Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 1.6. Сигнальна справа

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструктаж за змістом занять, по організації робочого місця, з безпеки праці.

Призначення засобів зв’язку та сигналізації. Ведення переговорів за допомогою прапорів МЗС. Прийоми з’єднання прапорів у групи, підйом сигналів на щоглу(тренувальні заняття).

Тренувальні заняття по веденню спостереження (розпізнавання фактів надходження сигналів з іншого судна або піднятих на них знаків, ходових вогнів суден у нічний час, визначення напрямків на той чи інший об’єкт).

Розпізнавання міжнародних сигналів лиха.

Подання сигналів за допомогою піротехніки. Приведення піротехнічних засобів в дію. Конструктивні особливості піротехнічних засобів. Техніка безпеки.

Тема 1.7 Шлюпочні навчання

Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці.

Правила поведінки в шлюпці. Командні слова і показ їх виконання при ходінні на шлюпці. Пояснення і показ прийомів веслування.

Посадка учнів в шлюпку і розподіл по банках. Відпрацювання робочих рухів при веслуванні. Відпрацювання навичок по одяганню рятувальних жилетів.

Відпрацювання навичок по відходу від необладнаного берега та підхід до нього на шлюпці.

Рух та керування весельною шлюпкою.

Рух та керування шлюпкою з ручним механічним приводом.

Відпрацювання навичок постанови шлюпки на якір.

 

ІI. Виробнича практика

Тема 2.1. Охорона праці, пожежна безпека на судні, ознайомлення з судном

Інструктаж за змістом занять, по організації робочого місця, з безпеки праці.

Пожежно-профілактичний режим на суднах. Пожежно-профілактичні карти і плани пожежогасіння.

Предмети і обладнання протипожежного постачання і вимоги до їх утримання.

Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Складання схеми будови судна (за палубою, мідель-шпангоутом, діаметральною площиною);

вузли набору, обшивка бортів, палуби, водонепроникні перебірки.

Практичне ознайомлення з організацією праці екіпажу на судні, вахтової служби під час стоянки, під час руху судна; зі штатним розкладом, розпорядком дня, порядком розміщення екіпажу на судні, загальними обов’язками, розкладом суднових тривог.

Практичне ознайомлення із судновими приміщеннями, забезпеченням санітарного стану судна, правилами поведінки членів екіпажу, спілкуванням та виконанням команд стосовно робочих обов’язків. Практичне ознайомлення з розміщенням цистерн прісної води, палива, мастил і їх арматурою.

Тема 2.2. Робота в складі палубної команди судна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Самостійне виконання робіт матроса другого класу під наглядом кваліфікованого матроса першого класу, із застосуванням сучасних інструментів пристосувань, новітніх методів праці, раціональної організації робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці, ощадливої витрати матеріалів і електроенергії.

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами, замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

 

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Роботи з технічного обслуговування корпусної частини судна.

2. Підготовка вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентаря до завантаження, вивантаження.

3. Підготовка і проведення швартовних операцій у відповідності із судновим розкладом.

4. Підготовка люків до закриття перед виходом судна в море.

5. Підготовка і проведення малярних робіт корпусу судна і суднових приміщень.

6. Прибирання палуби і суднових приміщень у відповідності із санітарними нормами.

7. Розміщення вантажів у суднових приміщеннях у відповідності з їх маркуванням.

8. Дії матроса другого класу у відповідності із судновим розкладом під час аварійних ситуацій.

 

 


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія – 8340 Матрос

(код, назва професії)

Кваліфікація – матрос другого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1) основи будови судна і його корпусу;

2) призначення й розташування суднових відсіків, приміщень і систем;

3) будову вантажних і швартовних механізмів;

4) терміни та визначення, що вживаються на судні;

5) системи внутрішньо-суднового зв’язку та аварійної сигналізації;

6) основи стернового устрою судна;

7) обов’язки, пов’язані з веденням спостереження;

8) команди та правила спілкування з особою командного складу;

9) процедури залишення вахти, несення, приймання та передачі вахти;

10) розташування на судні протипожежного обладнання;

11) міжнародні сигнали лиха, зокрема – піротехнічні;

12) основи підйому та спуску прапорів;

13) основи використання рятувальних шлюпок, плотів, чергових шлюпок, спускових пристроїв та їх обладнання;

14) різновиди тросів, канатів та ланцюгів;

15) англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.

