Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Призначення та розмір стипендії

Загальні положення

 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 р. №882 «Про питання стипендіального забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №165 «Деякі питання стипендіального забезпечення», Положення «Про призначення і виплату стипендій, матеріальної допомоги та матеріального забезпечення, премій студентам, аспірантам і докторантам вищих навчальних закладів Національного банку України» затвердженого постановою Правління Національного банку від 8 квітня 2008 р. №89, Положення «Про іменну стипендію Національного банку України» затвердженого постановою Правління Національного банку від 8 квітня 2008 р. №89.

1.2. Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів Національного банку України, фізичних та юридичних осіб.

1.3. Стипендія Директора (далі - Стипендія) призначається і виплачується в окремому порядку, незалежно від наявності інших стипендій.

1.4. Джерелом виплати Стипендії є власні кошти директора в особі Вознюка Миколи Андрійовича (далі - Директора).

1.5. Метою виплати Стипендії є заохочення студентів до активної діяльності як у навчанні, так і в інших напрямах, які приносять користь для інституту, що сприятиме здоровій конкуренції серед учасників та становленню іміджу студента-банкіра.

 

Призначення та розмір стипендії

 

2.1. Стипендія призначається студентам, які мають особливі успіхи у навчанні, науковій, громадській, спортивній та культурно-масовій роботах з метою матеріального та морального заохочення і стимулювання їх до відмінного навчання, розвитку наукових та творчих здібностей, фізичного розвитку, підвищення рівня корпоративної єдності, формування патріотизму, активної громадської позиції.

2.2. Обговорення кандидатур на призначення Стипендії здійснюється на засіданні робочої комісії (далі - Комісії) у такому складі: начальник наукового відділу, керівник молодіжного центру, представник кафедри фізичного виховання, студент-переможець конкурсу на призначення Стипендії, який отримував її минулого семестру (якщо такий студент не зможе бути присутнім при визначенні переможця, то замість нього Директором обирається представник від студентського самоврядування інтитуту). Підставою для обговорення є дані загального рейтингу діяльності студента (далі - Рейтинг).

2.3. Рейтинг включає в себе 6 категорій, які мають відповідну кількість балів, а саме: навчання – 200 балів (максимально); наукова, громадська, спортивна, культурно-масова діяльність та інші досягнення – сумарно мають становити не менше 100 балів (додаток А). Студент може претендувати на Стипендію у випадку, якщо його Рейтинг становить не менше 300 балів.

2.4. Визначена Комісією кандидатура для призначення стипендії узгоджується з Директором і витяг з протоколу засідання подається у Вчену раду інституту.

2.5. Стипендія призначається на один семестр, а виплачується - один раз на місяць протягом семестру.

2.6. Стипендія не може призначатися повторно одному й тому ж студенту.

2.7. Розмір стипендії становить 1000 грн. на місяць.

2.8. Студент позбавляється стипендії наказом директора інституту, за порушення навчальної дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання навчального плану, недотримання чи порушення Правил внутрішнього розпорядку для працівників та студентів Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) та інших нормативних документів.