Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Та устаткування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2007


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

 

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

від „29”серпня 2007р. № 771

 

Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

від „29”серпня 2007р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007

(позначення стандарту)

Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”

Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2007


 

Слічний Ю.О. - методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області

Солдатов Б.О. - заступник директора з навчально-виробничої роботи Кузьминецького професійного аграрного ліцею

Книжник В.П. - заступник директора з навчально-виробничої роботи ВПУ№41 м. Тульчин

Грущанський В.Г. - викладач спеціальних дисциплін ВПУ№41 м. Тульчин

Лавриченко В.В. - старший майстер ВПУ№41 м. Тульчин

Гончарук І.І. - головний технолог ТОВ “Тульчинський агромаш”

Кондратенко Ю.В - інженер-технолог ТОВ “Ремонтник” м. Тульчин.

 

Науковий консультант – Берник Д.С. - доцент кафедри механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету, кандидат технічних наук.

 

Рецензенти: Шевчук В.І. – голова правління ТОВ “Ремонтник” м.Тульчин,

Гайдай С.М. – голова правління ТОВ “Агромаш” м. Тульчин

 

Літературні редактори: Сніcар З.Л. – завідувач сектору інноваційних технологій НМЦ ПТО МОН України

 

Технічний редактор: Олексійчук М.Д. – заступник директора з навчально-виробничої роботи Зозівського професійного аграрного ліцею.

 

Керівники проекту:

Грицишин О.Б. – начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України;

Штиченко Г.О. - директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області.

 

 


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007

(позначення стандарту)

Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”

Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ 2007


Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування” 1-2, 3, 4, 5, 6 розрядіврозроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

· освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

· типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

· типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

· критерії кваліфікаційної атестації випускників;

· перелік основних обов’язкових засобів навчання;

· список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 1-2 розряд складає 661 годину, підвищення кваліфікації на 3-й розряд – 338 годин, на 4 –й розряд – 412 годин, на 5-й розряд – 412 годин, на 6-й розряд – 412 годин.

В разі потреби замовника кадрів і при умові погодження з обласним управлінням освіти і науки можливе поєднання 1-2 з 3 розрядом у одному плані.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

· для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

· для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

· для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, Випуск 42 Оброблення металу. Частина 2. “Робітники”, “Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування”, Краматорськ, 2006р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, “Загальні положення “, п. 7, вип. 1, розд. 2, Краматорськ, 2005 р..

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази. Вивчення Правил дорожнього руху обов’язково для учнів, які не вивчали їх у школі, а для інших – за бажанням.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

Кваліфікаційна атестація проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку. Програма виробничої практики розробляється навчальним закладом з урахуванням особливостей сільськогосподарського підприємства, розглядається на засіданні педагогічної ради навчального закладу і затверджується її керівником.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7233.2.А.29.32.4 - 2007

(позначення стандарту)

Професія : „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

та устаткування”

Код: 7233.2

Кваліфікація: 1-2 розряди

 

 

Київ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.