Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Суднові енергетичні установки та їх експлуатація»

№ з/п Теми Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
Історія розвитку двигунів  
Наддув суднових ДВЗ, технічні характеристики  
Конструкція деталей, устрій вузлів і систем мало обертальних ДВЗ  
Правила технічної експлуатації суднових дизелів  
Паливо змащувальні матеріали, охолоджуюча вода, присадки  
Суднові холодильні установки  
Суднові палубні механізми  
Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів  
Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти  
Ремонт суднових двигунів внутрішнього згоряння  
Передача потужності на гребний гвинт  
Охорона праці при виконані робот в М.К.В., а також при обслуговуванні суднових механізмів.  
  Усього годин:  

 

Тема 1. Історія розвитку двигунів

Мета і завдання курсу. Обов’язки моториста I класу. Стисла інформація про історію розвитку двигунів. Порівняльні характеристики СЕУ.

 

Тема 2. Наддув суднових ДВЗ, технічні характеристики

Схеми наддуву суднових двигунів.

Способи підвищення потужності суднових двигунів – наддув. Схеми наддуву двотактних двигунів. Газотурбонагнітувач. Будова й призначення газової турбіни, нагнітач повітреохолоджувача тощо.

Наддув при постійному тиску. Імпульсний наддув. Схема та будова двоступінчастої системи наддуву. Впливання температури наддуву на потужність.

Поняття про потужність й економічність двигуна.

Формула визначення потужності. Поняття про середній індикаторний тиск. Схема визначення середнього індикатора тиску за допомогою індикаторної діаграми. Визначення Рс й Рz індикатором та максиметром. Визначення Рt.

Механічний та індикаторний коефіцієнти корисної дії.

Характеристики двигунів.

Поняття про швидкісні й вантажні характеристики. Прилади для суднових ДВЗ. Одиниці вимірювання.

 

Тема 3. Конструкція деталей, устрій вузлів і систем малообертальних ДВЗ

Особливості конструкції фундаментальних рам й станин. Конструкція рамових вольниць. Циліндрові кришки двигунів, анкерні зв’язки. Матеріали, що використовуються для нерухомих деталей двигунів. Охолодження поршнів. Конструкція головних і мотильових підшипників. Циліндрові втулки. Призначення й конструкція штоків. З’єднання штока з шатуном і крейцкопфом. Колінчасті вали, їх призначення. Сили, що діють на механізми різних ДВЗ. Псування деталей через вплив цих сил. Матеріали, що використовуються для виготовлення основних рухомих деталей двигуна. Механізм газорозподілення різних двигунів. Конструкція передачі газорозподільного механізму. Матеріали, що використовують для виготовлення основних деталей газорозподілювального механізму.

Паливна система важкого палива.

Конструктивні елементи системи. Регулювання циклової подачі палива й кута подачі палива.

Конструкція й робота гідрозатворювальних й механічних форсунок. Схема систем охолодження форсунок.

Системи змащення.

Системи змащення із «сухим» та «мокрим» картером.

Об’єднання системи змащення із системою охолодження поршнів. Конструктивні елементи систем. Сепаратори масел. Лубрикатори. Системи охолодження.

Пуск двигуна за допомогою повітря.

Влаштування пускових клапанів. Повітророзподілювачі та їх влаштування. Реверсування чотиритактних й двотактних двигунів. Принцип дії приладу для реверсування. Способи реверсування. Реверсні прилади реверсивних двигунів.

 

Тема 4. Правила технічної експлуатації суднових дизелів

( КНД 312.002.03-96).

Функції та робота (на початковому рівні) головної рухової установки та допоміжних механізмів.

Підготовка дизеля та систем, які забезпечують його функціонування до дії, пуск дизеля.

Обслуговування дизеля та систем, які забезпечують функціонування в роботі та при бездіяльності.

Особливості обслуговування дизеля на режимах і в умовах, які відрізняють його від нормальних, контроль технічного стану, технічне обслуговування. Характерні несправності дизелів і систем, які забезпечують їх функціонування, причини і засоби усунення несправностей. Аварії двигунів. Регулюючі роботи. Поняття про машинну документацію. Технічне обслуговування дизелів.

Тема 5. Паливно-змащувальні матеріали, охолоджуюча вода, присадки

Фізико-хімічні властивості палива для двигунів. Паспорт на паливо. Процес горіння. Поняття про теоретично необхідну кількість повітря, що забезпечує повне згорання палива. Справжня кількість повітря. Поняття про коефіцієнт надлишку повітря.

Причини й зовнішні ознаки неповного згорання палива. Незадовільний вплив неповного згорання палива на двигун. Прийом та збереження палива на судні. Запобігання пожежі. Норми розходу палива. Заходи з економії палива. Основи гідродинамічної теорії змащення.

Змащувальні мастила та їх властивості. Вимоги до масел суднових дизелів. Присадки до мастил, їх призначення. Зміни хімічних та фізичних властивостей мастил в процесі роботи в двигунах з циркуляційним змащенням. Прийом масел. Шляхи економії масел.

 

Тема 6. Суднові холодильні установки

Загальні відомості про суднові холодильні прилади. Призначення охолоджуючих приладів на судні. Холодагенти та їх властивості. Будова й робота холодильної установи. Типи холодильних установок.

