Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

"Основи галузевої економіки і підприємництва"

 

№ з\п Тема Кількість годин
Всього З них лабораторно – практичні роботи
Вступ.Загальні основи суспільного виробництва  
Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку  
Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація  
Система підприємництва. Підприємництво у системі ринкових відносин  
Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції. Ціни і ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств  
Організація і оплата праці у сільському господарстві  
Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних працівників – основа їх соціального захисту  
  Всього  

 

Тема 1. Вступ. Загальні основи суспільного виробництва

 

Завдання предмета “Основи ринкової економіки і підприємництва” та його місце у підготовці робітників для сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу.

Стислі відомості про економіку України на сучасному етапі, становлення соціально орієнтованої ринкової економіки.

Потреби суспільства, їх сутність і структура.

Суспільне виробництво та його структура. Основні фактори виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. Земля як фактор виробництва. Продуктивні сили суспільного виробництва. Суспільна праця та її необхідність. Процес праці. Праця як джерело добробуту та багатства суспільства. Продуктивність праці.

Сутність відносин власності. Форми власності. Виробничі відносини, їх сутність.

Поняття “економіка”, типи економічних систем.

Поняття “національна економіка”.

Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники.

Тема 2. Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку

Поняття, сутність ринку, його роль. Ринкова інфраструктура. Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки. Закони ринкового господарства.

Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція - найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.

Тема 3. Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація

Основні напрями реформування економіки України.

Реформування державної власності в сучасних умовах. Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в Україні. Орендна форма господарювання.

Аграрні відносини та форми власності в агропромисловому комплексі України.

Приватна власність на землю і майно - основа розвитку підприємництва на селі.

Тема 4. Система підприємництва. Підприємництво у системі ринкових відносин

Підприємництво - соціально-економічна основа ринкової економіки. Сутність підприємництва, особисті й суспільні інтереси в підприємництві. Організаційно-економічні форми підприємництва.

Особливості функціонування підприємницьких структур в агропромисловому комплексі, економічні та екологічні аспекти.

Підприємство. Види, форми підприємств, їх розвиток у системі ринкових відносин.

Тема 5. Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції. Ціни і ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств

Показники ефективності сільськогосподарського виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та послуг, шляхи її зниження.

Поняття про ціну та її види. Фактори підвищення та зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію сільського господарства та переробних підприємств.

Прибуток та його економічна природа. Види прибутку. Розподіл та використання прибутку на підприємстві.

Рентабельність сільськогосподарського виробництва. Фактори, що впливають на підвищення прибутковості підприємства.

Система оподаткування доходів сільськогосподарських підприємств. Види податків. Пільги при оподаткуванні.

Тема 6. Організація і оплата праці у сільському господарстві

Форми організації праці у сільському господарстві. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку.

Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду.

Тарифна система та її елементи. Кваліфікаційні розряди (класи, категорії), порядок їх присвоєння.

Заробітна плата, її форми і системи. Види заробітної плати. Матеріальне стимулювання працівників залежно від наслідків госпо­дарювання.

Права працівників на оплату праці та їх захист.

Заробітна плата в умовах ринкової економіки.

Реальна заробітна плата і захист від інфляції. Суспільні фонди споживання.

Тема 7. Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентоспроможних працівників – основа їх соціального захисту

Трудові ресурси та їх використання.

Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Служба зайнятості в Україні.

Безробіття, його форми. Міграція населення.

Ринок праці. Особливості його формування в Україні.

Сучасний стан ринку праці. Особливості його розвитку в Україні.

Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів. Перепідготовка незайнятого населення. Підготовка конкурентоспроможних робітників з урахуванням суспільних потреб - основа соціального захисту.

 

 

Типова навчальна програма з предмета

“Електротехніка”

№ з/п Назви тем Кількість годин
Всього З них на лабораторно - практичні роботи
Вступ  
Основи електростатики*  
Постійний струм та кола постійного струму*
Електромагнетизм*  
Змінний струм та кола змінного струму*
Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади  
Трансформатори  
Електричні машини  
Електричні апарати  
Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії  
Основні відомості про електробезпеку  
  Всього

 

Примітка: * теми вивчаються тільки учнями з базовою освітою

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.