Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Інформаційні технології»

№ п/п Тема Кількість годин
Всього з них лабораторно-практичні роботи
1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва 2
2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій 3 1
3 Поглиблення курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації 3 1
Всього:

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Визначення та принцип побудови автоматизованих систем: АСУВ, АСУТП, САПР.

ЧПУ – локальні системи, супервізорне управління, пряме числове управління.

 

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи.

Функціональна схема мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктом управління, їх класифікація.

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП).

Лабораторно-практична робота № 1. Складання блок-схеми основного алгоритму роботи мікропроцесора.

Тема 3 Поглиблення курсу “Основи інформатики та обчислювальної техніки” відповідно до спеціалізації

Складання алгоритмів технологічного процесу обробки типових деталей.

Базові конструкції алгоритмів.

Лабораторно-практична робота № 2. Складання блок-схем алгоритмів технологічних процесів типових деталей.

 

 


Тематичний план з предмета «Технічне креслення»

 

 

 

№ з\п Тема Кількість годин
Всього 3 них практичні роботи
1. Основи проекційного креслення
2. Перерізи та розрізи  
3. Робочі креслення деталей та ескізів
4. Складальні креслення  
5. Схеми
  Всього:

 

Тема І. Основи проекційного креслення.

 

Види аксонометричних проекцій. Прямокутна ізометрична проекція. Загальні відомості.

Технічне малювання.

Креслення в системі прямокутних проекцій.

Прямокутне проектування - як основний засіб зображення.

Площини проекцій. Розміщення проекцій на кресленні.

Комплексні креслення.

Проекції геометричних тіл на простих деталей.

Аналіз елементів зображення деталі та положення їх на площинах проекцій.

Вправи: розбір креслення деталі та визначення її форми.

 

Тема II. Перерізи та розрізи.

 

Перерізи, правила їх виконання і позначення. Розрізи прості рівні розрізи. Горизонтальний, вертикальний, похилий. Складні розрізи, ступінчасті, ламані.

З'єднання половини виду з половиною розрізу. Правила виконання та позначення розрізів на кресленнях. Умовності та спрощення на кресленнях деталей.

Вправи: Читання та виконання креслень з розрізами та перерізами.

 

Тема III. Робочі креслення деталей та ескізів.

Види виробів: деталі, складальні одиниці, комплекси і комплекти.

Класифікація креслень за способом виконання (ескіз, оригінал, дублікат, копія ). Вимоги до робочих креслень.

Види основні. Види додаткові, місцеві. Виносні елементи на кресленнях. Нанесення розмірів та текстова частина робочого креслення. Зубчасті колеса та зубчасті передачі.

Позначення на кресленнях допусків форми та розташування поверхонь, не площинності, не паралельних, не перпендикулярності, класів точності та жорсткості поверхонь.

Умовні позначення на кресленях ЕСКД допусків, посадок, граничних відхилень, квалітетів точності, термічної і хіміко - термічної обробки, видів покриття, матеріалів виготовлення.

Вправи: Читання робочих креслень деталей. Виконання ескізів деталей.

 

Тема IV. Складальні креслення.

Загальні відомості про складальне креслення:

Зміст, специфікація, нанесення розмірів, розрізів і позначення посадок. Розрізи на складальних кресленнях. Зображення і умовні позначення з'єднань різьбових, шпонкових, шліцьових, штифтових, заклепкових. Спрощення і умовні зображення різьбових стандартних виробів і з'єднань.

Послідовність читання складальних креслень. Елементи складального креслення.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.