Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація»

№ з/п Теми Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
Історія дизелебудування  
Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння  
Загальні відомості про робочий процес двигуна внутрішнього згоряння. Основні величини, що становлять технічну характеристику двигуна  
Загальні відомості про паливо і мастильні матеріали  
Конструкція суднових двигунів внутрішнього згоряння  
Допоміжні суднові механізми, системи і їх експлуатація  
Технічне обслуговування, ремонт суднових допоміжних механізмів  
Допоміжні суднові котли та їх експлуатація  
Несення вахти на допоміжному рівні  
Рушії та валопроводи  
Контрольно-вимірювальні прилади  
Основні відомості щодо охорони праці при обслуговуванні та ремонті суднових механізмів в М.К.В.  
  Всього годин:  

 

Тема 1. Історія дизелебудування

Мета і завдання курсу. Стисла інформація про історію дизелебудування.

Обов’язки моториста (машиніста) другого класу.

Термінологія, яка вживається в машинних приміщеннях, та назви механізмів і обладнання. Порядок несення вахти в машинному відділені

 

Тема 2. Загальні відомості про двигуни внутрішнього згоряння

Принцип дії дизеля. Маркування двигунів. Конструктивні схеми сучасних двигунів.

 

Тема 3. Загальні відомості про робочий процес двигуна внутрішнього згоряння. Основні величини, що становлять технічну характеристику двигуна

Робочі процеси чотиритактних двигунів. Процес впуску (наповнення). Фази газорозподілення. Тиск та температура в процесі впуску. Поняття про коефіцієнт наповнення. Процес горіння. Значення розпилювання палива й змішування його з повітрям для ефективності протікання процесу горіння. Момент подачі палива в циліндр. Розмір куту визначення подачі палива. Кінець подачі палива в циліндр. Фази процесу горіння, найбільша температура й тиск під час згорання. Величина тиску й температури під кінець стиснення.

Процес випуску. Період впуску й випуску. Індикаторна діаграма чотиритактного дизеля з наддувом. Діаграма газорозподілення.

Двотактні двигуни: робочий процес. Індикаторна діаграма, діаграма газорозподілення.

Продувка. Види сумішоутворення в двигунах і форми камер. Кут визначення подачі палива для повільнохідних та швидкохідних двигунів. Впливання на робочі процеси.

Тема 4. Загальні відомості про паливо та мастильні матеріали

Загальні відомості про паливо. Сорти і марки палива та мастильних матеріалів, що використовуються на суднах флоту. Правила прийому та збереження палива і мастильних матеріалів. Види тертя. Призначення змащення в суднових машинах і механізмах. Важливість використання рекомендованих мастил для поліпшення роботи деталей машин і механізмів.

 

Тема 5. Конструкція суднових двигунів внутрішнього згорання

Конструкція окремих вузлів та деталей двигуна

Конструктивна схема тронкового двигуна. Головні нерухомі деталі (остов двигуна).

Фундаментна рама, блоки двигунів. Матеріали рами. Рамові підшипники. Вкладки рамових підшипників, матеріали для заливки вкладок.

Блоки циліндрів та матеріал блоків. Циліндрові втулки. Анкерне з’єднання. Ущільнення циліндрових втулок. Кришки циліндрів чотиритактних двигунів. Матеріал кришок. Головка блоку швидкохідних двигунів. Кріплення кришок циліндрів до блоку. Поршень, його призначення, матеріал, конструкція. Поршневі кільця, їх матеріал та типи. Конструкція поршневих пальців. Шатун, його призначення, матеріал, типи, основні елементи. Шатунні болти, їх призначення, контроль за їх станом. Колінчатий вал, його призначення, типи валів, матеріал, конструкція. Змащення шийок колінчатого валу. Маховик. Валоповоротні устрої і їх конструкції.

Механізм газорозподілу

Основні типи газорозподілу. Випускні і продувні клапани, їх устрій. Пружини та способи їх кріплення на штоках клапанів. Розподільні вали, їх конструкція, матеріал. Кулачки і кулачкові шайби. Клапанні приводи.

Всмоктуючи і вихлопні колектори. Глушники.

Паливна система

Вимоги до системи подачі палива у двигунах. Паливні насоси двигунів. Привід паливного насоса.

Форсунки двигунів

Класифікація форсунок. Типи розпилювачів: струмінні та штифтові розпилювачі.

