Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Технічне креслення»

№ з/п Тема Кількість годин
Всього З них на ЛПР
Основи технічного креслення  
1.1. Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень
1.2. Геометричні побудови на кресленнях
1.3. Побудова та читання виглядів на кресленні
1.4. Перерізи і розрізи
1.5. Зображення предметів на кресленнях
1.6. Аксонометричні проекції, технічний рисунок
Креслення деталей  
2.1 Основні відомості про креслення деталей  
2.2 Відомості необхідні для виконання та читання креслень  
2.3 Ескізи деталей  
Складальні креслення  
3.1 Основні відомості про складальні креслення
Схеми  
4.1 Основні відомості про схеми
  Всього годин :

Розділ 1.Основи технічного креслення.

Тема 1. Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень

Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на креслення. Єдиний стандарт конструкторської документації (ЄСКД).

Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення.

Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування, призначення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.

Послідовність читання креслень.

Вправи

Читання простих робочих креслень.

 

Тема 2. Геометричні побудови на кресленнях

Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх геометричних елементів.

Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних деталей.

Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною та позначення на кресленнях.

 

 

Тема 3. Побудова та читання виглядів на кресленні

Послідовність побудови виглядів.Нанесення розмірів на виглядах.

Аналіз форми предмета за кресленням.Елементи поверхні предмета.Проекції точок на поверхні предмета.Розгортки поверхонь.

Тема 4. Перерізи і розрізи

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні розрізи, їх позначення.

Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів.

 

Тема 5. Зображення предметів на кресленнях

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

 

Тема 6. Аксонометричні проекції, технічний рисунок

Утворення аксонометричних проекцій.Побудова аксонометричних проекцій.Технічний рисунок.

Розділ 2. Креслення деталей

Тема 7. Основні відомості про креслення деталей

Деталь та її елементи.Зміст робочих креслень.

Тема 8. Відомості необхідні для виконання та читання креслень

Зображення на робочих кресленнях деталей. Нанесення розмірів і граничних відхилень. Позначення шорсткості поверхонь. Зображення і позначення різьб.

 

Тема 9. Ескізи деталей

Загальні відомості про ескізи. Послідовність виконання ескізів. Прийоми обмірювання деталей.

Розділ 3.Складальні креслення.

 

Тема 10. Складальні креслення

Поняття про складальні креслення, їх призначення.

Нанесення розмірів і позначення посадок.

Розрізи на складальних кресленнях.

Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. Роз’ємні з’єднання: різьбові, шпоночні, зубчасті, шліцові, сполучення, котрі виконуються із застосуванням шрифтів.

Передачі зубчасті, черв’ячні. Їх зображення.

З’єднання деталей: роз’ємні і нероз’ємні. Їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання: клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях

Розділ 4.Схеми

Тема 11. Схеми

Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми. Їх призначення, порядок читання.

Поняття про кінематичні схеми.

Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

Вправи

Читання простих кінематичних схем машин і механізмів.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.