Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

II. Виробнича практика

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

2.1. Загальне ознайомлення з судном, організація служби. Ознайомлення з правилами охорони праці і завданнями щодо боротьби за живучість судна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Практичне ознайомлення з технічною характеристикою судна. Основні розмірення судна, потужність силової установки, розміщення відсіків і приміщень в корпусі судна та в настройках. Ознайомлення з судновими системами (трюмно-балансних, протипожежних санітарних, спеціальних).

Практичне ознайомлення із влаштуванням машинного відділу, суднових приладів, котлів, з системами суднових енергетичних установок.

Практичне ознайомлення з організацією служби екіпажу на судні, штатним розкладом, денним розкладом, порядком розміщення екіпажу; повсякденна служба на судні.

Практичне ознайомлення з судновими приміщеннями; забезпечення норм санітарного стану судна; правила поведінки членів екіпажу; культурно-масове обслуговування команд. Практичне ознайомлення з розламуванням цистерн із прісною водою, паливом, маслом та їх арматурою.

Охорона праці під час обслуговування механізмів МКВ. Практичне ознайомлення із засобами боротьби за живучість судна, їх місце знаходження. Протипожежна безпека й боротьба з пожежами у МКВ.

2.2. Робота в складі машинної команди судна

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Робота дублером моториста (машиніста) другого класу.

Самостійне виконання робіт за професією «Моторист (машиніст)» другого класу, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики з використанням сучасних стандартів в галузі судноплавства.

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота.

Приклади робіт:

1. Провести підготовку до пуску водяної протипожежної системи.

2. Провести підготовку до пуску системи рідинного гасіння.

3. Підготувати до пуску, запустити і вивести на режим водотрубний котел.

4. Підготувати до пуску, запустити і вивести на режим відцентровий насос осушувальної системи.

5. Підготувати до пуску, запустити та вивести на режим об’ємний насос.

6. Підготувати до пуску і провести запуск суднового дизель-генератора.

7. Провести дефектацію шестерінчастого насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

8. Провести перевірку і регулювання теплових зазорів клапанів суднового допоміжного двигуна.

9. Підготувати до пуску вакуумну водоопріснювальну установку.

10. Провести заміну паливних форсунок ДВЗ.

11. Провести ремонт запірної арматури.

12. Провести заміну паливного насосу (ПНВТ) на двигуні.

13. Обслуговування центробіжного насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

14. Обслуговування вихрового насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

15. Обслуговування поршневого насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

16. Обслуговування плунжерного насосу, виконати необхідні ремонтні роботи для усунення дефектів.

17. Обслуговування системи гідравлічного приводу механізмів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 8340 Моторист (машиніст)

(код, назва професії)

Кваліфікація: моторист (машиніст) другого класу

(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

Основи будови судна.

Принципи раціональної та ефективної організації праці на робочому місці судового моториста.

Вимоги виробничих інструкцій.

Фізичні, хімічні, механічні властивості металів та їх сплавів.

Суть корозії металів, методи захисту металів від корозії, види та властивості антикорозійних і лакофарбових матеріалів.

Загальні відомості про паливно-мастильні матеріали, їх марки, використання та зберігання на судні.

Види палива для двигунів внутрішнього згорання, приготування горючої суміші та процеси, що відбуваються під час її згорання.

Сучасні види двигунів внутрішнього згорання, приготування горючої суміші та процеси, що відбуваються під час її згорання.

Сучасні види двигунів внутрішнього згорання та призначення турбонадування.

Схеми системи живлення двигунів.

Призначення та будову, технічне обслуговування систем і змащення двигуна.

Види систем охолодження двигунів, конструкції окремих елементів системи.

Вимоги до охолоджувальної рідини.

Будову, конструкцію окремих вузлів, систем деталей двигунів внутрішнього згорання.

Основні відомості про креслення, перерізи та розрізи: види, позначення в кресленнях.

Правила читання зображень деталей робочого креслення.

Порядок читання складного креслення.

Призначення, порядок і послідовність читання ескізів.

Призначення, будову та особливості роботи головних енергетичних установок і суднових допоміжних механізмів, допоміжних котлів.

Призначення, будову та дії різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали.

Порядок використання контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок.

Призначення та будову валопроводів і суднових рушіїв.

Основи фізичних процесів у суднових двигунах внутрішнього згорання.

Схеми роботи чотиритактного двигуна внутрішнього згорання, його основні робочі деталі та принцип роботи.

Схема роботи двотактного двигуна внутрішнього, його основні робочі деталі та принцип роботи.

Переваги та недоліки двотактних і чотиритактних двигунів, галузь їх застосування.

Термінологію застосування в машинних приміщеннях та назви механізмів і обладнання.

Суть операцій, види і призначення слюсарних робіт у процесі ремонту двигунів, допоміжних механізмів та допоміжних котлів.

