Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Матрос першого класу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Матрос першого класу

Видання офіційне

Київ 2014


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

від „ 19 березня 2014 р. № 244

 

 

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

 

Професія: Матрос

Код: 8340

Кваліфікація: матрос другого класу,

матрос першого класу

Видання офіційне

Київ 2014


Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) робітників з професії 8340 «Матрос» (кваліфікація: матрос другого класу, матрос першого класу) розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 832/23364, а також з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ-78, включаючи поправки, прийняті на конференції від 25.06.2010 р. в м. Маніла.

Державний стандарт є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами другого та третього атестаційних рівнів, що здійснюють підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійного навчання з професії «Матрос» другого класу становить 793 годин, «Матрос» першого класу 438 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу (варіативного компоненту) відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів, що обираються навчальним закладом за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування», «Основи енергоефективності» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики з професії «Матрос» (наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Випуску 67 «Водний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 20.11.2013 року № 938, розділ «Морський транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 10 грудня 2001 року № 863), відповідно до досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, вимог Міжнародних конвенцій, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з підготовки (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників професії «Матрос» враховує сучасні вимоги й рекомендації Міжнародних конвенцій і національних стандартів з мореплавання:

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS-74), далі Конвенція SOLAS-74;

Міжнародної Конвенції з запобігання забруднення з суден (МАRPОL-73/78), далі Конвенція МАRPОL-73/78;

Міжнародної конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ-78, з поправками).

Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до освітньо-кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств та суден.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – близько 20%. При цьому професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах.

Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом може здійснюватися вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими на водному транспорті.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання (підвищення кваліфікації, перепідготовки) й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації котрим присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Працевлаштування осіб, які навчалися за державним замовленням, проводиться за професією матрос.

 


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

 

Професія: Матрос

Код: 8340

Кваліфікація: матрос другого класу

Видання офіційне

Київ 2014


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника професійно-технічного навчального закладу

1. Професія – 8340 Матрос

(код, назва професії)

2. Кваліфікація - матрос другого класу

(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

основи будови судна і його корпусу, призначення й розташування суднових відсіків, приміщень і систем;

будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них;

принцип будови і правила користування механізованими люковими закриттями;

терміни та визначення, що вживаються на судні;

правила користування відповідними системами внутрішньо-суднового зв’язку та аварійної сигналізації;

основи стернового устрою судна та його використання;

принцип дії та правила використання магнітних та гірокомпасів;

команди, які подаються на стерно, в тому числі англійською мовою;

процедуру переходу з автоматичного управління стерном на ручне та навпаки;

обов’язки пов’язані з веденням спостереження, зокрема, надання повідомлення про приблизний напрямок звукового сигналу, вогню чи будь-якого об’єкту в градусах або чвертях;

команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно обов’язків, пов’язаних з несенням ходової вахти;

процедури залишення вахти, несення, приймання та передачі вахти;

інформацію, необхідну для несення безпечної вахти;

заходи та методи поведінки при загрозі нападу піратів;

розташування на судні протипожежного обладнання, майна, інвентарю;

обов’язки в аварійній ситуації та аварійну сигналізацію;

міжнародні сигнали лиха, зокрема піротехнічні;

супутникові аварійні радіо буї і пошуково-рятувальні транспондери;

основи підйому та спуску прапорів;

умови уникнення подачі хибних сигналів лиха та дії при випадковій подачі сигналу лиха;

правила користування судновими рятувальними засобами, зокрема, з ручним механічним приводом;

основи використання рятувальних шлюпок, плотів та чергових шлюпок, спускових пристроїв та їх обладнання;

основи будови й правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт;

різновиди тросів, канатів та ланцюгів, їх використання, маркування, обслуговування та належне розміщення;

правила користування фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням;

основи надання першої допомоги потерпілому;

основні дії, пов’язані з захистом навколишнього середовища;

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.

 

Повинен уміти:

нести вахту на ходу судна на містку та вахту на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом під безпосереднім керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового складу.

забезпечувати порядок і чистоту в трюмних приміщеннях;

доповідати вахтовому помічнику капітана про виявлені порушення або пошкодження, та про припинення вантажних операцій;

контролювати сепарування вантажу та, у разі необхідності, здійснювати облік вантажу.

використовувати згідно розкладу за тривогами аварійне обладнання, встановлене на судні.

 

Брати участь в:

управлінні стерном, веденні належного візуального та слухового спостереження, контролі за безпечною вахтою;

прибиранні палуб та суднових приміщень;

суднових роботах;

роботах з технічного обслуговування корпусної частини;

у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентарю до навантаження, вивантаження та прибирання їх по-похідному;

відкриванні й закриванні люків трюмів;

швартових роботах згідно із судновим розкладом;

виконанні робіт з вантажних операцій.

 

Стежити (за вказівкою помічника капітана) за:

розміщенням вантажу під час вантажних операцій;

надійним закріпленням люкових кришок, задраюванням горловин цистерн;

справністю трубопроводів і трюмних трапів, ллял, стічних колодязів, чистотою приймальних сіток, щільним зачиненням лляльних кришок перед початком вантажних операцій;

збереженням вантажу в трюмі.

 

Не допускати(повідомляючи вахтового помічника) розміщення в трюмі вантажних місць з несправною тарою або маркуванням, що не відповідає документації.

 

Додержуватися:

правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни;

правил охорони навколишнього середовища;

правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

є) знати основи трудового законодавства;

ж) знати основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства;

з) знати основи економіки в галузі водного транспорту;

з) основи підприємництва і підприємницької діяльності.

 

5. Вимоги до освітнього рівня:

5.1 осіб, які вступають на навчання

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

5.2 осіб, які закінчили навчання

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів.

 

6. Сфера професійного використання випускника - водний транспорт.

 

7. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення строку навчання - не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.