Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Типовий навчальний план

підготовки кваліфікованих робітників

Професія- 7231 Слюсар з ремонту автомобілів

Кваліфікація: слюсар з ремонту автомобілів2-го розряду

Загальний фонд навчального часу - 837 годин

 

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин
Всього З них на ЛПР
1. Загальнопрофесійна підготовка  
1.1. Основи правових знань  
1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва  
1.3. Інформаційні технології
1.4. Правила дорожнього руху  
1.5. Резерв часу  
2. Професійно-теоретична підготовка  
2.1. Спеціальна технологія
2.2. Допуски і технічні виміри
2.3. Технічне креслення
2.4. Матеріалознавство
2.5. Електротехніка
2.6. Охорона праці
3. Професійно-практична підготовка  
3.1. Виробниче навчання  
3.2. Виробнича практика в майстернях і на підприємстві  
4. Консультації  
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)  
6. Загальний обсяг навчального часу ( без п.4):

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Слюсар з ремонту автомобілів”

Кабінети:

Спеціальної технології

Електротехніки

Інформаційних технологій

Охорони праці

Основи галузевої економіки та підприємництва

Технічного креслення

Лабораторії:

Будови автомобілів

Технічного обслуговування автомобілів

Майстерні:

Слюсарна

Ремонту автомобілів


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

№ з/п Тема Кількість годин
Всього З них на ЛПР
1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
2. Конституційні основи України
3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
4. Господарство і право. Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів
5. Праця, закон і ми
6. Адміністративне право і адміністративна відповідальність
7. Злочин і покарання
8. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України
Всього годин:

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права.Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

 

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

 

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів.

 

Тема 5. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.Загальна характеристика трудового права України. Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

 

Тема 6. Адміністративнеправо

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

 

Тема 7. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

 

Тема 8. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.