Схема фреонового компресорного приладу. Призначення й робота основних вузлів установки. Система охолодження, їх види (розсольна, повітряна тощо). Конструкції основних елементів холодильної установки. Фреонові компресори, випарники (кожухотрубні, осушувальні фільтри тощо.)

Основи експлуатації судових холодильних установок.

Основні правила експлуатації установки, недоліки у роботі, способи їх усунення. Вимоги безпеки праці під час обслуговування холодильних установок. Охорона праці при обслуговуванні суднових холодильних установок.

Тема 7. Суднові палубні механізми

Призначення й складові частини суднового приладу; вимоги Регістру судноплавства України щодо його влаштування.

Конструкції та робота електричних стернових машин з секторним приводом. Конструкція та робота електрогідравлічних стернових машин. Влаштування та робота радіально-плунжерного насосу змінної продуктивності електрогідравлічної стернової машини.

Правила експлуатації стернових машин.

Якірні та швартовні механізми. Призначення якірних та швартовних механізмів. Конструкція та робота електробрашпиля.

Шпилі якірно-швартовні з приводом від електродвигуна, їх устрій і робота. Правила експлуатації якірних і швартовних механізмів.

Тема 8. Правила технічної експлуатації суднових технічних засобів

(КНД 31.2.002.01-96, КНД 31.2.002.08-96).

Загальні положення.

Загальні вказівки з технічного використання суднових технічних засобів.

Функціонування та експлуатація паливної системи та операції з перекачки палива, зокрема:

· підготовка до заправки паливом та перекачка;

· процедури під'єднання та від'єднання шлангів для заправки паливом або передачі;

· процедури стосовно інцидентів, які можуть виникнути під час операцій з заправки паливом або перекачки:

· заходи захисту під час операцій із заправки паливом або перекачування;

· уміння правильно вимірювати рівні у танках та повідомляти про них.

Функції, експлуатація та технічне обслуговування лляльних та баластних систем у безпечному стані, зокрема:

· повідомлення про інциденти стосовно операцій з перекачування;

· уміння правильно вимірювати рівні у танках і повідомляти про них.

Технічна експлуатація: повітряних компресорів, сепараторів палива та мастила, ємностей під тиском, обладнань для запобігання забруднення із суден.

Характерні несправності в роботі допоміжних суднових технічних засобів, їх причини і способи усунення.

 

Тема 9. Контроль параметрів роботи механізмів під час несення вахти

Контроль параметрів роботи механізмівпід час несення вахти.

Обов’язки вахтового моториста.

Контроль параметрів роботи дизеля; суднових технічних засобів з використанням штатних контрольно-вимірювальних приладів.

Теплотехнічний контроль роботи дизеля, регулювання параметрів робочого процесу.

Тема 10. Ремонт суднових двигунів внутрішнього згорання

Дефектація вузлів і деталей двигуна.

Методи знаходження дефектів і способи їх усунення. Контроль технічного стану деталей. Зняття розмірів.

Ремонт фундаментної рами, картера, блоків, рамових підшипників.

Типові дефекти фундаментних рам, картерів, блоків і рамових підшипників. Методи знаходження дефектів і способи їх знищення. Контроль технічного стану усіх деталей.

Ремонт кришки циліндру.

Визначення дефектів. Зняття кришок і встановлення їх на прокладку. Гідравлічні випробування кришок.

Ремонт циліндрової втулки.

Визначення зносів циліндрових втулок. Випресовка й запресовка втулок. Видалення рисок.

Ремонт колінчатого валу.

Визначення зносів шийок. Перевірка шатунних шийок валу за калібром. Підйом валу. Огляд рамових підшипників, їх пригонка й укладка колінчастого валу. Слюсарна обробка й припасування підшипників при укладанні колінчатого валу.

Ремонт поршня та поршневих кілець.

Промивка поршнів та поршневих кілець. Заміна кілець, їх пригонка по канавках. Установка зазорів. Розгонка стиків. Збирання та центровка поршня. Обмір поршня.

Ремонт шатунів.

Розбирання механізмів руху. Знаходження осі шатунів. Перевірка й пригонка головних і шатунних підшипників. Дефектація шатунних болтів.

Збирання механізмів руху.

Складання шатуна з поршнем. Зазори в головних і шатунних підшипниках. Перевірка положень поршня в циліндрі після збирання.

Ремонт розподільних механізмів і клапанів.

Розбирання клапанів, їх протирання й збирання. Зняття розподільного валу, знаходження дефектів і встановлення його на місце. Збирання передаточного механізму за мітками. Установлення проміжків у клапанному механізмі.

 

Ремонт паливної апаратури.

Порядок розбирання насосу. Промивка деталей. Огляд клапанів, їх притирання й перевірка на герметичність.

Визначення стану пари плунжер-втулка. Перевірка герметичності цієї пари. Перевірка рівномірності подачі палива секціями паливного насосу.

Перевірка кута випередження подачі палива.

Розбирання форсунки. Очищення отворів розпилювача. Заміна пари голко-розпилювача. Перевірка якості розпилу й тиску на стенді.

Ремонт компресорів.

Розбирання компресорів. Визначення зазорів й виробіток. Усунення дефектів деталей.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.