Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 2.1. Ознайомлення з судном

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Складання схеми побудови судна за палубою, мідель-шпангоутом, діаметральною площиною, вузлами набору, обшивкою бортів, палубним устаткуванням, водонепроникними перебірками.

Практичне ознайомлення з організацією праці екіпажу на судні, вахтовою службою на стоянці і на ходу судна, штатним розкладом, розкладом дня, порядком розташування екіпажу, розкладом суднових тривог, розташуванням аварійного обладнання, рятувальних засобів.

Практичне ознайомлення із судновими приміщеннями, забезпеченням належного санітарного стану судна і правилами поведінки членів екіпажу.

Практичне ознайомлення з розташуванням якірного та швартовного обладнання.

Практичне ознайомлення з місцями несення вахти на ходу та у трапа, їх обладнанням.

Тема 2.2. Судноводіння на допоміжному рівні

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.

Вивчення та практичне відпрацювання обов’язків, пов’язаних з несенням ходової вахти. Належне відпрацювання команд, що надходять від особи командного складу, яка несе вахту, включаючи команди, які подаються на кермо.

Відпрацювання процедур прийому, несення вахти, передачі та залишення вахти.

Вивчення та практичне застосування інформації, необхідної для безпечного несення вахти. Відпрацювання навичок спостереження та надання вахтовому помічнику чітких та точних доповідей про помічений об’єкт та напрямок на нього.

Практична участь у процедурі швартування судна з відпрацюванням робочого знання системи швартування та функції кожного кінця в якості частини загальної системи. Виконання вимог та правил техніки безпеки.

Відпрацювання процедур та порядку дій, пов’язаних з пришвартуванням до бочки або бочок.

Відпрацювання процедури та порядку дій під час постановки судна на якір та зняття з якорю.

Тема 2.3. Управління операціями судна на допоміжному рівні

Практична участь у розміщенні та кріпленні вантажів на судні, зокрема небезпечних.

Підготовка вантажного обладнання до роботи, робота з вантажними стрілами, кранами, лебідками та пов’язаним з ними обладнанням. Кріплення вантажного обладнання по-похідному. Виконання правил техніки безпеки при вантажних роботах та використання основних сигналів при експлуатації підйомних пристроїв.

Підготовка трюмів до прийняття вантажів, відкриття та зачинення люків.

Практичне відпрацювання навичок з виготовлення та використання вузлів, з’єднань, стопорів, мотузок тощо.

Практична та безпечна експлуатація палубного обладнання та механізмів:

самостійне виконання робіт матроса 1-го класу (під наглядом вахтового помічника, боцмана або кваліфікованого матроса 1-го класу).

Підняття та спуск прапорів та основних однопрапорових сигналів.

Обладнання та демонтування боцманської бесідки чи підвіски, лоцманського трапу. Обладнання робочого місця при несенні вахти на стоянці у трапа. Встановлення забортного трапа та кріплення його по-похідному.

Отримання допусків на окремі види робіт ( висотні роботи, роботи за бортом судна, роботи у замкнених приміщеннях) та практична участь у таких роботах.

Практичне виконання запобіжних заходів, що вживаються заради уникнення забруднення морського середовища. Практичне застосування правил видалення з судна побутового сміття, залишків сепараційних матеріалів, кріплення, ганчір’я, тощо.

Практична участь у спуску, підйомі та обслуговуванні рятувальних, чергових шлюпок, експлуатації спускових пристроїв та обладнання.

 

Тема 3.3. Технічне обслуговування та ремонт на допоміжному рівні

Використання засобів індивідуального захисту.

Практична участь у процедурах поточного технічного обслуговування та ремонті палубного обладнання та механізмів.

Технічне обслуговування та використання ручних та електричних інструментів.

Підготовка (із застосуванням належної методики) різноманітних поверхонь до фарбування, використання очищувальних матеріалів та обладнання.

Фарбування суднових поверхонь та суднового обладнання.

