Виявляє зовнішні дефекти, але самостійно виправити їх не може. Кваліфікаційний розряд присвоюється (підвищується), але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) має обмежений обсяг фактичних знань, які є в основному концептуальними і загальними за характером в рамках конкретної галузі діяльності, обмежено знає матеріал відповідно до програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги щодо зварювального обладнання, має поняття про принцип роботи зварювальної техніки; з помилками відтворює правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має уявлення про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден; має поняття про зварюваність металів, їх розподіл на групи зварюваності викладає з помилками . Недостатньо усвідомлено орієнтується в зварювальних матеріалах, має уявлення про класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Має уявлення про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів. Обмежено знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, може за допомогою визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Знає особливості зварювання на змінному і постійному струмові. З помилками може назвати причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання ї усунення, має уявлення про норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає креслення середньої складності, невпевнено називає позначення зварних швів на кресленнях. Знає основні правила з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням; знає дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Обмежено користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. За допомогою знаходить джерела інформації з використанням інформаційних технологій. Кваліфікаційний розряд присвоюється (підвищується), але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. Учень (слухач) має обмежений обсяг практичних навичок, які необхідні для виконання складних завдань на борту судна. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє за зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електротримача. Обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричною дугою. За допомогою підбирає інструмент і зварювальні матеріали необхідні для роботи, допускає помилки при ідентифікації електродів і встановленні основних параметрів режиму зварювання. Готує різальне обладнання і апаратуру до роботи, виконує прямолінійне і фігурне кисневе і плазмове різання середньої складності деталей, суднових металоконструкцій, трубопроводів за розміткою. Виконує прихвачування елементів і вузлів нескладних деталей суднових металоконструкцій стикових, напусткових і кутових з’єднань в усіх просторових положеннях. Виконує ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів суднових металоконструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей в усіх просторових положеннях під керівництвом інструктора. Виконує ручне дугове зварювання елементів труб з поворотними стиками і неповоротними стиками при вертикальному і горизонтальному положенні вісі труб - під керівництвом. Виконує газове зварювання деталей і вузлів середньої складності самостійно, а газове паяння елементів труб з мідних сплавів - під наглядом майстра (інструктора). При роботі допускає незначні дефекти зварного шва. Газорізальні роботи виконує невпевнено, підготовку елементів суднових конструкцій до зварювання виконує з помилками. Виконує ручне наплавлення складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок з чавуна і вуглецевих сталей під наглядом. Під керівництвом виконує гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій зі сталей нормальної міцності. Читає креслення середньої складності зварних металоконструкцій, під керівництвом інструктора виготовляє деталі суднових конструкцій і готує їх до зварювання відповідно до креслення. При виконанні практичних робіт допускає помилки, незначні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання і апаратури. Виявляє зовнішні дефекти, самостійно виконує наплавлення при виправленні дефектів конструкцій, відливок. Кваліфікаційний розряд присвоюється (підвищується), але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) має фактичні і теоретичні знання в різних контекстах в рамках конкретної сфери діяльності, знає матеріал відповідно до програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги до зварювального обладнання, має поняття про принцип роботи зварювальної техніки; знає правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має поняття про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден; має поняття про зварюваність металів, їх розподіл на групи зварюваності викладає не точно . Обмежено знає зварювальні матеріали, класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Має основи знань про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів. Знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, може за допомогою визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Має поняття про причини утворення напружень і деформацій і методи запобігання утворенню напружень і деформацій. Може визначити з помилками режим зварювання при ручному електродуговому зварюванні, газовому зварюванні, паянні і різанні, при ручному електродуговому, повітряно-дуговому струганні, знає особливості зварювання на змінному і постійному струмові. З помилками може назвати причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання ї усунення, обмежено знає норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає креслення середньої складності, невпевнено називає позначення зварних швів на кресленнях. Знає і вміє пояснити інструкції з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням; знає про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає правила користування відповідним внутрішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Задовільно користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Під контролем знаходить джерела інформації з використанням інформаційних технологій. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом з деякою автономією (самостійністю). Учень (слухач) має базові когнітивні і конкретні практичні навички, які необхідні для самостійного виконання завдань та рішення звичайних задач на борту судна. Готує зварювальне обладнання і апаратуру до роботи, обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електродотримача. Правильно користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричної дуги. Підбирає інструмент і зварювальні матеріали, необхідні для роботи, допускає помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання. Виконує самостійно ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів суднових конструкцій з виконанням стикових, таврових, напусткових і кутових швів у нижньому, горизонтальному, вертикальному положеннях, а під наглядом інструктора — стельові шви, а також неповоротні стики труб. Виконує наплавлення середньої складності деталей машин і механізмів і відливок з чавуну і вуглецевих сталей з додержанням режиму попереднього і супутнього підігріву, під наглядом виконує термообробку. Виконує газове зварювання деталей і вузлів середньої складності самостійно, а газополуменеве паяння елементів труб з мідних сплавів - під наглядом майстра (інструктора). При роботі допускає незначні дефекти зварного шва. Виконує різання газове, плазмове за допомогою ручних різаків в усіх просторових положеннях. Виконує з незначними помилками підготовку елементів суднових конструкцій до зварювання. Виконує ручне дугове, повітряно-дугове різання і стругання простих і середньої складності деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів з додержанням заданого режиму і розмірів. Під керівництвом інструктора виконує ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з використанням присадки в нижньому і вертикальному положеннях, а також поворотних стиків труб з вуглецевих і легованих сталей. Під керівництвом виконує гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій з сталей нормальної міцності. Допускає незначні дефекти зварного шва при виконанні практичних робот, виявляє їх за зовнішнім оглядом. Читає креслення корпусних конструкцій і суднових систем середньої складності, а також виготовляє деталі суднових конструкцій і готує їх до зварювання відповідно до креслення. При виконанні практичних робіт допускає незначні помилки. Допускає незначні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання і апаратури. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, користується засобами колективного та індивідуального захисту. Відповідає за своє власне навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчанні.
Учень (слухач) має фактичні і теоретичні знання в різних контекстах в рамках конкретної сфери діяльності, знає матеріал програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги щодо зварювального обладнання, має достатні поняття про основні закони електротехніки, принцип роботи зварювальної техніки; знає правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має основи знань про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден, має поняття про зварюваність металів та їх розподіл на групи зварюваності. Знає зварювальні матеріали, класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Задовільно знає про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів. Знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, невпевнено може визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Має поняття про причини утворення напружень і деформацій і методи запобігання утворенню напружень і деформацій. Визначає режим зварювання при ручному електродуговому зварюванні, газовому зварюванні, паянні і різанні, при ручному електродуговому, повітряно-дуговому струганні; знає особливості зварювання на змінному і постійному струмові. З деякими помилками називає причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення, за допомогою називає норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає складні креслення, невпевнено називає позначення зварних швів на кресленнях. Знає і вміє пояснити інструкції з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має стійкі поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням; знає про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає правила користування відповідним внутрішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії. Здатний до самоконтролю при навчанні. Учень (слухач) має конкретні практичні навички, які необхідні для самостійного виконання завдань та рішення звичайних задач на борту судна. Готує зварювальне обладнання і апаратуру до роботи, обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електродотримача. Правильно користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричної дуги. Підбирає інструмент, невпевнено ідентифікує і правильно вибирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи; допускає помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання. Виконує самостійно ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів суднових конструкцій з виконанням стикових, таврових, напусткових і кутових швів у нижньому, горизонтальному, вертикальному положеннях, а під наглядом інструктора — стельові шви, а також неповоротні стики труб. Виконує наплавлення середньої складності деталей машин і механізмів і відливок з чавуну і вуглецевих сталей з додержанням режиму попереднього і супутнього підігріву, під наглядом виконує термообробку. Виконує газове зварювання деталей і вузлів середньої складності самостійно, а газополуменеве паяння елементів труб з мідних сплавів - під наглядом майстра (інструктора). При роботі допускає незначні дефекти зварного шва. Виконує різання газове, плазмове за допомогою ручних різаків в усіх просторових положеннях. Підготовку елементів суднових конструкцій до зварювання виконує з незначними помилками. Виконує ручне дугове, повітряне-дугове різання і стругання простих і середньої складності деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів з додержанням заданого режиму і розмірів. Під керівництвом майстра виконує ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з використанням присадки в нижньому і вертикальному положеннях, а також поворотних стиків труб з вуглецевих і легованих сталей. При роботі допускає незначні дефекти зварного шва, виявляє їх за зовнішнім оглядом. Під керівництвом виконує гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій з сталей нормальної міцності. Читає креслення складних корпусних конструкцій і суднових систем, а також виготовляє деталі суднових конструкцій і елементи трубопроводів, готує їх до зварювання відповідно до креслення. При виконанні практичних робіт допускає незначні помилки. Допускає незначні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, користується засобами колективного та індивідуального захисту Відповідає за своє власне навчання і за результат завдань в процесі діяльності, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчанні.
