Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Кваліфікаційна пробна робота

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Приклади робіт:

приготування й оформлення холодних страв: заливні, асорті рибне, м’ясне;

приготування супів на прозорих бульйонах із риби, м’яса, птиці, дичини;

приготування дієтичних супів на бульйонах, овочевих та фруктових відварах;

приготування розсольників, харчо, солянок, окрошок;

приготування других страв з м’яса, птиці, риби (азу, бефстроганов, м'ясо шпиговане в кисло-солодкому соусі, антрекот, котлети натуральні із свинини, баранини, птиця фарширована, риба парова під різними соусами); парові котлети, яєчні каші;

приготування соусів (із цибулею, грибами, розсолом, каперсами);

приготування солодких страв (креми, желе);

приготування пісочного, листкового тіста і виробів з них: валовани, крутони, тарталетки.

 

 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія - 5122 Кухар судновий

(код, назва професії)

Кваліфікація - 5 розряд

(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

Бали Знає Бали Уміє
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює теоре-тичний матеріал з приготування напівфабри-катів для солянок, прозорих супів; страв з овочів; січеної маси з риби, м'яса; закусок; солодких гарячих страв, виробів з борошна; підго-товки круп, борошна для приготування страв. Виконує тільки фрагменти практичних завдань. Навички і знання потребують структурованої підтримки. Учень (слухач) з допомогою майстра відтворює на рівні розпізнавання окремі елементи професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. Неусвідомлено виконує окремі частини виробничих завдань з приготування напівфабрикатів для солянок, прозорих супів, страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких гарячих страв, виробів з борошна при постійній допомозі майстра виробничого навчання. Виконана робота не повністю відповідає якісним показникам. В організації робочого місця є суттєві недоліки. Без присвоєння кваліфікації
Учень (слухач) безсистемно, неповно відтворює окремі фрагменти навчального ма-теріалу, пов’язаного з етапа-ми технологічного процесу з приготування напівфабри-катів для солянок, прозорих супів, простих страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких страв, виробів з борошна. Виявляє здатність висловити просту думку. Виконує тільки фрагменти практичних завдань у структурованому середовищі. Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює окремі фрагменти про-фесійних знань, необхідних для виконання простих операцій з приготування напівфабрикатів для солянок, прозорих супів, простих страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких страв, виробів з борошна. Роботу виконує на низькому кваліфікаційному рівні. Вимоги до якості напівфабрикатів визначає з допомогою майстра. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює окремі фрагменти навчального ма-теріалу, пов’язаного з етапа-ми технологічного процесу з приготування солянок, про-зорих супів, простих страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких страв, виробів з борошна. Знає, в якому посуді можна подати ці страви. Виявляє здатність елементарно висловити думку. Виконує прості операції у структурованому середовищі. Проявляє спостережливий інтерес до нової технології. Учень (слухач) безсистемно відтворює окремі компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З допомогою майстра виробничого навчання виконує частину навчального виробничого зав-дання, пов’язаного з організа-цією робочого місця, простими прийомами та технологічними операціями з приготування соля-нок, прозорих супів, простих страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких страв, виробів з борошна. Не усвідомлено виконує окремі частини практичних знань за допомогою майстра. Дати об’єктивну якісну оцінку виготовленим стравам може тільки з допомогою майстра. Без присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) на рівні запам’ятовування, без розуміння, з допомогою викладача відтворює навчальний матеріал, пов’язаний з харчовою цінністю сировини, необхідної для приготування страв, організацію робочого місця та технологію приго-тування солянок, прозорих супів, страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких страв, виробів з борошна. Має значні труднощі під час аналізу та порівнянні. Вміє користуватися збірником рецептур та технологічними картками під час приготу-вання страв. Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми та технологічні операції, необхідні для приго-тування солянок, прозорих супів, страв з овочів, січеної маси з риби, м'яса, закусок, солодких страв, виробів з борошна. За допомогою майстра складає інструктивно-технологічні картки для приго-тування страв, недостатньо усві-домлено користуючись при цьому збірником рецептур. Недостатньо володіє нормами контролю за якістю страв, тому результати роботи відповідають мінімальним діючим якісним показникам. В окремих випадках потребує допомоги та контролю у дотриманні технічних вимог безпеки праці. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) без достатнього розуміння від-творює навчальний матеріал, пов’язаний з харчовою цінністю сировини, необхід-ної для приготування страв, організацією робочого місця та технологією приготування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порційними шматками, закусок, солодких страв, виробів з борошна. Розповідає правила відпуску страв та дає їм якісну оцінку. Орієнтується в підборі соусів до страв з вико-ристанням збірника рецептур, в підборі посуду під час відпуску страв. Може частково обґрунтувати та проаналізувати свою відпо-відь. Учень (слухач) не достатньо усвідомлено виконує переважну більшість прийомів і техно-логічних операцій, необхідних для виконання завдань з приготування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порційними шматками, закусок, солодких страв, виробів з борошна, їх порціонуванню та відпуску, підбирає соуси до страв, допускаючи незначні помилки. Намагається складати технологічні картки, але недостатньо усвідом-лено користується збірником рецептур. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення через досвід роботи або навчання.
Учень (слухач) у цілому самостійно відтворює основ-ний навчальний матеріал в межах програми. Дає товарознавчу характеристику сировини для приготування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порційними шматками, закусок, солодких страв, приготування прісного листкового, пісочного тіста та виробів з них. Розповідає правила відпуску страв та дає їм якісну оцінку, знає матеріал з обладнання та оснащення камбузів. Може частково обґрунтувати навчальний матеріал під час оцінювання інших учнів, порівнювати та робити висновки. За допомогою викладача проявляє навички з складання меню, замовлення на продукти.. Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання самостійно планує робочі дії та виконує навчально-виробниче завдання із застосуванням інструктивно-технологічних карток з приготування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порцій-ними шматками, закусок, солод-ких страв, приготування прісного листкового, пісочного тіста та виробів з нього. Орієнтується в підборі соусів до страв, дає їм якісну оцінку. 3 епізодичною допомогою викладача вирішує проблемні виробничі ситуації, складає інструктивно-технологічні картки з використанням нормативно- технологічної документації. замовлення на продукти, товарні звіти. Організовує робоче місце з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удоско-налення через досвід роботи або навчання.  
Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчаль-ного матеріалу в межах програми. Дає товарознавчу характеристику сировини для приготування страв, підбирає устаткування. Розповідає або складає схеми приготування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порційними шматками, закусок, солодких страв, приготування прісного листкового, пісочного, біс-квітного, заварного тіста та виробів з нього. Розповідає правила відпуску страв, та дає їм якісну оцінку, знає правила складання меню, замовлень на продукти. Володіє англійською мовою в межах кваліфікації. Може частково обґрунтувати навчальний матеріал під час оцінювання інших учнів, по-рівнювати та робити виснов-ки. Знає як користуватися довідковою літературою з технології приготування страв. Учень (слухач) правильно виконує технологічні операції, може самостійно виконувати переважну більшість прийомів і технологічних операцій згідно інструктивно-технологічних карток. Готує прозорі супи, солянки, страви з овочів, риби, м’яса великими та порційними шматками, закуски, солодкі стра-ви, прісне листкове, пісочне, бісквітне, заварне тісто та вироби з нього з незначним відхиленням від установлених норм часу. Вміло та правильно підбирає устаткування, інструмент, інвентар, посуд для відпуску страви. За консультацією майстра виробничого навчання робить необхідні розрахунки сировини, користуючись норма-тивною документацією, складає технологічні картки, меню, товарні звіти. Дає якісну оцінку стравам. Організовує робоче місце з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає середнім діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.
Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює основ-ний навчальний матеріал. Знає хімічний склад та харчову цінність сировини, будову та правила застосування устатку-вання, необхідного для при-готування страв. Розповідає або складає схеми приго-тування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порцій-ними шматками, закусок, солодких страв, прісного листкового, пісочного, біс-квітного, заварного тіста та виробів з нього, дає їм якісну оцінку. Знає основи дієтичного харчування. Дає визначення основних процесів, що відбуваються в продуктах під час теплової обробки. Вміло користується збірником рецептур під час складання інструктивно-технологічних карток. За допомогою викладача аналі-зує, порівнює, робить висновки харчової цінності страв. Володіє англійською мовою в межах кваліфікації. Відповідь у цілому правиль-на, логічна та достатньо обґрунтована. Учень (слухач) самостійно й правильно виконує основні прийоми та технологічні операції з організації та приготування прозо-рих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порцій-ними шматками, закусок, солод-ких страв, прісного листкового, пісочного, бісквітного, заварного тіста та виробів з нього. Підбирає посуд та відпускає страви, дає їм якісну оцінку. Підбирає устат-кування та посуд для виконання технологічних операцій. Готує дієтичні страви. Визначає втрати під час холодної та теплової обробки продуктів. Готує страви з дотриманням послідовності технологічного процесу. Усвідомлено користується збірни-ком рецептур та іншою довідковою літературою. Дотримується норм витрат продуктів, енергоресурсів та технічних вимог безпеки праці. Результат роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації.  
Учень (слухач) самостійно відтворює основний навчаль-ний матеріал та застосовує його під час виконання прак-тичних завдань. Розповідає або складає схеми приготу-вання прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими та порцій-ними шматками, закусок, солодких страв, прісного здобного, пісочного, листко-вого, бісквітного, заварного тіста та виробів з нього. Вміє пояснити процеси, що відбуваються в м’ясі, рибі, виробах з тіста під час теплової обробки. Вміло підбирає посуд, відпус-кає та проводить бракераж страв. Володіє англійською мовою в межах кваліфікації, знає будову і обладнання суден. Усвідомлено корис-тується довідковою інформа-цією, технічною та норматив-но-технологічною документа-цією. Учень (слухач) володіє основ-ними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і техно-логічних операцій. Самостійно та у цілому правильно організовує робоче місце, впевнено застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань: приготування прозорих супів, солянок, страв з овочів, риби, м’яса великими, порційними, дрібнопорційними шматками, закусок, солодких страв, пісочного листкового, бісквітного, заварного тіста і виробів з нього. Підбирає посуд для відпуску страв, дає їм якісну оцінку. Усвідомлено користується збірником рецептур та іншою нормативною докумен-тацією. Дотримується норм витрат про-дуктів, енергоресурсів та технік-них вимог безпеки праці. Результат виконаної роботи відповідає достатнім діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.
Учень (слухач) уміє засвою-вати нову інформацію обся-гом, передбаченим про-грамою. Володіє глибокими, міцними знаннями навчаль-ного матеріалу, пов’язаного з принципами роботи сучас-ного устаткування. Виявляє елементи творчого підходу в технології приготування страв на замовлення з м’яса, риби, закусок, солодких страв, виробів з борошна, фірмових страв, правилах їх відпуску, підбору гарнірів, соусів та визначенні якості. Усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено про-грамою. Володіє глибокими професійними знаннями нав-чального матеріалу з будови суден, роботи обладнання суднового харчоблоку, суднових ресторанів. Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить аналіз, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викладача, самостійно користується джерелами інформації. На основі нормативної документації самостійно складає інструктивно-техно-логічні картки для приготу-вання страв. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Учень (слухач) володіє професій-ними знаннями, передбаченими навчальною програмою та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми та техно-логічні операції, необхідні для приготування страв на замовлення з м’яса, риби, закусок, солодких страв, виробів з борошна, фірмових страв. Правильно їх відпускає, підбираючи гарніри, соуси та проводить бракераж. Вміє готувати страви для туристів на пасажирських суднах. Порівнює та аналізує асортимент та технологію приготування страв різних кухонь. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією викла-дача. Вміє самостійно користу-ватися інформаційними джерела-ми. Практичні завдання щодо перерахунку сировини, визначен-ня відсотку втрат в продуктах під час холодної та теплової обробки; складання технологічних схем виконує у цілому правильно, у повному обсязі, як з вико-ристанням типового алгоритму, так і в дещо змінних умовах.. Здійснює самоконтроль якості продукції, забезпечує високий рівень організації праці та дотримання технічних вимог безпеки праці, економно викорис-товує продукти та енергоресурси. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях.
Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу у повному обсязі, який пов’язаний з складною технологією приготування страв з м’яса, риби, закусок, солодких страв, виробів з прісного листкового, пісоч-ного, дріжджового листко-вого, бісквітного, заварного тіста, правилами їх відпуску. Виявляє творчі здібності у виконанні теоретичних і практичних завдань з склад-ною технологією приготу-вання страв. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз і системати-зацію навчального матеріалу. Усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Вміє її само-стійно оцінювати, застосо-вувати та робити аргумен-товані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, вивченні нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Учень (слухач) володіє професій-ними знаннями у повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і технологічні операції, які необхідні для виконання даної роботи в межах програми та встановлених норм часу. Самостійно виконує операції з приготування страв складної технології з м’яса, риби, закусок, солодких страв, виробів з прісного листкового, пісочного, дріжджового листкового, бісквіт-ного, заварного тіста. Порівнює асортимент та технологію приго-тування страв в різних закладах ресторанного господарства. Порів-нює та аналізує асортимент та технологію приготування страв різних кухонь. Практичні завдання з перерахунку сировини, визна-чення відсотку втрат в продуктах під час холодної та теплової обробки, складання технологічних схем виконує правильно, у повному обсязі. Вміє вирішувати проблемні виробничі ситуації. Зразково дотримується нормативів витрат сировини та інших ресурсів. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання технічних вимог безпеки праці. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Учень є учасником і переможцем загальноліцейних конкурсів професійної майстерності.
Учень (слухач) володіє системними знаннями нав-чального матеріалу, пов’яза-ного з складною техноло-гією приготування страв з м’яса, риби закусок, солод-ких страв, виробів з прісного листкового, пісочного, дріж-джового листкового, бісквіт-ного, заварного тіста, прави-лами їх відпуску. Усвідом-лено засвоює нову інформа-цію в ширшому обсязі, ніж передбачено програмою. Володіє узагальненими про-фесійними знаннями, виявляє творчі здібності у виконанні теоретичного та практичного завдань з технології приго-тування страв та визначення їх якості. Встановлює причинно-наслідкові та між-предметні зв'язки, робить аргументовані висновки. Правильно робить перераху-нок сировини, вміло корис-тується довідковою літерату-рою та нормативною докумен-тацією. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, уза-гальнення. Вміє самостійно знаходити та користуватися джерелами інформації, роби-ти аргументовані висновки. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Учень (слухач) вміло вико-ристовує системні професійні знання у повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми та технологічні операції, необхід-ні для виконання конкретної роботи в межах програми. Повністю виконує або пере-виконує норми часу. Готує складні страви з м’яса, риби, закуски, солодкі страви, вироби з заварного, прісного листкового, пісочного, дріжджового листково-го, бісквітного, заварного тіста для туристів на пасажирських суднах. Уміло підбирає елементи оформлення з урахуванням кольорової гами, оформляє та відпускає страви з дотриманням санітарних норм. Вміє самостійно користуватися інформаційними джерелами. Порівнює та аналізує асортимент та технологію приготування страв різних кухонь. Практичні завдання з перерахунку сировини, визначення відсотку втрат в продуктах під час холодної та теплової обробки, складання технологічних схем для приготування страв виконує правильно, у повному обсязі, як з використанням збірника рецептур, так і інших нормативних документів. Виконує дослідницьку роботу, робить висновки та узагальнення. Застосовує в своїй роботі досвід кухарів-новаторів. Володіє осно-вами професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної та творчої праці в колективі. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання технічних вимог безпеки праці. Здатен до самокерування під час навчання і має практичний досвід у роботі як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам або може бути кращий від них. Учень є учасником і переможцем обласних конкурсів професійної майстерності.