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних вимог та технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1. Управління стерном і виконання команд, які подаються на стерно, включаючи команди англійською мовою;

2. Використання магнітних гірокомпасів;

3. Перехід з автоматичного управління стерном на ручне і навпаки;

1. Несення належного візуального і слухового спостереження;

2. Відповідальність при спостереженні, включаючи повідомлення про приблизний напрямок на звуковий сигнал, вогонь або інший об’єкт в градусах, сприяння спостереженню;

3. Терміни і визначення, які вживаються на судні;

4. Використання відповідного внутрішнього зв’язку і систем аварійно-попереджувальної сигналізації;

5. Уміння розуміти команди і спілкуватися з особами командного складу, які несуть вахту, з питань, що відносяться до обов’язків, пов’язаних з несенням ходової вахти;

6. Процедури зміни з вахти, несення і передача вахти;

7. Інформація, яка потрібна для несення безпечної вахти;

8. Основні процедури з охорони довкілля;

9. Використання аварійного обладнання і застосування аварійних процедур:

- знання обов’язків при аваріях і сигналах лиха, супутникових АРБ, які застосовуються під час пошуку і рятування;

- уникнення подачі помилкових сигналів лиха і дії, які повинні виконуватися при випадковій подачі сигналу лиха.

10. Використання індивідуальних та колективних рятувальних засобів.

11. Виконання робіт на висоті, за бортом, у закритих приміщеннях.


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8340 Матрос

(код, назва професії)

Кваліфікація: матрос першого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1) основи національного та міжнародного законодавства з судноплавства;

2) основи інформаційних технологій;

3) команди та правила спілкування з вахтовим помічником капітану стосовно обов'язків, пов'язаних з несенням вахти;

4) порядок залишення вахти, несення та передачі вахти, інформацію, необхідну для несення безпечної вахти;

5) процедури та порядок дій, пов'язаний з охороною судна та вантажу, особливо у районі дії піратів;

6) порядок швартування та пов'язаних з цим процедур, у тому числі: функції швартовних й буксирних кінців та функції кожного кінця в частині загальної системи,

7) процедури та порядок дій з закріплення і віддачі швартовних та буксирних кінців і канатів, включаючи троси для буксирування;

8) порядок використання якорів під час будь-яких операцій;

9) порядок виготовлення та встановлення кранців, штормтрапів, пластирів;

10) порядок дій, пов'язаних із швартуванням до бочки або бочок;

11) порядок обробки, розміщення та кріплення вантажів, зокрема, небезпечних та шкідливих речовин та рідин;

12) вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів, а також заходи щодо конкретних типів вантажів;

13) палубне обладнання;

14) люки, водонепроникні двері, ілюмінатори та пов'язане з ними обладнання;

15) конструкцію, маркування та розміщення волокнистих та сталевих тросів, канатів і ланцюгів;

16) основи устрою та принципу дії суднової енергетичної установки;

17) розташування баластних танків і танків питної води, їх повітряно-мірильних труб і мірильних труб вантажних приміщень;

18) правила підйому та спуску прапорів та основних однопрапорових сигналів (А, В, G, Н, О, Р, Q);

19) правила особистої безпеки на судні та безпечного виконання суднових робіт, зокрема робіт на висоті, робіт за бортом судна, робіт у замкнутих приміщеннях;

20) системи видачі дозволів на роботу;

21) правила електробезпеки;

22) правила безпеки під час роботи з механізмами;

23) правила хімічної та біологічної безпеки;

24) засоби індивідуального захисту;

25) запобіжні заходи із запобігання забрудненню морського середовища;

26) використання та експлуатацію устаткування для боротьби із забрудненням;

27) схвалені методи видалення забруднювачів моря;

28) правила експлуатації рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, їх спускових пристроїв та обладнання;

29) способи виживання у морі;

30) судновий розклад несення вахт, час відпочинку та праці;

31) розміщення обладнання, пристроїв для зберігання та утилізації, методи безпечного видалення відходів;

32) правила застосування електричних та пневматичних інструментів;

33) порядок використання керівництв виробника обладнання стосовно безпекита суднових інструкцій;

34) англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з (зрозуміння) іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов'язків;

35) основи підприємницької діяльності;

36) знання англійської мови на відповідному рівні.