Учень (слухач) має фактичні і теоретичні знання в рамках конкретної сфери діяльності, визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання і компетенції, знає матеріал відповідно до програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги щодо зварювального обладнання, має поняття про основні закони електротехніки, принцип роботи зварювальної техніки; знає правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має основи знань про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будови і ремонту суден; має поняття про зварюваність металів та їх розподіл на групи зварюваності. Добре знає зварювальні матеріалі, класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Знає про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має стійкі поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів і пристроїв. Достатньо добре знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, може визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Має поняття про причини утворення напружень і деформацій і методи запобігання утворенню напружень і деформацій. Визначає режим зварювання при ручному електродуговому зварюванні, газовому зварюванні, паянні і різанні, при ручному електродуговому, повітряно-дуговому струганні, знає особливості зварювання на змінному і постійному струмові. Достатньо упевнено може назвати причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення, знає норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає складні креслення, знає позначення зварних швів на кресленнях. Знає і вміє пояснити інструкції з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням; знає про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає правила користування відповідним внутрішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Самостійно знаходить джерела інформації з використанням інформаційних технологій. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії. Здатний до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має базові когнітивні і конкретні практичні навички, які необхідні для самостійного виконання завдань та рішення звичайних задач на борту судна. Готує зварювальне обладнання і апаратуру до роботи, обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електродотримача. Правильно користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричної дуги. Підбирає інструмент, ідентифікує і правильно вибирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи; допускає несуттєві помилки при встановленні основних параметрів режиму зварювання і різання. Виконує самостійно ручне дугове зварювання покритим електродом середньої складності деталей і вузлів суднових конструкцій з виконанням стикових, таврових, напусткових і кутових швів у нижньому, горизонтальному, вертикальному положеннях, а під наглядом інструктора — стельові шви, а також неповоротні стики труб. Виконує наплавлення середньої складності деталей машин і механізмів і відливок з чавуну і вуглецевих сталей з додержанням режиму попереднього і супутнього підігріву, під наглядом виконує термообробку. Виконує газове зварювання деталей і вузлів середньої складності самостійно, а газополуменеве паяння елементів труб з мідних сплавів - під наглядом майстра (інструктора). При роботі допускає незначні дефекти зварного шва. Виконує різання газове, плазмове за допомогою ручних різаків в усіх просторових положеннях. Підготовку елементів суднових конструкцій до зварювання виконує з незначними помилками. Виконує ручне дугове, повітряно-дугове різання і стругання простих і середньої складності деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів з додержанням заданого режиму і розмірів. Під керівництвом майстра виконує ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з використанням присадки в нижньому і вертикальному положеннях, а також поворотних стиків труб з вуглецевих і легованих сталей. При роботі допускає незначні дефекти зварного шва, виявляє їх за зовнішнім оглядом. Під керівництвом майстра виконує гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій зі сталей нормальної міцності. Читає креслення складних корпусних конструкцій і суднових систем, а також може виготовити деталі суднових конструкцій і елементи трубопроводів, підготувати їх до зварювання відповідно кресленню. При виконанні практичних робіт допускає незначні помилки. Допускає незначні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, користується засобами колективного та індивідуального захисту Відповідає за своє власне навчання і за результат завдань в процесі діяльності, має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчанні.