 

 

ВМІЄ:

1) нести вахту на ходу судна на містку та вахту на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом;

2) підтримувати заданий курс у припустимих межах, зміну курсу проводити плавно та під контролем;

3) переходити з автоматичного управління стерном на ручне та навпаки;

4) швидко виявляти звукові сигнали, вогні та інші об’єкти, чітко повідомляти особі командного складу відповідний напрямок на них;

5) користуватися інформацією необхідною для несення безпечної вахти;

6) уникати подачі хибних сигналів лиха;

7) користуватися судновими рятувальними засобами;

8) чітко та лаконічно здійснювати зв’язок із особою командного складу;

9) користуватися засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних та інших суднових робіт;

10) користуватися фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням;

11) надавати першу допомогу потерпілому;

12) уникати забруднення навколишнього середовища;

13) використовувати згідно розкладу за тривогами аварійне обладнання;

14) забезпечувати порядок і чистоту в трюмних приміщеннях;

15) виконувати першочергові дії під час отримання сигналу про аварійну або незвичайну ситуацію;

16) брати участь у суднових роботах під безпосереднім керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового складу.


Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

 

Професія: Матрос

Код: 8340

Кваліфікація: матрос першого класу

Видання офіційне

Київ 2014


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників)

 

1. Професія - __8340 МАТРОС __

(код, назва професії)

2. Кваліфікація - ­­­матрос першого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

команди та правила спілкування з вахтовим помічником капітану стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням вахти;

порядок залишення вахти, несення та передачі вахти, інформацію, необхідну для несення безпечної вахти;

процедури та порядок дій, пов'язаний з охороною судна та вантажу, особливо у районі дії піратів;

порядок швартування та пов'язаних з цим процедур, у тому числі: функції швартовних й буксирних кінців та функції кожного кінця в частині загальної системи, робоче навантаження та розривне зусилля швартовного обладнання, включаючи металеві, синтетичні і волокнисті швартовні канати, лебідки, брашпилі, шпилі, бітенги, гальмівні колодки і кнехти;

процедури та порядок дій з закріплення і віддачі швартовних та буксирних кінців і канатів, включаючи троси для буксирування;

порядок використання якорів під час будь-яких операцій;

порядок виготовлення та встановлення кранців, штормтрапів, пластирів;

порядок дій, пов'язаних із швартуванням до бочки або бочок;

порядок обробки, розміщення та кріплення вантажів, зокрема, небезпечних та шкідливих речовин та рідин;

вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів, а також заходи щодо конкретних типів вантажів;

палубне обладнання, у тому числі: функції та використання клапанів та насосів, підйомних пристроїв, кранів, вантажних стріл та пов'язаного з ними обладнання;

функції та використання лебідок, брашпилів, шпилів та пов'язаного з ними обладнання;

люки, водонепроникні двері, ілюмінатори та пов'язане з ними обладнання;

конструкцію, використання, маркування, обслуговування та розміщення волокнистих та сталевих тросів, канатів і ланцюгів;

застосування та розуміння основних сигналів (уміння використовувати та розуміти) основні сигнали при експлуатації обладнання: лебідок, брашпилів, кранів та підйомних пристроїв;

експлуатацію якірного обладнання за різних умов: постановка на якір, підйом якоря, закріплення якоря по-похідному, та у випадку аварії;

основи устрою та принципу дії суднової енергетичної установки;

систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються;

розташування баластних танків і танків питної води, їх повітряно-мірильних труб і мірильних труб вантажних приміщень;

процедури використання та уміти обладнувати та демонтувати боцманську бесідку, підвіску, лоцманський трап, підйомник, щит від пацюків та штатний трап, використовувати навички морської практики із заплетення канату з використання вузлів, з'єднань та стопорів;

процедури використання вантажопідйомних механізмів та устаткування, вантажопідйомних кранів та дерик-кранів і лебідок;

вантажні пристрої: люки та люкові закриття, рампи, бортові (носові) кормові двері або підйомники;