 

ВМІЄ:

1) нести, передавати та здавати вахту відповідно прийнятій практиці та процедурам;

2) здійснювати чіткий та точний зв’язок із особою командного складу;

3) брати участь у швартовних операціях відповідно до встановленої безпечної практики та інструкцій з експлуатації обладнання;

4) використовувати якірне обладнання під час будь-яких операцій;

5) контролювати розміщення та кріплення вантажів, зокрема небезпечних та шкідливих речовин та рідин;

6) ідентифікувати небезпечні вантажі за допомогою ярликів МКМПНВ;

7) використовувати підйомні пристрої, крани, вантажні стріли та пов’язане з ними обладнання;

8) обслуговувати волокнисті та сталеві троси, канати та ланцюги;

9) використовувати та розуміти основні сигнали при експлуатації обладнання: лебідок, брашпилів, кранів та підйомних пристроїв;

10) застосовувати систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються;

11) запускати аварійний дизель-генератор, аварійну пожежну помпу та двигун рятувальної шлюпки;

12) користуватися фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням;

13) здійснювати процедури поточного технічного обслуговування та ремонту;

14) проводити підготовку до фарбування, та фарбування суднових поверхонь;

15) дотримуватись безпечної робочої практики та правильно використовувати устаткування, що забезпечує безпеку, і засоби захисту;

16) дотримуватись заходів спрямованих на охорону морського середовища;

17) проводити технічне обслуговування судна та ремонт відповідно з технічними вимогами, правилами безпеки та процедурними специфікаціями;

18) впевнено діяти при залишені судна, керувати спусканням та підняттям рятувальних, чергових та робочих шлюпок, спусканням рятувальних плотів;

19) вести обмін інформацією за допомогою світлових сигналів та сигнальних прапорів;

20) дотримуватись правил охорони, протипожежного захисту, особистої гігієни та правил охорони навколишнього середовища, правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.


Перелік основних обов’язкових засобів навчання

 

№ з/п Найменування Кількість на групу з 15 осіб При-мітка
Для користування індивідуального Для групового користування
Такелажна майстерня
  Обладнання:      
Верстати пересувні з такелажними лещатами    
Линворізка для різання сталевих линв діаметром до 30 мм    
Машинка для зламування линв при заправленні в коуш    
Машинка для ручного рубання линв    
Прилад для розмотування линів з бухти або барабана    
Такелажні скоби    
Коуші    
Блоки різних типів    
Скоби    
Гаки    
Пристрій для пробивання і заправлення люверсів    
Прилад для різання сталевих линв діаметром до 16 мм    
Прилад для рубання сталевих линв діаметром більше 16 мм    
Пристрій для затискування линв малих діаметрів    
Линви (60 метрів кожного)      
рослиннi      
металеві      
сталевi      
  Інструмент:      
Палі дерев’яні (великі, середні, малі)    
Палі металеві зігнуті (великі, середні, малі)    
Палі металеві прямі (великі, середні, малі)    
Драйки    
Мушкелi    
Напiвмушкелi    
Лопатки такелажнi дерев’янi    
Лопатки такелажнi металевi    
Ножi такелажнi    
Голки паруснi (№№ 1,2,3)    
Гардамани    
Гачки паруснi    
Пробоєць для парусини    
Палi паруснi    
Циркуль для розмiчування парусини    
Лекало (комплект)    
Iглиця:    

 