Учень (слухач) має фактичні і теоретичні знання в рамках конкретної сфери діяльності, відзначається також здатністю застосовувати спеціальні знання і компетенції та вирішувати проблеми незалежно, повністю знає матеріал відповідно до програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги щодо зварювального обладнання, має поняття про основні закони електротехніки, принцип роботи зварювальної техніки; може назвати основні параметри режиму зварювання, знає правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має усвідомлені знання про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден, та їх розподіл на категорії за Правилами морських класифікаційних товариств; має стійкі поняття про зварюваність металів та їх розподіл на групи зварюваності. Відмінно знає зварювальні матеріали, класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Добре знає про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має стійкі поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів. Має уявлення про конструктивні і технологічні вимоги Правил морських класифікаційних товариств при виконанні зварювання, термічного правлення і різання елементів суднових конструкцій, обладнання і трубопроводів. Достатньо добре знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, може визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Має поняття про причини утворення напружень і деформацій і методи запобігання утворенню напружень і деформацій. Може визначити режим зварювання при ручному електродуговому зварюванні, газовому зварюванні, паянні і різанні, при ручному електродуговому, повітряно-дуговому струганні, знає особливості зварювання на змінному і постійному струмові. Достатньо упевнено може назвати причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення, добре знає норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає складні креслення, знає позначення зварних швів на кресленнях. Знає і вміє пояснити інструкції з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням; знає про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає правила користування відповідним внутрішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Вільно користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Виявляє творчий інтерес при вивченні матеріалу нових технологій і техніки. Самостійно знаходить джерела інформації з використанням інформаційних технологій, оцінює отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії. Здатний до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має круг когнітивних і практичних умінь, визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції, які необхідні для прийняття рішень і самостійного виконання завдань і рішення специфічних проблем на борту судна. Вміє відповідально виконувати зварювальні та інші роботи електрогазозварника суднового 4–го розряду. Готує зварювальне обладнання і апаратуру до роботи, обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електротримача. Правильно користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричної дуги. Підбирає інструмент, ідентифікує і правильно вибирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи; не допускає помилок при встановленні основних параметрів режиму зварювання і різання. Виконує самостійно ручне дугове зварювання покритим електродом деталей та вузлів суднових конструкцій з конструкційних сталей з виконанням стикових, таврових, напусткових і кутових швів у всіх просторових положеннях (PA,PB,PC,PF,PE,PD), а також неповоротних стиків труб (PC,PF) з вуглецевих сталей і стельові шви (PE,PD) легованих сталей, кольорових металів і сплавів - під керівництвом інструктора. Виконує під контролем наплавлення дефектів, в т. ч. тріщин, раковин, зношених і зруйнованих корозією поверхонь, відповідальних деталей машин, механізмів та конструкцій з попереднім і супутнім їх підігріванням та послідовним використанням термообробки пальником . Виконує газове зварювання поворотних (PA) і неповоротних (PF) стиків елементів труб та паяння деталей і вузлів трубопроводів суднових систем з вуглецевих сталей і кольорових металів, а також ремонт деталей та інструмента. Виконує ручне газово-кисневе прямолінійне, фігурне різання у різних просторових положеннях конструкцій та деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей за розміткою відповідно до темних вимог. Виконує ручне плазмове прямолінійне, фігурне різання у різних просторових положеннях конструкцій та деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів за розміткою відповідно до темних вимог. Виконує ручне дугове, повітряно-дугове стругання простих і середньої складності деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів з додержанням заданого режиму і розмірів. Під керівництвом майстра виконує ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з використанням присадки і без присадного матеріалу в нижньому (PA,PB) і вертикальному (PF) положеннях, а також поворотних (РА) стиків труб з вуглецевих і легованих сталей. Вміє правильно виконувати гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій зі сталей нормальної міцності. Не допускає суттєвих помилок при виконанні роботі, присутність дефектів зварних з’єднань в межах нормативних вимог. Читає креслення складних зварних корпусних конструкцій і суднових систем, а також готує деталі суднових конструкцій і елементи трубопроводів до зварювання відповідно до креслення. При виконанні практичних робіт не допускає помилок. Порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання відсутні. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, користується засобами колективного та індивідуального захисту Вміє творчо підходити до виконання завдання, здійснювати самоконтроль у відповідності з вимогами нормативної документації і умов діяльності. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях.
