Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Кваліфікаційна пробна робота

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Приклади робіт:

приготування бутербродів;

приготування салатів із свіжих, варених овочів, з м’ясом, рибою; вінегретів, риби під маринадом; холодців; оселедця натурального та з гарніром;

приготування заправних (борщі, щі), пюреподібних, солодких супів;

приготування соусів: томатний, цибулевий, паровий, молочний;

приготування других страв з риби (риба відварена, смажена, парова);

приготування других страв з м’яса (м'ясо відварне, рагу, гуляш, тюфтельки, битки в соусі);

приготування страв з овочів (овочі фаршировані, запіканки з овочів), круп;

приготування солодких страв ( компоти, киселі), гарячих та холодних напоїв: чай, кава, какао, напій лимонний;

приготування прісного тіста та виробів з нього: вареників, пельменів, локшини домашньої;

приготування дріжджового тіста та виробів ( пиріжки, ватрушки, хліб).


Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 5122 Кухар судновий

(код, назва професії)

Кваліфікація - 4 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Бали Знає Бали Уміє
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює теоретичний матеріал з приготування напівфабри-катів для страв з овочів, риби, м’яса, простих закусок; підготовки круп, борошна для приготування страв і виробів. Виконує тільки фрагменти практичних завдань. Навички і знання потребують структурованої підтримки. Учень (слухач) з допомогою майстра виконує прості операції окремі частини практичних завдань з приготування деяких напівфабрикатів для страв з овочів, риби, м’яса, простих закусок. Неусвідомлено виконує окремі частини практичних завдань. Виконана робота не повністю відповідає якісним показникам. В організації робочого місця є суттєві недоліки. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального ма-теріалу, пов’язаного з етапа-ми технологічного процесу з приготування напівфабри-катів для страв з овочів, риби, м’яса, простих закусок. Виявляє здатність висловити просту думку. Виконує тільки фрагменти практичних завдань у структурованому середовищі Учень (слухач) зі значними труднощами виконує прості прийоми та технологічні операції з приготування напівфабрикатів для страв з овочів, риби, м’яса, простих закусок, приготуванні напівфабрикатів для соусів та супів. Роботу виконує на низькому кваліфікаційному рівні. Вимоги до якості напівфабри-катів визначає з допомогою майстра. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнавання фраг-менти навчального мате-ріалу, пов’язаного з етапами технологічного процесу з приготування страв з овочів, риби, м’яса, закусок, борошняних та овочевих пасеровок. Виконує прості операції у структурованому середовищі. Проявляє спостережливий інтерес до нової технології. Учень (слухач) володіє деякими простими прийомами та техно-логічними операціями з приго-тування простих страв з овочів, риби, м’яса, закусок. Не усвідомлено виконує окремі частини практичних знань за допомогою майстра. Дати об’єктивну якісну оцінку виготовленим стравам може тільки з допомогою майстра. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) на рівні запам’ятовування, без розу-міння, з допомогою викла-дача відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з харчовою цінністю сиро-вини, необхідної для приготування страв, органі-зацією робочого місця та технологією приготування нескладних страв з овочів, риби, м’яса, закусок, солодких страв, виробів з прісного тіста. Вміє частково користуватися збірником рецептур та технологічними картками з приготування страв. Учень (слухач) володіє деякими простими прийомами та з допомогою майстра виконує технологічні операції, необхідні для приготування простих страв з овочів, риби, м’яса, закусок, солодких страв, виробів з прісного тіста. За допомогою майстра складає інструктивно–технологічні картки для приго-тування страв, недостатньо усвідомлено користуючись при цьому збірником рецептур. Може відпустити виготовлені страви, при цьому допускає неточності маси виходу. Недостатньо володіє знаннями у визначені якості страв. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) на рівні запам’ятовування, без до-статнього розуміння, з допомогою викладача від-творює навчальний ма-теріал, пов’язаний з організацією харчування моряків, харчовою цінністю сировини, необхідною для приготування страв, організацією робочого місця та технологією приготування нескладних страв з овочів, риби, м’яса, закусок, солодких страв, виробів з тіста. Може частково обґрунтувати свою відповідь. Учень (слухач) виконує пере-важну більшість прийомів та технологічних операцій, необхід-них для виконання завдань з приготування напівфабрикатів та нескладних страв з овочів, риби, м’яса, закусок, солодких страв, виробів з прісного, дріжджового тіста, їх порціонування та відпуску під контролем майстра. Намагається складати інструк-тивно–технологічні картки, але недостатньо усвідомлено кори-стується збірником рецептур, не вміє робити перерахунок сировини. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) виявляє знання та розуміння основ-них положень навчального матеріалу, у цілому само-стійно відтворює основний навчальний матеріал. Розповідає загальні правила приготування страв з овочів, м’яса, риби, супів, закусок, солодких страв та виробів з тіста, матеріал з обладнання та оснащення камбузів. Може частково обґрунтувати навчальний матеріал під час оцінювання інших учнів, порівнювати та робити висновки. За допомогою викладача проявляє навички з складання меню, замовлення на продукти. Учень (слухач) під контролем майстра готує напівфабрикати та страви з овочів, риби, м’яса, супи, закуски, солодкі страви, борошняні вироби, дає їм якісну оцінку під контролем майстра. З епізодичною допомогою майстра вирішує проблемні виробничі ситуації, складає інструктивно-технологічні картки, меню, замовлення на продукти, товарні звіти. Організовує робоче місце з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач). самостійно, з розумінням відтворює суть основних положень навчаль-ного матеріалу, а саме: організацію роботи та технологію приготування заправних супів, супів-пюре, соусів, овочевих, рибних, м’ясних страв, закусок, солодких страв, виробів з тіста. Знає правила складання меню, замовлень на продукти. Дає визначення основних понять про будову й обладнання суден. Відповідь учня у цілому правильна, але містить неточності та недостатньо обґрунтована. Знає як користуватися довідковою літературою. Учень (слухач) може самостійно виконувати переважну більшість прийомів і технологічних операцій згідно інструктивно-технологічних карток під час приготування супів, соусів, овочевих, рибних, м’ясних страв, закусок, солодких страв, виробів з тіста з незначним відхиленням від установлених норм часу. Вміло застосовує теоретичні знання під час підготовки устаткування до роботи, виконує правила санітарії та гігієни. Вміло та правильно підбирає інструмент, інвентар, посуд для відпуску страв. Робить необхідні розрахунки сировини, складає меню, замовлення на продукти, користуючись нормативною документацією, складає технологічні картки, допускаючи незначні помилки. Дає якісну оцінку стравам, потребуючи консультацію майстра. Організовує робоче місце з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає середнім діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації
Учень (слухач) самостійно, з розумінням відтворює основний навчальний мате-ріал з технології приготу-вання напівфабрикатів для виготовленя страв з овочів, риби, м’яса, супів, соусів, закусок, солодких страв, виробів з прісного, дріжджо-вого тіста. Дає визначення основних процесів, що відбуваються в харчових продуктах під час теплової обробки. Усвідомлено користується довідковою інформацією,технологічною документацією. За допомогою викладача аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з професією та робить висновки. Виконує практичні завдання з консультативною допомогою викладача . Учень (слухач) може самостійно виконувати всі прийоми та технологічні операції з органі-зації та приготування напів-фабрикатів, супів, овочевих, рибних, м’ясних страв, закусок, солодких страв, виробів з тіста. Підбирає соуси для відпуску страв з риби та м’яса. Вміло застосовує теоретичні знання з санітарної обробки продуктів, обладнання. Вміло та правильно підбирає устаткування і посуд для виконання технологічних операцій. Готує страви з дотриманням послідов-ності технологічного процесу за типовим алгоритмом. Усвідомлено користується збірником рецептур та іншою довідковою літературою. Організовує робоче місце з дотриманням правил безпеки. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації.
Учень (слухач) правильно та логічно відтворює навчаль-ний матеріал в межах програми, самостійно вико-ристовує знання для теоре-тичних і практичних завдань з визначення харчової цінності страв, приготу-вання рибних, м’ясних і солодких страв, закусок, виробів з прісного, дріжджового тіста, складання товарних звітів, меню, замовлень на продукти. Практичні завдання виконує за типовим алгоритмом з консультацією викладача. Володіє матеріалом з обладнання та оснащення камбузних приміщень. Дає визначення основних техно-логічних понять, аналізує, порівнює, систематизує інформацію, робить виснов-ки та встановлює зв’язок з професією. Його відповідь у цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується збірником рецептур та іншою нормативною до-кументацією. Учень (слухач) правильно виконує переважну більшість прийомів та технологічних операцій під час виконання практичних завдань: приготуван-ня рибних, м’ясних і солодких страв, закусок, виробів з тіста, складання меню, замовлень на продукти, ведення обліку і складання товарних звітів; експлуатації устаткування камбузів. Контролює якість продуктів, які доставляють на судно. Усвідомлено користується довід-ковою інформацією, технічною та нормативно-технологічною документацією. Організація робочого місця відповідає вимогам. Результат виконаної роботи відповідає достатнім діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. Дотримується норм витрат сировини, енергоресурсів та безпеки праці.