  Стенди:      
Морські вузли    
Троси    
Такелажне спорядження суден    
Техніка безпеки при виконанні такелажних робіт  
  Натурні зразки:      
Предмети такелажного спорядження суден (рими, обухи, коуши, талрепи, нагелі, утки, блоки, талі)   компл  
  Моделі, макети, муляжі:      
Талі    
  Навчально-наочнi посiбники:    
Плакати згідно тем на паперовому носії або в електронному вигляді (комплект)    
КАБІНЕТ “РЯТУВАЛЬНІ ЗАСОБИ”
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ:      
Гідрокостюм термоізоляційний    
Термозахисні засоби    
Рятувальні жилети (жорсткі, напівжорсткі, надувні) по 1    
Аварійний радіобуй АРБ SARSAT-COSPAS 406 МГц    
АРБ “Поиск-В”-124,5 МГц 243.0    
Портативна радіостанція УКВ    
Рятувальне коло    
Рятувальне коло з линем    
Рятувальний гелікоптерний пояс    
Світловий буй    
Надувний рятувальний пліт в надутому стані    
Балон для накачування плота    
Ручний насос плота    
Гідростат рятувального плота    
Весла плоту ПСН    
Клапана для підкачування плоту    
Батарейки різноманітних видів    
Підривні клапани    
Плавучий ніж    
Плавучий якір    
Пробка ущільнювача    
Галети    
Питна вода в пакетах і банках    
Плавучій якір    
Штормтрап    
Пусковий лінь зі слабким дзвеном та буксирним обладнанням    
Радіолокаційний відповідач    
Гелікоптерний пояс    
  ДЕМОНСТРАЦІЙНІ СТЕНДИ:      
Комплектація рятувального плота.    
Комплектація рятувальної шлюпки.    
Залишення судна, що зазнало лихо.    
Правила спуску рятувальної шлюпки.    
Правила посадки до рятувальної шлюпки    
Правила спуску рятувального плота    
Правила посадки до рятувального плоту    
Правила поведінки в рятувальному засобі    
Правила керування рятувальною шлюпкою.    
Постачання рятувального плота та рятувальної шлюпки    
Фрагменти плота з клапаном і затулянням пробоїни (пробкою, заглушкою)    
  НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ:      
  Плакати згідно тем на папері або в електронному вигляді:      
Класифікація рятувальних приладів    
Конструкція рятувальних приладів та їх окремих елементів    
Шлюпки зачиненного типу    
Шлюпка вільного падіння    
Конструкція механічного приводу шлюпки    
Конструкція двигуна рятувальної шлюпки    
Запуск двигуна рятувальної шлюпки    
Постачання рятувальної шлюпки    
Схема обчислення посадочного місця    
Спуск шлюпки    
Керування шлюпкою в різноманітних умовах    
Маневрування рятувального засобу з рятуванням людини, яка за бортом    
Орієнтація у відкритому морі за небесними світилами знаходячись на шлюпках та плотах    
Постановка плавучого якоря    
Буксирування шлюпок та плотів    
Конструкція надувного рятувального плота    
Конструкція жорсткого рятувального плота    
Постачання рятувального плота    
Загальні вказівки користування плотом    
Перевертання плота    
Використання рятувальних морських евакуаційних систем    
Користування рятувальним жилетом, колом    
Інструкція з одягу гідрокостюму    
Знаки відносно до рятувальних засобів і обладнання    
Наслідки гіпотермії    
Не їстівна риба    
Слабке ланка    
Система пошуку та рятування    
Сигнали лиха, сигнали тривог    
Використання піротехнічних засобів    
  ВІДЕОФІЛЬМИ:      
Використання рятувальних засобів    
ТРЕНАЖЕРНИЙ КОМПЛЕКС РЯТУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ Обладнаний згідно вимог 9388СУ56-020-001. (Розроблено Науково-дослідним проектно-конструкторським інститутом морського флоту України „УКРНДІМФ”, Державним департаментом морського і річкового транспорту Міністерства транспорту і зв’язку України)
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ:      
Рятувальна шлюпка зачиненого типу з двигуном в робочому стані, (або шлюпка вільного падіння) з комплектом постачання згідно вимог Регістру    
Гравітаційні шлюпбалки в робочому стані    
Надувний рятувальний пліт в робочому стані з комплектом постачання згідно вимог Регістру    
Пліт балка для спуску плота в робочому стані    
Гелікоптерна лебідка з гелікоптерним поясом в справному робочому стані для імітації рятування з гелікоптеру    
Рятувальне коло    
Рятувальний жилет (різноманітних типів)    