 


Перелік основних обов’язкових засобів навчання

 

№ з/п Найменування Кількість на групу з 15 осіб, шт. Примітка
Для індивіду-ального користу-вання Для групового користу-вання
  Обладнання      
Столи виробничі    
Універсальна кухонна машина з комплектом змінних механізмів для: перемішування, помелу, протирання, просіювання, збивання, подрібнення, нарізання.    
  Або: 1) Електром’ясорубка    
  2) Малогабаритна збивальна машина    
  3) Протиральна машина    
Плита електрична 1 комф. 16 комф.  
Шафа пекарна   З трьома камерами
Електронні ваги    
Електроміксер (блендер)    
Шафа холодильна    
Електрофритюрниця    
Тостер    
Комбінована мікрохвильова піч з грилем    
Слайсер (універсальна машина для нарізання продуктів скибочками)    
Кавомолка    
Чайник електричний    
  Інструмент      
Виїмка для тіста   1 комплект  
Виїмки для бутербродів   2 комплекта  
Голка для шпигування м’яса    
Горіхокол    
Кухарська голка    
Мусат    
Набір інструментів для фігурної нарізки овочів    
Ніж –шкребок для масла    
Ножиці    
Ножі корінчасті    
Ножі карбувальні    
Ножі кухарської трійки  
Пристосування для видалення серцевини з яблук    
Різець для тіста    
Сікач для відбивання м’яса    
Шпажки пластмасові  
  Інвентар      
Дошки розробні з відповідним маркуванням  
Друшляк    
Вінчик сталевий    
Качалка    
Лоток глибокий    
Лоток мілкий  
Лопатка металева, дерев’яна  
Лопатка кондитерська    
Лист кондитерський    
Ложка гарнірна    
Ложка супова розливальна    
Ложки мірні    
Ложка соусна 50 і 75 г.    
Пензлик для змащування виробів із тіста    
Мішок кондитерський з набором насадок    
Сито волосяне    
Формочки для корзинок  
Форми металеві для запікання страв    
Черпак 0,25-0,5 л    
  Кухонний посуд      
Горщик керамічний    
Гусятниця    
Каструлі різної ємності та матеріалу, який не вступає в реакцію з продуктами  
Каструля з сітками    
Котел рибний з решіткою    
Миска глибока  
Сковорідка Д=150-250мм    
Сотейник    
Турка    
Чайник    
  Столовий посуд      
Баранчики    
Блюдо кругле  
Блюдо овальне  
Ваза плоска (плато)    
Кавник    
Кавовий набір    
Креманка скляна  
Лотки фаянсові    
Молочник    
Оселедниця    
Таці  
Салатниці різної форми  
Склянка конічна або циліндрична з потовщеним дном  
Склянка чайна  
Сковорідка порційна    
Соусники металеві, фаянсові  
Тарілка глибока напівпорційна 250мл  
Тарілка глибока столова  
Тарілка десертна мілка  
Тарілка закусочна  
Тарілка мілка столова  
Тарілка пиріжкова  
Чайний набір    
Чайник для заварювання чаю    
Чашка бульйонна  
  Столові прибори, білизна      
Виделки  
Графин    
Ложки десертні  
Ложки столові  
Ложки чайні  
Ножі  
Рушники    
Серветки з тканини  
Скатертини з тканини    

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.