Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Третя частина.

Матеріально-технічна база кафедри

8.1 До навчальної матеріально-технічної бази кафедри належать

аудиторії, лабораторії, комп’ютерні класи, полігони тощо, що закріплені за кафедрою відповідним наказом ректора, зі стандартним або спеціальним обладнанням,технічними засобами навчання тощо.

8.2 На кожне приміщення кафедри скласти окремий паспорт і додати до паспорта кафедри.

8.3 У зазначених паспортах надати більш детальну інформацію про обладнання та його використання. У тексті можна послатися на плани, схеми лабораторії, спеціалізованої аудиторії, комп’ютерного класу.

8.4 У випадках перепрофілювання, переоснащення, перепланування

і т. ін. приміщень скласти та оформити новий паспорт приміщення із зазначенням причини і дати його заміни.

8.5 Паспорт приміщення складає завідувач лабораторії, або особа, яка призначена розпорядженням завідувача кафедри.

8.6 У кожному приміщенні повинні бути:

- інструкції з охорони праці,електробезпеки та пожежної безпеки для студентів і співробітників, інші за потребою і перелік усіх інструкцій;

- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, технічна документація на обладнання та стенди (паспорт, інструкція з експлуатації обладнання);

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

- графік планово-запобіжного обслуговування та ремонту обладнання і стендів;

- перелік видів і назв навчальних робіт, які виконують у даному приміщенні.

8.7 До навчання у спеціалізованому приміщенні допускають студентів, які пройшли інструктаж з правил охорони праці.

8.8 Категорично заборонено проводити лабораторні роботи, інші види занять, які не занесені до паспорта.

8.9 Завідувач спеціалізованої аудиторії, який несе відповідальність за безпечний стан обладнання, приладів, інструменту і санітарно-гігієнічний стан приміщень кафедри, повинен пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці та отримати посвідчення з охорони праці, посвідчення про ІІІ групу з електробезпеки.

8.12 Кожна спеціалізована аудиторія веде та зберігає журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці протягом 5 років.

8.13 Орієнтовний зразок паспорту навчальної лабораторії/спеціалізованої аудиторії наведений у додатку F.

 

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

Додаток А

(довідковий)

Розподіл кафедр за циклами дисциплін

гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1. Кафедра фізвиховання

2. Кафедра економічної теорії

3. Кафедра іноземних мов

4. Кафедра українознавства

5. Кафедра філософії та соціології

6. Кафедра гуманітарних дисциплін для іноземців

7. Львівська філія: Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки

математичної та природничонаукової підготовки

1. Кафедра графіки

2. Кафедра ТОЕ (теоретичні основи електротехніки)

3. Кафедра будівельної механіки

4. Кафедра теоретичної механіки

5. Кафедра технології матеріалів

6. Кафедра вищої математики

7. Кафедра фізики

8. Львівська філія: Кафедра фундаментальних дисциплін

професійної та практичної підготовки

1. Кафедра мостів

2. Кафедра тунелів, основ та фундаментів

3. Кафедра автоматизованого електроприводу

4. Кафедра електрорухомого складу залізниць

5. Кафедра електропостачання залізниць

6. Кафедра теплотехніки

7. Кафедра вагонів та вагонного господарства

8. Кафедра локомотивів

9. Кафедра прикладної механіки

10. Кафедра безпеки життєдіяльності

11. Кафедра станцій та вузлів

12. Кафедра УЕР (управління експлуатаційною роботою)

13. Кафедра колії та колійного господарства

14. Кафедра проектування і будівництва доріг

15. Кафедра будівельного виробництва та геодезії

16. Кафедра будівельних конструкцій

17. Кафедра будівель та будівельних матеріалів

18. Кафедра гідравліки та водопостачання

19. Кафедра хімії та інженерної екології

20. Кафедра економіки та менеджменту

21. Кафедра обліку, аудиту та інтелектуальної власності

22. Кафедра фінансів та банківської справи

23. Кафедра АТЗ (автоматика, телемеханіка та зв’язок)

24. Кафедра ЕОМ (електронні обчислювальні машини)

25. Кафедра КІТ (комп’ютерні інформаційні технології )

26. Кафедра прикладної математики

27. Кафедра філології та перекладу

28. Кафедра військової підготовки

СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

29. Львівська філія: Кафедра рухомого складу і колії

30. Львівська філія: Кафедра транспортних технологій


СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.08-2012

 

Додаток В

(довідковий)

Зразок титульної сторінки паспорта кафедри

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

Узгоджено

 

Декан факультету ОБЗ

 

________________ доц. В.П. Гнатенко

«________»_______________ 2011 р.

 

Паспорт кафедри
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.