Гідротермокостюм    
Термокостюм    
Навчальний полігон для використання рятувальних засобів (Водна поверхня достатня для відпрацювання навичок з використання індивідуальних та колективних рятувальних засобів. Басейн або водна станція.)    
  КАБІНЕТ “БОРОТЬБА З ПОЖЕЖАМИ НА СУДНІ”      
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ:      
Костюм термостійкий для гасіння різноманітних пожеж    
Пояс пожежного    
Каска пожежного    
Ліхтар вибухо-безпечний    
Сокира пожежного    
Страховий лінь    
Апарат стиснутого повітря АСП-2    
Пожежний кран    
Міжнародне з’єднання    
Розподілювачі для пожежної магістралі    
З’єднання пожежних шлангів    
Пожежні стволи    
Ручний піногенератор    
Термодатчики    
Сплінкерні головки    
Ручний піногенератор    
Мобільні засоби пожежогасіння    
Електродимосос ДП-112 “КРАБ”    
Вогнегасник переносний порошковий    
Вогнегасник переносний вуглецевий    
Вогнегасник мобільний повітряно-пінний    
  ДЕМОНСТРАЦІЙНІ СТЕНДИ (Об’ємні):      
Дихальний апарат на стислому кисні    
Конструкція вогнегасника вуглекислотного    
Конструкція вогнегасника пінного    
Пожежне обладнання    
  НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ:      
  Плакати згідно відповідних розділів на папері або в електронному вигляді:      
Конструктивні засоби боротьби з пожежами    
Протипожежні знаки    
Системи попередження про пожежі    
Системи пожежогасіння    
Конструкція дихального апарату на стиснутому повітрі    
Конструкція дихальних автоматів    
Екіпірування пожежного    
Конструкція переносних вогнегасників    
Гасіння різноманітних типів пожеж    
Особливості гасіння пожеж в різноманітних частинах судна    
Пожежні повідомлювачі    
Система пінного гасіння    
Переносні засоби гасіння    
Система об’ємного гасіння    
Класифікація пожеж    
Схема евакуації    
Суднові навчання    
Суднова пожежна сигналізація    
З’єднання пожежних повідомлювачів    
Система гасіння СО2    
Порошкове гасіння    
„АСП-2”    
  ВІДЕОФІЛЬМИ:      
Боротьба з пожежами на суднах    
ТРЕНАЖЕРНИЙ КОМПЛЕКС ПО БОРОТЬБІ З ПОЖЕЖАМИ Обладнаний згідно з вимогами 9388СУ56-020-001. (Розроблено Науково-дослідним проектно-конструкторським інститутом морського флоту України „УКРНДІМФ”, Державним департаментом морського і річкового транспорту Міністерства транспорту і зв’язку України)
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ в справному технічному стані:      
Дихальний апарат АСП - 2    
Костюм термостійкий для гасіння різноманітних пожеж    
Костюм пожежного (в повній комплектації)    
Каски пожежного з захистом очей та шиї    
Каски захисні    
Сокира пожежного    
Пояс пожежного    
Ліхтар пожежного    
Вогнегасник переносний порошковий    
Вогнегасник переносний вуглецевий    
Вогнегасник мобільний повітряно-пінний    
Вогнегасник мобільний    
Мотопомпа МП-60    
Електродимосос “КРАБ”    
Ручні пожежні стволи різноманітних типів    
Рукава пожежні діаметром 66 мм    
Рукава пожежні діаметром 51 мм    
Комплект медичної аптечки першої допомоги    
Трос страховий 40 м    
Система водогасіння в справному технічному стані    
Вогнева камера для імітації вогнищ пожеж твердих горючих матеріалів і гасіння його за допомогою стаціонарних засобів піногасіння і рідинного гасіння (СЖБ) во внутрішніх приміщеннях судна (імітація каюти)    
Вогнева камера для гасіння пожежі рідких горючих матеріалів в машинному відділенні з елементами імітуючими електрообладнання і можливості гасіння його стаціонарними й переносними засобами пожежогасіння.    
Система витяжної та вдувної вентиляції вогневих камер з чотирма електровентиляторами достатньої потужності    
Система зрощення наріжних перебірок вогневих камер та сумісних приміщень    
Піддони для горючого матеріалу    
Димова камера “ЛАБІРІНТ” для тренування дій аварійних партій і груп розвідки пожежі, орієнтуванню в умовах повної темноти, задимленості і рятуванню постраждалих.    
Димова шашка.    
Макет постраждалого “ИИ” (Вагою 75 кг)    
КАБІНЕТ “ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА”
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ:      