Інструменти, пристрої та засоби механізації для проведення окремих робіт, видів робіт із судовими двигунами, допоміжними механізмами та допоміжними котлами.

Суднові холодильні установки, будову, правила технічної експлуатації.

Порядок підготовки до пуску та пуск двигуна.

Технічне обслуговування двигунів та передавальних пристроїв.

Порядок несення вахти в машинному відділенні.

Правила та норми охорони праці при виконані робот в М.К.В, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища при роботі у машинному відділенні.

Дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних приміщень.

Основи електротехніки та електроустаткування суден.

Основні поняття про постійний та змінний електричний струм.

Електровимірювальні прилади та правила користування ними.

Будову і принцип роботи електричних машин постійного струму.

Будову і принцип роботи електричних машин змінного струму.

Принцип дії, будову і види трансформаторів та випрямлячів.

Принципову схему, характеристику, конструкцію та призначення системи запуску й електрообладнання двигуна.

Призначення, будову та порядок використання систем внутрішнього суднового зв’язку, зокрема суднового зв’язку машинного відділення з містком судна.

Систему аварійної сигналізації та вміння розрізняти сигнали, особливо під час подачі сигналу про ввімкнення газової системи пожежогасіння.

Розташування протипожежного обладнання в машинних приміщеннях та вміння ним користуватися.

Причини виникнення пожеж та вибухів, організаційні та технічні протипожежні заходи в М.К.В..

Особливості гасіння пожеж в М.К.В..

Вплив електричного струму на організм людини та захисту електробезпеки.

Основи гігієни праці моториста.

Безпечну експлуатацію електроінструментів.

Інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів.

Порядок безпечної експлуатації котлів.

Основні дії, пов’язані із захистом навколишнього середовища.

Англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.

ВМІЄ:

Раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці.

Виконувати виробничі інструкції, додержуватись норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі.

Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, додержуватись норм і прийомів безпечного ведення робіт.

Здійснювати підготовчі роботи та користуватися слюсарним інструментом, пристроями і засобами механізації при проведенні слюсарних робіт.

Здійснювати шабрування та притирання поверхонь.

Проводити нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби на деталях роз’ємних з’єднань, перевіряти різницю різемірами та калібрами.

Проводити ремонт запірної арматури.

Змінювати форсунки та паливні насоси (ТНВД) на двигуні.

Запускати двигун та ввід його в режим роботи.

Здійснювати монтаж і демонтаж деталей двигуна.

Виконувати заміну вкладишів підшипників двигуна та інших механізмах.

Здійснювати контроль за роботою обладнання під навантаженням під керівництвом механіка.

Зупиняти силові агрегати.

Обслуговувати електрообладнання низької напруги.

Здійснювати пуск в роботу дизель-генераторів, вмикати під навантаженням генератор, регулювати його напругу, обслуговувати під час роботи, проводити зупинку дизель-генератора під керівництвом механіка.

Здійснювати пуск в роботу повітряних компресорів, обслуговувати під час роботи, зупиняти.

Виконувати підготовку документів бункеровочних операцій. Чек-лист.

Виконувати перевірку готовності до бункеровки.

Виконувати процедури проведення паливних операцій.

Виконувати дії у випадку небезпечних подій, які можуть привести при бункеровці палива і мастила. Судовий план надзвичайних мір (SOPEP).

Роботи з баластними і лляльними водами.

Використовувати й обслуговувати осушувальні системи.

Використовувати й обслуговувати баластні системи.

Проводити безпечну експлуатацію обладнання в М.К.В.

Використовувати й обслуговувати центробіжні та вихрові насоси.

Використовувати й обслуговувати шестерінчаті та гвинтові насосі.

Використовувати й обслуговувати поршневі та плунжерні насоси.

Використовувати й обслуговувати запонопереключаючі арматури та трубопроводи.

Використовувати й обслуговувати підйомні механізми.

Використовувати і обслуговувати вантажні засоби машино-котельного обладнання.

Використовувати й обслуговувати системи гідравлічного приводу механізмів.

Використовувати лебідки та крани.

Використовувати відсіки, водонепроникні двері.

Використовувати систему допуску до роботи.