системи трубопроводів, зокрема, прийомні труби трюмних насосів баластної системи і колодязі;

правила підйому та спуску прапорів та основних однопрапорових сигналів (А, В, G, Н, О, Р, Q);

правила особистої безпеки на судні та безпечного виконання суднових робіт, зокрема робіт на висоті, робіт за бортом судна, робіт у замкнутих приміщеннях;

системи видачі дозволів на роботу;

поводження з тросами; способи підйому вантажів та методи запобігання травм спини,

правила електробезпеки;

правила безпеки під час роботи з механізмами;

правила хімічної та біологічної безпеки;

засоби індивідуального захисту;

запобіжні заходи із запобігання забрудненню морського середовища;

використання та експлуатацію устаткування для боротьби із забрудненням;

використання та експлуатацію аварійного дизель-генератора, аварійної пожежної помпи та двигуна рятувальної шлюпки;

схвалені методи видалення забруднювачів моря;

правила експлуатації рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, їх спускових пристроїв та обладнання;

способи виживання у морі;

судновий розклад несення вахт, час відпочинку та праці;

правила користування фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням;

процедури поточного технічного обслуговування та ремонту;

методи підготовки суднових поверхонь до фарбування;

розміщення обладнання, пристроїв для зберігання та утилізації, методи безпечного видалення відходів;

правила застосування, технічного обслуговування та використання ручних, електричних та пневматичних інструментів;

порядок використання керівництв виробника обладнання стосовно безпекита суднових інструкцій;

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування

з іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов’язків.

 

Повинен уміти:

Нести навігаційну вахту на ходу судна та на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом.

Брати практичну участь у:

суднових роботах;

роботах з технічного обслуговування корпусної частини (включаючи роботи на висоті, (та) за бортом та у закритих приміщеннях);

підготовці вантажних пристроїв і приміщень до вантажних операцій;

обробці вантажу та запасів;

швартовних операціях; постановці на якір;

відкритті й закритті вантажних трюмів з механізованими люковими закриттями;

облаштуванні вантажних пристроїв;

огляді та ремонті такелажу;

безпечній експлуатації палубного обладнання та механізмів;

вимірюванні рівня води в цистернах, ллялах, танках;

управлінні основними приводами клінкетів на палубах;

обслуговуванні ходових, стоянкових та сигнальних вогнів судна;

обстеженні стану протипожежних, аварійних і рятувальних засобів;

розбитті лот-ліній та вимірюванні глибини ручним лотом;

технічному обслуговуванні та ремонті на судні;

такелажних, парусних, малярних та інших суднових роботах з використанням засобів малої механізації;

забезпеченні чистоти і порядку в штурманській та рульовій рубках;

належному утриманні та зберіганні сигнальних прапорів і знаків, ручних лотів і ручного туманного горну;

забезпеченні охорони судна та вантажу;

застосуванні запобіжних заходів та запобіганні забруднення морського середовища.

Здійснюватиексплуатацію чергових та робочих шлюпок, рятувальних шлюпок і плотів.

Керуватиспусканням та підняттям рятувальних, чергових та робочих шлюпок, спусканням рятувальних плотів, управляти рятувальними шлюпками на веслах, під парусами, із мотором, з ручним механічним приводом та з двигуном, вміти керувати рятувальними засобами при хвилюванні моря.

 

Вестиобмін інформацією за допомогою світлових сигналів та сигнальних прапорів.

Додержуватисяправил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та правил охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

ж) знати основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства;

з) знати основи економіки в галузі водного транспорту

і) знання англійської мови на відповідному рівні.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб:

5.1 За умови первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів:

Без вимог до стажу роботи.

Попередня кваліфікація «Матрос другого класу».

5.2 За умови підвищення кваліфікації в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів:

Повна загальна середня освіта.

Попередня кваліфікація «Матрос другого класу».

Стаж роботи на суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців.

5.3 Які закінчили навчання:

Повна загальна середня освіта.

Професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах другого або третього атестаційних рівнів.

 

6. Сфера професійного використання випускника - водний транспорт.

 

 

7. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення строку навчання - не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи на водному транспорті за станом здоров’я.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.