Учень (слухач) має фактичні і теоретичні знання в рамках конкретної сфери діяльності, визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання і компетенції та вирішувати проблеми незалежно, повністю знає матеріал відповідно до програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги щодо зварювального обладнання, має стійкі поняття про основні закони електротехніки, принцип роботи зварювальної техніки; знає правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має усвідомлені знання про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден, та їх розподіл на категорії за Правилами морських класифікаційних товариств; про зварюваність металів та їх розподіл на групи зварюваності. Відмінно знає зварювальні матеріалі, класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Добре знає про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Має стійкі поняття про основи будови судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів і пристроїв. Знає про конструктивні і технологічні вимоги Правил морських класифікаційних товариств при виконанні зварювання, термічного правлення і різання елементів суднових конструкцій, обладнання і трубопроводів. Достатньо добре знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, може визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Має поняття про причини утворення напружень і деформацій і методи запобігання утворенню напружень і деформацій. Визначає режим зварювання при ручному електродуговому зварюванні, газовому зварюванні, паянні і різанні, при ручному електродуговому, повітряно-дуговому струганні, знає особливості зварювання на змінному і постійному струмові. Достатньо впевнено може назвати причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення, добре знає норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає складні креслення, знає позначення зварних швів на кресленнях. Знає і вміє пояснити інструкції з охорони праці при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Має стійкі поняття про розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю, та його використання за призначенням; знає про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає правила користування відповідним внутрішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Вільно користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Виявляє творчий інтерес при вивченні нових технологій і техніки. Самостійно знаходить джерела інформації з використанням інформаційних технологій, оцінює отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії. Здатний до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має круг когнітивних і практичних умінь, відзначається також здатністю застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції, які необхідні для прийняття рішень і самостійного виконання завдань і рішення специфічних проблем на борту судна. Відповідально виконує зварювальні і інші роботи електрогазозварника суднового 4–го розряду. Готує зварювальне обладнання і апаратуру до роботи, обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Готує зварювальний пост до зварювання, перевіряє зовнішнім оглядом ізоляцію зварювального кабелю і електродотримача. Правильно користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричної дуги. Підбирає інструмент, ідентифікує і правильно вибирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи; не допускає помилок при встановленні основних параметрів режиму зварювання і різання. Виконує самостійно ручне дугове зварювання покритим електродом деталей та вузлів відповідальних суднових конструкцій з конструкційних сталей з виконанням стикових, таврових, напусткових і кутових швів у всіх просторових положеннях (PA,PB,PC,PF,PE,PD), а також неповоротних стиків труб (PC,PF) з вуглецевих сталей і стельові шви (PE,PD) легованих сталей, кольорових металів і сплавів - під керівництвом інструктора. Виконує під контролем наплавлення дефектів, в т.ч. тріщин, раковин, зношених і зруйнованих корозією поверхні, відповідальних деталей машин, механізмів та конструкцій з попереднім і супутнім їх підігріванням та послідовним використанням термообробки пальником . Виконує газове зварювання поворотних (PA) і неповоротних (PF) стиків елементів труб та паяння деталей і вузлів трубопроводів суднових систем з вуглецевих сталей і кольорових металів, а також ремонт деталей та інструмента. Виконує ручне газово-кисневе прямолінійне, фігурне різання у різних просторових положеннях конструкцій та деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей за розміткою відповідно до вимог. Виконує ручне плазмове прямолінійне, фігурне різання у різних просторових положеннях конструкцій та деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів за розміткою відповідно до темних вимог. Виконує ручне дугове, повітряно-дугове стругання простих і середньої складності деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів з додержанням заданого режиму і розмірів. Під керівництвом майстра виконує ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з використанням присадки і без присадного матеріалу в нижньому (PA,PB), горизонтальному (РС) і вертикальному (PF) положеннях, а також поворотних (РА) стиків труб з вуглецевих і легованих сталей. Вміє правильно виконувати гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій з сталей нормальної міцності. При виконанні роботи не допускає суттєвих помилок і дефектів зварних з’єднань. Читає креслення складних зварних корпусних конструкцій і суднових систем, а також готує деталі суднових конструкцій і елементи трубопроводів до зварювання відповідно до креслення. При виконанні практичних робіт не допускає помилок. Відсутні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, користується засобами колективного та індивідуального захисту Вміє творчо підходити до виконання завдання, здійснювати самоконтроль у відповідності з вимогами нормативної документації і умов діяльності. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях
Учень (слухач) має фактичні і теоретичні знання в рамках конкретної сфери діяльності, визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання і компетенції та вирішувати проблеми незалежно, повністю знає матеріал відповідно до програми теоретичного навчання. Відтворює основні відомості про вимоги щодо зварювального обладнання, знає про основні закони електротехніки, принцип роботи зварювальної техніки; знає правила експлуатації та обслуговування зварювального, газорізального і механічного устаткування, які експлуатує. Має усвідомлені знання про механічні властивості і хімічний склад сталей, чавунів, кольорових металів і сплавів, які використовуються для будівлі і ремонту суден, та їх розподіл на категорії за Правилами морських класифікаційних товариств, про зварюваність металів та їх розподіл на групи зварюваності. Відмінно знає зварювальні матеріали, класифікацію їх за міжнародними стандартами, призначення і критерії їх вибору для виробництва зварювальних робіт на борту судна. Має знання про методи одержання та зберігання горючих і захисних газів, правила транспортування і використання в роботі. Добре знає будову судна, призначення і розташування суднових відсіків, приміщень, основні конструктивні елементи корпуса судна, суднових механізмів і пристроїв. Добре знає про конструктивні і технологічні вимоги Правил морських класифікаційних товариств при виконанні зварювання, термічного правлення і різання елементів суднових конструкцій, обладнання і трубопроводів. Добре знає технологію виконання зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій і суднових трубопроводів, наплавлення і заварки тріщин при ремонті деталей суднових машин і механізмів, може визначати режим попереднього і супутнього підігріву відповідальних деталей. Має стійкі поняття про причини утворення напружень і деформацій і методи запобігання утворенню напружень і деформацій. Визначає режим зварювання при ручному електродуговому зварюванні, газовому зварюванні, паянні і різанні, при ручному електродуговому, повітряно-дуговому струганні. Впевнено називає причини утворення дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання та усунення, добре знає норми оцінки якості швів зварних з’єднань при ремонті корпусних конструкцій, обладнання і суднових трубопроводів. Самостійно читає складні креслення, гарно знає позначення зварних швів на кресленнях. Знає і вміє пояснити інструкції з охорони праці і техніки безпеки при виконанні зварювальних робіт на борту судна. Добре знає розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, інвентарю, та його використання за призначенням; знає про дії під час аварій, пожеж і сигналів тривоги, терміни означення команд, які застосовуються на судні. Знає правила користування відповідним внутрішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації. Знає основні дії щодо запобігання забруднення моря. Вільно користується англійською мовою (морською специфікою) в обсязі, необхідному для розуміння команд і термінів. Виявляє творчий інтерес при вивченні матеріалу нових технологій і техніки. Самостійно знаходить джерела інформації з використанням інформаційних технологій, оцінює отриману інформацію, робить аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії. Здатний до самокерування при навчанні. Учень (слухач) має коло когнітивних і практичних навичок та умінь, також відзначається здатністю застосовувати спеціальні знання, навички та компетенції, які необхідні для прийняття рішень і самостійного виконання завдань і рішення специфічних проблем на борту судна. Вміє відповідально виконувати зварювальні і інші роботи електрогазозварника суднового 4–го розряду. Самостійно підбирає обладнання та інструмент, ідентифікує і правильно вибирає зварювальні матеріали, необхідні для роботи, не допускає помилок при встановленні основних параметрів режиму зварювання. Готує зварювальне обладнання до роботи, обслуговує джерела живлення зварювальної дуги, плазмотрони, газове обладнання і апаратуру. Користується інструментом і засобами захисту від ураження електричним струмом і електричною дугою. Виконує самостійно ручне дугове зварювання покритим електродом деталей та вузлів відповідальних суднових конструкцій з конструкційних сталей з виконанням стикових, таврових, напусткових і кутових швів у всіх просторових положеннях (PA,PB,PC,PF,PE,PD), а також неповоротних стиків труб (PC,PF) з вуглецевих сталей і стельові шви (PE,PD) легованих сталей, кольорових металів і сплавів - під керівництвом інструктора. Виконує під контролем наплавлення дефектів, в т.ч. тріщин, раковин, зношених і зруйнованих корозією поверхонь, відповідальних деталей машин, механізмів та конструкцій з попереднім і супутнім їх підігріванням та послідовним використанням термообробки пальником . Виконує газове зварювання поворотних (PA) і неповоротних (PF) стиків елементів труб та паяння деталей і вузлів трубопроводів суднових систем з вуглецевих сталей і кольорових металів, а також ремонт деталей та інструмента. Виконує ручне газово-кисневе прямолінійне, фігурне різання у різних просторових положеннях конструкцій та деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей за розміткою відповідно до темних вимог. Виконує ручне плазмове прямолінійне, фігурне різання у різних просторових положеннях конструкцій та деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів за розміткою відповідно до темних вимог. Виконує ручне дугове, повітряно-дугове стругання простих і середньої складності деталей із різних сталей, чавуну, кольорових металів з додержанням заданого режиму і розмірів. Під керівництвом майстра виконує ручне дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертних газах з використанням присадки і без присадного матеріалу в нижньому (PA,PB), горизонтальному (РС) і вертикальному (PF) положеннях, а також поворотних (РА) стиків труб з вуглецевих і легованих сталей. Вміє правильно виконувати гаряче правлення невідповідальних суднових корпусних конструкцій з сталей нормальної міцності. При виконанні роботи не допускає суттєвих помилок і дефектів зварних з’єднань. Читає креслення зварних корпусних конструкцій і суднових систем, а також може виготовити деталі суднових конструкцій і елементи трубопроводів, підготувати їх до зварювання відповідно кресленню. Відсутні порушення вимог охорони праці при експлуатації зварювального обладнання. Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, користується засобами колективного та індивідуального захисту Вміє творчо підходити до виконання завдання, здійснювати самоконтроль у відповідності з вимогами нормативної документації і умов діяльності. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.