 

 


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

 

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8340.0І.61.00-2014

(позначення стандарту)

Професія : Моторист (машиніст)

 

Код: 8340

 

 

Кваліфікація: моторист (машиніст) першого класу

Видання офіційне

Київ 2014


 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) кваліфікованих робітників)

 

1. Професія8340 МОТОРИСТ (МАШИНІСТ)

2. Кваліфікаціямоторист (машиніст) першого класу
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

будову суднових двигунів внутрішнього згорання та правила їх експлуатації;

основні несправності суднових двигунів внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення;

процедури несення вахти в машинному відділенні;

призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;

основи електроустаткування суден і суднової автоматики;

призначення та будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згорання і допоміжних котлів;

види та принципи виконання слюсарних робіт та технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури;

порядок надання інформації, розуміти команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно питань щодо обов'язків з несення вахти;

порядок залишення, несення та передачі вахти;

порядок виконання робіт з обслуговування головної енергетичної установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні;

методи контролю тиску, температур та рівнів головної рухової установки та допоміжних механізмів на допоміжному рівні;

правила функціонування й експлуатації паливної системи та операції з перекачування палива, зокрема, підготовка до прийому та перекачування палива; порядок з'єднання та від'єднання шлангів із прийому або перекачування палива;

порядок дій під час інцидентів при операціях з прийому або перекачування палива;

заходи захисту під час операцій із прийому або перекачування палива та мастила;

порядок вимірювання рівнів у танках та надання інформації про кількість палива;

умови експлуатації та функції з підтримання лляльних вод, осушувальної та баластної систем у безпечному стані та їх технічне обслуговування;

повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування баласту і лляльних вод;

правила безпечної експлуатації клапанів та насосів, підйомників та вантажопідйомного обладнання, люків, водонепроникних дверей, лацпортів та пов'язаного із ними обладнання;

умови використання основних сигналів під час роботи кранів, лебідок і підйомників;

правила використання та експлуатації електричного обладнання, зокрема, заходи безпеки перед виконанням роботи та ремонтом;

процедури ізоляції; порядок дій під час аварій та змін електричної напруги на судні;

правила надання допомоги у разі враження електричним струмом та здійснення запобіжних заходів;

правила користування фарбою, мастилом та очищувальними матеріалами й обладнанням;

процедури поточного технічного обслуговування та ремонту;

методи підготовки суднових поверхонь до фарбування;

правила безпечного видалення відходів;

порядок використання рекомендацій виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій;

правила технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів, вимірювальних приладів і верстатів;

види робіт з оброблення металів;

процедури безпечної обробки, розміщення та кріплення запасів;

заходи застереження щодо запобігання забрудненню морського водного середовища;

правила використання, експлуатації устаткування та засобів боротьби із забрудненням;

схвалені методи видалення забруднювачів моря;

правила охорони праці та особистої безпеки на борту судна та безпечного виконання суднових робіт, зокрема, правила електробезпеки, хімічної та біологічної безпеки; порядок вимкнення блокування та безпеки при роботі з механізмами;

системи видачі дозволів на роботи, в тому числі на висоті та в закритих приміщеннях;

способи підйому вантажів, засоби запобігання травм спини;

англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та спілкування з іншими членами екіпажу в межах виконання обов’язків.

Повинен уміти:

Нести вахту в машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговувати та керувати головними енергетичними установками та допоміжними механізмами, котлами та технічними засобами, які забезпечують їх роботу.

Використовувати та обслуговувати електричне обладнання й електроустаткування приміщень машинного відділення.

 

Брати участь у:

обслуговуванні суднових систем та керуванні клапанами суднових систем;

технічному обслуговуванні та ремонті судна;

операціях з прийому та перекачування палива та мастила;

проведенні операцій із осушення і баластування;

обробці, розміщенні, кріпленні запасів та їх використанні;

застосуванні застережних заходів та запобіганні забрудненню морського середовища.

Виконувати слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згорання, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем.

Додержуватися правил технічної експлуатації суднових технічних засобів, правил та норм охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища,правил поведінки на судні та виробничої дисципліни.

 

4. Загально-професійні вимоги

Повинен:

а) раціонально й ефективно організовувати виробничий процес на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й охорону навколишнього природного середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

ґ) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, водотечі тощо);

д) знати та виконувати вимоги зберігання й застосування вибухових матеріалів та отруйних речовин;

е) знати та виконувати основні види слюсарно-складальних та слюсарно-монтажних робіт;

є) знати основні види та використання суднових паливно-мастильних матеріалів;

ж) знати та виконувати вимоги національного та міжнародного законодавства з судноплавства.

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб

5.1. За умови первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів

Без вимог до стажу роботи.

Попередня кваліфікація «Моторист (машиніст) другого класу».

5.2. За умови підвищення кваліфікації в професійно-технічних навчальних закладах другого, третього атестаційних рівнів

Повна загальна середня освіта.

Попередня кваліфікація «Моторист (машиніст) другого класу».

Стаж роботи на суднах у складі машинної команди не менше дванадцяти місяців.

5.3. Які закінчили навчання

Повна загальна середня освіта.

Професійно-технічна освіта в професійно-технічних навчальних закладах другого або третього атестаційних рівнів.

 

6. Сфера професійного використання випускника

Водний транспорт

7. Специфічні вимоги

Вік: після закінчення навчання не менше 18 років

Стать: чоловіча, жіноча.

Медичні обмеження щодо придатності осіб за станом здоров’я для роботи на водному транспорті.

 


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.