Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Типова навчальна програма з предмета

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№ з/п Тема Кількість годин
Всього З них лабораторно-практичні
1. Підприємство як організаційна основа бізнесу 1
2. Планування підприємницької діяльності 1
3. Фінансова база підприємства 1
4. Інноваційна діяльність підприємства 1
5. Комерційна діяльність підприємств (основи маркетингу) 1
6. Фінанси та облік на підприємстві 1
7. Системи обслуговування бізнесу 1
Всього:  

Тема 1. Підприємство, як організаційна основа бізнесу

Підприємство в системі ринкових відносин .Функції підприємства.

Види підприємства. Критерії класифікації підприємств . Приватні колективні і державні підприємства.

Акціонерні підприємства, малі, середні і великі підприємства.

Тести-запитання для перевірки якості засвоєння теми.

Тема 2. Планування підприємницької діяльності

Вибір стратегії підприємства .Визначення мети і завдання підприємства

Корпоративна стратегія підприємства.

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства.

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства.

Задачі з розрахунку показників виробничої програми і бізнес- плану.

 

Тема 3. Фінансова база підприємства

Витрати виробництва .Постійні і змінні витрати виробництва.

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Приклади для розвитку. Задачі для розрахунку.

Тема 4. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного НТП.

Науково – технічна революція, її особливості та напрямки.

Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів з упровадження НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП.

Приклади для розрахунків. Задачі для розрахунку.

 

Тема 5. Комерційна діяльність підприємств

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу, його головна мета.

Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.

Канали просування товарів до споживача. Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини.

Реклама товарів. Види реклами.

Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Вправи, задачі для розрахунку.

Тема 6. Фінанси та облік

Облік виконаних робіт, наданих послуг та вироблені продукції, грошових потоків. Необхідність обліку. Організація обліку.

Кредити. Види кредитів. Кредитна заборгованість.

Оренда. Лізинг. Орендна плата.

Страхування майна , виробничої діяльності.

Тема 7. Система обслуговування бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми для офісу.

Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Приклади для розрахунку.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.