Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Стандарт розроблений на основі чинних Державних стандартів України і поширюється на факультети та випускові кафедри ДНУЗТ.

Стандарт є складовою в комплексі стандартів з організації навчального процесу в університеті.

Стандарт регламентує обов'язки студентів, науково-педагогічних працівників і завідувачів випускових кафедр під час організації виконання та захисту кваліфікаційних робіт.

Стандарт встановлює вимоги до тематики, структури та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Закон України «Про освіту».

2.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністра освіти України від 02.06.93 р. №161).

2.3 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. №65 «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».

2.4 Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти (наказ Міністра освіти України від 31.07.98 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені Розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.01 р №28-р).

2.5 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

2.6 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.

2.7 ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Правила виконання робочої документації генеральних планів.

 

2.8 ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Правила виконання архітектурно будівельних робочих креслень.

2.9 ДСТУ Б А.2.4-13:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань.

2.10 ДСТУ Б А.2.4-43:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, МОD).

2.11 ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.

2.12 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

2.13 Гост 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

2.14 Гост 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

2.15 Гост 2.303-68 ЕСКД. Линии.

2.16 Гост 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения.

2.17 ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения.

2.18 ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи.

2.19 ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам.

2.20 ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

2.21 ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

2.22 ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

2.23 ГОСТ 3.1001-81 ЕСТД. Общие положения.

2.24 ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов.

2.25 ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи.

2.26 ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической документации.

2.27 ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых технологических документов.

2.28 ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических технологических документов.

2.29 ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт.

2.30 ДСТУ 2682-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань.

2.31 ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

2.32 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

2.33 ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.34 Освітньо-професійні програми вищої освіти за професійним спрямуванням. Сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра / Міністерство освіти України, 1995.

2.35 СО ВНЗ-ДНУЗТ-1.00-2010 Стандарти з організації навчального процесу ДНУЗТ. Основні положення. Структура і правила оформлення стандартів.

2.36 СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01.2010 Стандарт освіти ДНУЗТ. Стандарти з організації навчального процесу. Положення про організацію навчального процесу.

2.37 СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.04-2010 Стандарти з організації навчального процесу ДНУЗТ. Державна атестація студента. Організація та порядок проведення.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.