Носилки Стокса - морські    
Мішок Амбу    
Тонометр ртутний    
Трубка тахеометрична    
Джгут кровозупиняючий  
Шини гумові  
Ножиці медичні  
Термометр медичний електронний  
Футляр до шприця  
Шприць 5.0  
Шприць 2.0  
Шприць 10.0  
Зажим кровозупиняючий  
Ванночка для очей  
Повітровід  
Стаканчики для приймання ліків  
Шина Дитерихса  
Шини імобілізаційні  
Медикаменти первинної медичної допомоги (Комплект – 40 найменувань)    
Перев’язувальний матеріал Компл Компл  
Трубка дихальна    
Шафа для медикаментів    
Стелаж для медичних інструментів    
Тумбочка металева    
Кушетка    
Столик для медичних інструментів    
  МАКЕТИ, МУЛЯЖІ:      
Кістяк людини    
Торс людини анатомічний з внутрішніми органами    
Муляжі внутрішніх органів людини    
Муляжі ран та пошкоджень шкіри    
  ДЕМОНСТРАЦІЙНІ СТЕНДИ:      
Надання першої медичної допомоги    
Надання першої медичної допомоги при ураженні ел.струмом    
Надання першої медичної допомоги при утопленні    
  НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ ПОСІБНИКИ:      
Фантом людини з кінцівками реанімаційний “Реанімація”    
  ПЛАКАТИ НА ПАПЕРІ АБО В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ:      
“Анатомія людини”    
“Перша допомога” (Комплект до якого входять):    
Засоби накладення пов’язок    
Прості прийоми реанімацій    
Кровотеча, прийоми її зупинення    
l-ша допомога при переломах і вивіхах    
l-ша допомога при утопленні    
l-ша допомога при пораненнях    
l-ша допомога при травмах черепа    
l-ша допомога при травмах хребта    
l-ша допомога при травмах живота    
l-ша допомога при травмах грудної клітини    
l-ша допомога при опіках    
l-ша допомога при електротравмі    
l-ша допомога при отруєнні    
l-ша допомога при тепловому ударі    
l-ша допомога при переохолодженні та обмороженні    
Анатомія людини    
Укладання та транспортування постраждалих    
  ВІДЕОФІЛЬМИ:      
“Перша допомога потерпілим”    
“Надання першої медичної допомоги”    
КАБІНЕТ «УСТРІЙ СУДНА»
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ:      
Якірний ланцюг з маркуванням    
  МАКЕТИ:      
Розрізу носової частини судна з якірним та швартовним      
  приладами та марками заглиблення    
Розрізу кормової частини судна з стерновим приладом    
Розрізу середньої частини судна з елементами набору    
Розрізу днищевої частини судна з елементами набору    
Якірно - швартовного механізму (брашпілю)    
Якорів різноманітних типів    
Швартовних стопорів    
Кнехтів    
Кіпових планок    
Клюзів    
Шлюпки на гравітаційних шлюпбалках    
Шлюпки зачиненого типу    
Шлюпки відчиненого типу    
Вантажної стріли легкого типу    
Великовагової стріли    
Щогли    
Суднового крану    
Люкового зачинення    
  СТЕНДИ:      
Загальне розташування приміщень судна.    
Розташування суднових приладів    
Розташування та устрій вантажного обладнання    
  ПЛАКАТИ згідно тем на папері або в електронному вигляді      
КАБІНЕТ «МОРСЬКА ПРАКТИКА ТА ОСНОВИ СУДНОВОДІННЯ»
  НАТУРНІ ЗРАЗКИ:      
Такелажне постачання суден:    
Обух    
Рим    
Коуши (форма – кола, серця, трикутника)    
Нагель    
Вантажні гаки різноманітних типів    
Скоби пряма, закруглена, зажим    
Талрепи різних типів    
Такелажний ланцюг    
Блок дерев′яний    
Блок металевий    
Каніфас блок    
Фарборозпилювачі різних принципів дії    
Пензлі малярні для кожного виду фарбування    
Судновий вогонь бортовий    
Судновий вогонь коловий    
Магнітний компас    
Пеленгатор для магнітного компасу    
Пілорус гірокомпасу з репітером    
Пеленгатор оптичний гірокомпасу    
Бінокль    
Прапори суднові МЗС -65    
Линометальний апарат    
Барометр    
Барограф    
Термометр    
Анемометр ручний    
  МАКЕТИ ТА СТЕНДИ:      
Види роботи вантажними стрілами    
Види роботи вантажними кранами    
Вогні суден згідно МППЗС - 72    
Особливі випадки морської практики, зняття судна з мілини    
Особливі випадки морської практики, накладення пластирів    
Стерновий прилад    
  ПЛАКАТИ згідно тем на папері або в електронному вигляді    

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.