Учень (слухач) володіє глибокими міцними знан-нями, здатний використо-вувати їх у нестандартних умовах. Виявляє елементи творчого підходу до тех-нології приготування страв з м’яса, риби, супів, закусок, солодких страв, виробів з борошна, знає особливості та організацію харчування моряків у різноманітних умовах плавання. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. На основі нормативної документації самостійно складає інструктивно-технологічні картки для приготування страв. Самостійно, правильно, в повному обсязі виконує практичні завдання. Виявляє пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки та новітньої технології. Учень (слухач) правильно вико-нує всі прийоми та технологічні операції з приготування страв з м’яса, риби, супів, соусів, закусок, солодких страв, виробів з борошна, знає правила їх відпуску, підбору гарнірів, соусів і визначення їх якості. Вміє готувати страви у різноманітних умовах плавання. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача. Вміє самостійно користуватися інформаційними джерелами. Навчально-виробничі завдання виконує самостійно у цілому правильно, у повному обсязі, як з використанням типового алгоритму, так і в дещо змінених умовах. Здійснює самоконтроль якості продукції. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки, економ-но використовує продукти та енергоресурси. Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатність до продуктивної творчої праці в колективі.
Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями, виявляє творчі здібності у виконанні теоретичних і практичних завдань з приготування страв з м’яса, риби, закусок, супів, солодких страв, виробів з дріжджового, прісного тіста, правилами їх відпуску, підбору гарнірів, соусів та визначенню якості страв. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Виказує творчий інтерес до обраної професії, вивчення нової техніки та новітньої технології. Учень (слухач) правильно вико-нує всі прийоми та технологічні операції з приготування страв складної технології з м’яса, риби, супів, соусів, закусок, солодких страв, виробів з дріжджового, прісного, здобного тіста. Знає правила їх відпуску, підбору гарнірів, соусів та визначення якості. Порівнює асортимент та технологію приготування страв у різних закладах ресторанного господарства. Встановлює при-чинно-наслідкові та міжпредмет-ні зв’язки, робить аргументовані висновки. Вміє самостійно користуватися інформаційними джерелами. Практичні завдання з перерахунку сировини, визна-чення відсотку втрат в продуктах під час холодної і теплової обробки, складання технологіч-них схем виконує правильно, у повному обсязі. Вміє вирішувати проблемні виробничі ситуації. Вміє обрати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого завдання. Забезпе-чує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Учень є учасником і переможцем загально-училищних конкурсів професійної майстерності.
Учень (слухач) усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Володіє узагальненими про-фесійними знаннями, вияв-ляє творчі здібності у виконанні теоретичного та практичного завдань з тех-нології приготування страв з м’яса, риби, супів, соусів, закусок, солодких страв, виробів з дріжджового, пріс-ного, здобного тіста, знає правила відпуску страв, підбору гарнірів, соусів та визначення якості страв. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить аргументо-вані висновки. Правильно робить перерахунок сирови-ни, вміло користується довідковою літературою, нормативною документа-цією. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію. Виказує пізнавальний твор-чий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Учень (слухач) правильно вико-нує всі прийоми та технологічні операції під час приготування страв з м’яса, риби, супів, соусів, закусок, солодких страв, виробів з дріжджового, прісного, здоб-ного тіста в різних закладах ресторанного господарства. Вміє самостійно користуватися інфор-маційними джерелами. Порівнює та аналізує асортимент та технологію приготування страв різних кухонь. Практичні завдання з перерахунку сирови-ни, визначення відсотку втрат в продуктах під час холодної та теплової обробки, складання технологічних схем для приго-тування страв виконує правиль-но, у повному обсязі, як з використанням збірника ре-цептур так і інших нормативних документів. Виконує дослід-ницьку роботу, робить висновки та узагальнення. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути кращим від них. Учень є учасником та пере-можцем міських конкурсів професійної майстерності.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.