Допоміжне обладнання паливних систем

Паливні фільтри грубого і тонкого очищення палива. Щільові фільтри тонкого очищення палива. Регулятори частоти оберту, їх призначення.

Система змащування

Способи подачі мастила, що використовується у двигунах внутрішнього згорання. Циркуляційна змащувальна система сучасних двигунів. Система змащування «мокрим» та «сухим» картером. Змащування циліндрів ДВЗ.

Масляні насоси: їх будова, конструкція і робота. Реверсивні масляні насоси. Масляні фільтри грубого та тонкого очищення. Лубрикатори.

Система охолодження двигунів

Умови відбору тепла від деталей двигуна. Проточна та замкнута системи охолодження. Порівняльний аналіз усіх названих систем. Водяні насоси для прісної та забортної води. Водяні холодильники. Терморегулятори: їх устрій та робота.

Принцип дії системи пуску

Умови запуску суднових ДВЗ, електрична система запуску, схема повітряного запуску. Поняття про реверсування. Пост керування судновими двигунами внутрішнього згорання. Схеми пускових приладів. Реверс-редуктори.

 

Тема 6. Допоміжні суднові механізми, системи і їх експлуатація

Початкові знання звичайних операцій з такими системами, як осушувальна, баластна та вантажна, початкові знання електричних установок і пов’язаних з ними небезпек, початкові знання технічного обслуговування та ремонту механізмів, а також інструментів, що використовуються в машинному відділені. Початкові знання розміщення вантажу та заходів по доставці запасів на судно.

Суднові помпи

Загальні відомості про суднові насоси, їх класифікація. Призначення, принцип дії та основні характеристики суднових насосів.

Суднові насоси об’ємної дії. Основні правила технічної експлуатації. Сфера застосування.

Опріснювальні пристрої

Класифікація, призначення, принцип дії, сфера застосування, правила технічної експлуатації.

Загальні відомості про суднові системи

Класифікація суднових систем і їх роль в обслуговуванні і експлуатації судна. Основні конструктивні елементи суднових систем.

Теплообмінні установки

Класифікація, призначення, принцип дії, сфера застосування, правила технічної експлуатації.

Вантажопідіймальні механізми

Класифікація, призначення, принцип дії. Правила технічної експлуатації.

Обладнання щодо захисту довкілля

Види. Будова. Призначення, принцип дії. Правила технічної експлуатації. Вимоги Конвенції МАRPОL-73/78

 

Тема 7. Технічне обслуговування, ремонт суднових допоміжних механізмів (СДМ)

Догляд за СДМ під час перерви у роботі (при короткочасній перерві, при псуванні механізмів). Періодичні планово-попереджувальні огляди. Дефектація і ремонт суднових насосів.

 

Тема 8. Допоміжні суднові котли та їх експлуатація

Призначення та основні характеристики допоміжних і утилізаційних котлів. Різновиди котлів. Конструкція котлів. Конструктивні елементи котлів. Паливна система. Система підтримання рівня води у котлі. Водопідготовка. Правила технічної експлуатації котлів. Безпечна експлуатація котлів. Аварії котлів та основні дефекти у роботі.

 

Тема 9. Несення вахти на допоміжному рівні

Вимоги щодо охорони праці.

Огляд та підготовка двигуна до запуску. Підготовчі роботи за системами.

Запуск двигуна та вихід на режим. Обслуговування двигуна під час роботи. Контрольно-вимірювальні прилади. Контроль за роботою двигуна за допомогою спеціальних приладів та зовнішніми ознаками.

Обслуговування систем двигуна під час роботи. Зупинка суднового двигуна.

 

Тема 10. Рушії та валопроводи

Типи рушіїв. Конструкція суднового валопроводу та рушіїв.

 

Тема 11. Контрольно-вимірювальні прилади

Основні відомості про контрольно-вимірювальні прилади, які використовуються в СЕУ.

 

Тема 12. Основні відомості щодо охорони праці (ОП) при обслуговуванні та ремонту суднових механізмів

Основні вимоги щодо ОП в машинно-котельному відділенні. Правила ОП при підготовці до запуску, при обслуговуванні та зупинці двигунів суднових допоміжних механізмів та котлів. Основні заходи щодо забезпечення безпеки під час виконання ремонтних робіт та технічному обслуговуванні Кодекс ПДНВ-78, з поправками, розділ А III/4, 2 колонка.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.